ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ถามเรื่องคณะสังคมมนุษยวิทยาหน่อยครับ No 2311303


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

คือ อยากรู้ว่า คณะรัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

แตกต่างกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาป่าวครับ

แล้วถ้ามันต่างต่างกันตรงไหนหรอครับ ขอบคุณนะครับ


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19:21 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

3 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  HST
  HST 49.229.209.156
  7 พ.ย. 54 04:20 น.
  ไม่แตกต่างครับ เหตุที่จุฬาต้องเอา สังคมวิทยา และ มานุษยวิทยา ไปใส่ไว้ในคณะรัฐศาสตร์เนื่องจากว่าจุฬายังไม่สามารถที่จะยกวิทยะฐานะสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นคณะได้ อาจเป็นเนื่องจากจำนวนอาจารย์หรือรายวิชาหลักที่เปิดสอนยังไม่มากพอ หรือนโยบายมหาลัย หรือ พื้นที่ หรือเหตุผลอื่นๆ และในทางสังคมศาสตร์ของจุฬานั้น รัฐศาสตร์จึงเป็นคณะทางสังคมศาสตร์เดียวที่มีdiscipline related to สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ส่วนของที่ธรรมศาสตร์นั่นสมัยโบราณเดิมก็เคยเป็นภาควิชาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มาก่อน แต่ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะยกวิทยะฐานะจากภาควิชามาเป็นคณะ จึงให้มีการปรับปรุงหลักสูตร คณาจารย์ และเขียนร่างเป็นหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณทิตขึ้น และแยกตัวออกมาเป็นคณะครับ

  ส่วนเรื่องวุฒิที่จะได้รับนั้นก็จะแตกต่างกันครับ ของจุฬาเมื่อจบจะได้รับวุฒิในใบปริญญาเป็น
  ร.บ. รัฐศาสตร์บัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
  ส่วนของธรรมศาสตร์จะได้เป็น
  สม.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต

  โดยส่วนตัวหากสนใจด้านนี้จิงๆ ที่ธรรมศาสตร์วิชาจะเปิดสอนมากกว่า เนื่องจากคณาจารย์มากกว่า และนักศึกษาจะได้เลือกเน้นหนักไปเลยว่าจะเรียนไปทางสังคมวิทยา หรือ มานุษยวิทยา แต่ที่จุฬาวิชาที่เปิดยังค่อนข้างน้อย และส่วนมากจะเป็นวิชาแนวสังคมวิทยามากกว่า ทางมานุษยวิทยายังไม่เยอะมาก อาจารย์ทางมานุษยวิทยาส่วนมากที่มีชื่อเสียงของไทยจะอยู่ที่ธรรมศาสตร์ ส่วนที่จุฬานั้นอาจารย์ทางมานุษยวิทยามีน้อย ที่มีอยู่ก็จะเป็นสังคมวิทยาซะส่วนใหญ่

  ส่วนเนื้อหาวิชาที่เรียนนั้น ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สังคมวิทยา (Sociology) กับ มานุษยวิทยา (Anthropology)

  สังคมวิทยา คือ ศาสตร์ที่ศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคม การปฎิสังสรรค์และความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้กระทำในสังคม อย่างเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นในระดับความสัมพันธ์เล็กระหว่างบุคคล การจัดระเบียบทางสังคมหรือองค์กรทางสังคมต่างๆ ไปจนถึงโครงข่ายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอย่างการปฎิสังสรรค์แบบข้ามชาติหรือการปฏิสังสรรค์ในพื้นที่ไซเบอร์ สำหรับที่ธรรมศาสตร์รายวิชาบังคับของเอกสังคมวิทยาจะมี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ประชากรศาสตร์ จิตวิทยาสังคมแนวสังคมวิทยา สัมนาการวิจัยเชิงปริมาณ และเลือกเรียนระหว่างสังคมวิทยาเมืองหรือสังคมวิทยาชนบทอย่างใดอย่างหนึ่งอีกหนึ่งวิชา นอกจากนี้ก็ยังมีรายวิชาเลือกทางสังคมวิทยาอื่นๆ เช่น ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม สังคมวิทยาการแพทย์ สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม สังคมวิทยาการพัฒนา เป็นต้น

  มานุษยวิทยา คือ ศาสตร์และศิลป์แห่งการทำความเข้าใจมนุษย์ในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเพื่อที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างกันของมนุษย์ โดยศึกษาอย่างเป็นองค์รวม รอบด้าน ในทุกแง่มุมของวัฒนธรรมของมนุษย์ในฐานะที่เป็นวิถีชีวิตของกลุ่มคนต่างๆ รวมไปถึงด้านกายภาพและวิวัฒนาการของมนุษย์(มานุษยวิทยากายภาพ) มานุษยวิทยายังสามารถแบ่งแยกย่อยออกเป็น sub-discipline ได้ดังนี้คือ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม(ซึ่งของเราจะเน้นอันนี้) มานุษยวิทยากายภาพ(ศึกษาโครงกระดูกของมนุษย์โบราณจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งกำเนิดและวิวัฒนาการของมนุษย์ในเชิงชีววิทยา) โบราณคดี (ศึกษาผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ในสมัยโบราณจากหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นสิ่งของวัตถุและร่องรอยต่างๆ)ชาติพันธุ์วิทยา (การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆและศึกษางานชาติพันธุ์วรรณา) โดยมีวิชาบังคับเอกคือ โบราณคดีเบื้องต้น มานุษยวิทยากายภาพเบื้องต้น เขตวัฒนธรรม การวิจัยทางมานุษยวิทยา วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย และเลือกเรียนระหว่างมานุษยวิทยาเมืองหรือสังคมชนบทเปรียบเทียบอย่างใดอย่างหนึ่งอีกหนึ่งวิชา นอกจากนี้ยังมีรายวิชาเลือกอื่นๆทางมานุษยวิทยา เช่น มานุษยวิทยาการแพทย์ มานุษยวิทยาการเมือง มานุษยวิทยาความตาย มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว เป็นต้น

  การเรียนสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะมีการทำวิจัยและการเขียนpaperเป็นจำนวนมาก และการทำวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิจัยเชิงปริมาณนั้นจำเป็นต้องอาศัยวิธีการทางสถิติศาสตร์ตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นจนถึงขั้นสูงในการประมวลผลการวิจัย เพราะฉะนั้นวิชาบังคับที่ทุกคนจะต้องเจอก็คือ สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย และโปรแกรมสติถิสำเร็จรูป ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับคนที่จบศิลป์ภาษามาหรือไม่ชอบเลขบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรมากมายนัก สำหรับเด็กวิทย์คงจะไม่มีปัญหาอะไร

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องหลักสูตร รายวิชา และคุณวุฒิของคณาจารย์ สามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ดังนี้
  ของธรรมศาสตร์ - www.socio.tu.ac.th
  ของจุฬาฯ - www.polsci.chula.ac.th/socant

  ขอให้น้องๆโชคดี
  By...HST บรรณาธิการวารสารนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์'53
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณมากๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2311303
ชื่อกระทู้ : ถามเรื่องคณะสังคมมนุษยวิทยาหน่อยครับ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: