ปรับสีเว็บเป็นปกติ

รวบรวมรายชื่อประกาศผลสอบสัมภาษณ์ มศว 21/12/54 เวลา 16.30 น. ไฟล์ PDF เพื่อง่ายในการดู ห้องนี้เลยครับ อัพเดท 22/12/54 No 2347838


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุดแก้ไขระบบเว็บบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่ล่มไปช่วงประกาศผลสอบเมื่อวาน ผมได้อัพไฟล์ประกาศผลแบบเป็น PDF แยกรายสาขาวิชาและรวมทั้งหมด พร้อมรายละเอียดการรายงานตัวและค่าธรรมเนียมของทุกๆ คณะเพื่อง่ายต่อการดูให้แล้ว
เนื่องจากที่นี้บังคับการโพส 1 กระทู้แค่ 15000 ตัวอักษร จึงโพสได้แค่ 30 สาขาวิชา ที่เหลือเข้าไปดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนะครับ
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สอบตรง มศว
ในวันที่ 21 ธ.ค.2554  เวลา 16.30 น.

:lol: รายงานตัววันที่ 26 -30 ธ.ค.2554
(เฉพาะคณะที่ไม่เข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์)
******* ส่วนคณะที่เข้าสู่ระบบเคลียริ่งเฮาส์ มี 4 คณะคือ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ สําหรับผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่านต้องไปยืนยันตามระเบียบการกับ สทอ. ในวันที่ 11-17 มีนาคม 2555 หลังจากยื่นแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ Admission ทันที และนิสิตใหม่ที่มศว สามารถรับเข้าเรียนได้สำหรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกทั้งสายวิทยาศาสตร์และ สายศิลป์นั้นหากต้องสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกันในบางสาขาวิชากรุณาติดต่อมา ที่ ฝ่ายรับนิสิตใหม่ ด่วน โดยโทรศัพท์มาที่ 02-649-5000 ต่อ5665

หมายเหตุ : อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบและกําหนดการณ์ เคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) ได้ที่ลิงค์นี้เลยครับ http://www.tagoontor.com/phpBB/viewtopic.php?f=13&t=29

:lol:
ทางเว็บตระกูล ต จะมาลงรายชื่อประกาศผลให้กับน้องๆ ที่นี่และที่เว็บ http://www.tagoontor.com
เหมือนเดิมนะครับในวันที่ 21 ธันวาคม 2554
:lol:
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Fanpage http://www.facebook.com/tagoontor

************************************************************รายชื่อนิสิตที่สอบตรง มศว รอบสัมภาษณ์ ติด รอบที่ 2 แบ่งตามคณะและสาขาวิชา โหลดลิงค์ด้านล่างของแต่ละคณะ ***กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคณะและสาขาวิชา โดยไฟล์ที่อัพเป็น pdf ตามคณะละสาขาวิชา

*************************************************************
โหลดรวมทุกสาขาวิชาพร้อมประกาศ คลิกลิงค์นี้ http://www.saveufile.in.th/car.php?file=2e4w1r

01จิตวิทยา วทบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262679070459086&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

02สาขาวิชา ภาษาฝรั่งเศส ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262681193792207&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

03สาขาวิชา วรรณกรรมสำหรับเด็ก - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262682650458728&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

04ปรัชญาและศาสนา - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262684270458566&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

05 สาขาวิชา ภาษาเพื่ออาชีพ - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262686077125052&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

06สาขาวิชา ภาษาไทย กศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262686097125050&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

07สาขาวิชา ภาษาเขมร - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262694190457574&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

08สาขาวิชา ภาษาเวียดนาม - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262694237124236&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

09สาขาวิชา สารสนเทศศึกษา - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262694290457564&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

10สาขาวิชา ภาษาจีน - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262694337124226&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

11สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262701573790169&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

12สาขาวิชา ภาษาเกาหลี - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262701643790162&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

13สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262701710456822&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

14สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262701747123485&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

15สาขาวิชา คณิตศาสตร์ - วทบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262701803790146&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

16 สาขาวิชา ภาษาไทย กศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262710697122590&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

17 สาขาวิชา ชีววิทยา - วทบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262710747122585&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

18 สาขาวิชา ฟิสิกส์ - วทบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262710780455915&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

19สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ - การอาหารและโภชนาการ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262710830455910&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

20สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ - สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262710880455905&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

21สาขาวิชา สถิติ - วทบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262717880455205&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

22สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ - วทบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262717943788532&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

23สาขาวิชา จุลชีววิทยา - วทบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262718103788516&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

24สาขาวิชา วัสดุศาสตร์(อัญมณีและเครื่องประดับ) - วทบ.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262718267121833&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

25สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (กศบ - กศบ)
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262718317121828&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

26สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262722430454750&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

27สาขาวิชา วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา กศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262722480454745&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

28สาขาวิชา วิทยาศาสตร์-เคมี กศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262722543788072&set=.a262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

29สาขาวิชา วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262722610454732&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

30สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ - ศศบ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262722693788057&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

31สาขาวิชา รัฐศาสตร์ - การปกครอง
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262729027120757&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

32สาขาวิชา รัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262729060454087&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theater

33สาขาวิชา รัฐศาสตร์ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262729137120746&set=a.262678860459107.64363.154025234657804&type=3&theaterแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 20 ธันวาคม 2554 / 21:54
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 20 ธันวาคม 2554 / 21:54
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 21 ธันวาคม 2554 / 11:36
แก้ไขครั้งที่ 4 เมื่อ 21 ธันวาคม 2554 / 11:37
แก้ไขครั้งที่ 5 เมื่อ 21 ธันวาคม 2554 / 11:38
แก้ไขครั้งที่ 6 เมื่อ 21 ธันวาคม 2554 / 17:15
แก้ไขครั้งที่ 7 เมื่อ 22 ธันวาคม 2554 / 15:12

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 12:29 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

29 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  -*0*
  20 ธ.ค. 54 22:06 น.
  รอลุ้นค่ะ ขอให้ได้เป็นนิสิตรั้วเทา-แดงด้วยเถิดดดด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ds~lee
  20 ธ.ค. 54 22:26 น.
  ตามกำหนดการ คณะที่ไม่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์  
  ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

  "วันที่ 22 - 26 ธันวาคม " ไม่ใช่หรอคะ ?

  หรือเขาเลื่อนแล้วเราตกข่าวอะไรไป
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอบความคิดเห็นที่สอง ชําระวันรายงานตัวครับ ล้วต่ว่าต่ละคณะจะได้รายงานวันไหนช่วง 26-30 ธันวาคม2554  ตามภาพด้านล่างเลยครับ หากไม่มั่นใจโทรสอบถามได้ที่ 026495000 นะครับ ขอให้โชคดีครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ds~lee
  20 ธ.ค. 54 22:49 น.
  http://image.ohozaa.com/view/6i7ei

  งั้น 22-26 ตามประกาศ คือรายงานตัวทางเว็ปใช่ไหมคะ
  ส่วน 26-30 คือต้องไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัย ?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอบ คห4

  คือตอนนี้กําหนดการมีการเปลี่ยนแปลงถึงสองครั้ง  

  ครั้งแรก ประกาศผลเลื่อนเป็นวันที่ 22 ธันวาคม 2554 และวันรายงานตัวทางเว็บการจ่ายค่าธรรมเนียมจึงเปลี่ยนตาม 

  ครั้งที่สอง เลื่อนประกาศผลสอบกลับมาเป็นวันเดิม 21 ธันวาคม 2554   แต่กําหนดการไม่ประกาศว่าใช้วันรายงานตัวละวันจ่ายเงินฉบับไหน

  ดังนั้นในวันพรุ่งนี้ หลังประกาศผล จะมีเอกสารแนบให้ที่ท้ายชื่อที่ติดประกาศในระบบ admission.swu.ac.th ขอให้ไปโหลดตัวล่าสุดจากที่นั้นครับ กําหนดการณ์ทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงจะอยู่ในเอกสารตัวนั้น

  หากพี่โหลดมาได้ก็จะเอามาโพสบอกไว้ให้ที่นี่นะครับ


  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  ds~lee
  21 ธ.ค. 54 10:19 น.
  ขอบคุณมากค่ะ ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอ ให้ ติด "
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  youngyoung
  youngyoung 182.53.62.218
  21 ธ.ค. 54 11:05 น.
  ขอให้ติดด้วยนะค๊าาา อยากเรียนในรั่ว เทาแดง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  Hopper
  Hopper 180.180.129.92
  21 ธ.ค. 54 13:37 น.
  แล้วอันนี้มันคือ อะไรครับ
  http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540088.pdf
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  Lucky
  21 ธ.ค. 54 14:45 น.
  อยากรู้ว่าติดประกาศที่ มศว ประสานมิตร ยังอ่ะ???  โอ๊ย ตื่นเต้นๆๆ ><
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  มศว
  21 ธ.ค. 54 14:56 น.
  ติดประกาศที่ ปสม ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งแล้วค่ะ ดูบรรยากาศได้ที่http://www.facebook.com/prswu
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  หกหก
  หกหก 124.121.173.119
  21 ธ.ค. 54 16:30 น.
  ถึงเวลา ละ ?????? ไหนเนี่ย เหอๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  เย้ๆๆ
  เย้ๆๆ 58.8.97.238
  21 ธ.ค. 54 16:33 น.
  เราติด มศวแล้ว บริหารร :D ประกาศแล้วน่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  มิ้น
  มิ้น 103.1.164.5
  21 ธ.ค. 54 16:45 น.
  ไม่ติดบัญชี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  ใจจะวาย
  ใจจะวาย 223.206.13.219
  21 ธ.ค. 54 16:50 น.
  คือดูตามวิธีที่แปะข้างบนเลยใช่ปะคะ ? หรือต้องรอมันประกาศเป็นคณะแบบครั้งก่อน ?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ๊ากกกกกกกกกกกก
  ติดแล้ว!!
  PS.  Actions speak louder than words.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  jinn
  21 ธ.ค. 54 16:59 น.
  มีใครติดศิลปกรรม การแสดง บ้างอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  youngyoung
  youngyoung 182.53.62.218
  21 ธ.ค. 54 17:05 น.
  ติดตัวสำรองอะค่ะ
  ใครเค้าจะสละสิทธิ์กันเนี้ยยยย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  457
  457 118.172.188.137
  21 ธ.ค. 54 17:12 น.
  ติดตัวสำรองดูยังไงหรอ??
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  เข้าที่นี่นะครับ http://admission.swu.ac.th/announce/announce.php เว็บบอร์ดที่พี่อัพเป็น PDF ล่มไปแล้ว พยายามกู้ให้อยู่ครับ เว็บมหาลัยอาจช้าหน่อย แต่ก็ยังดูได้ครับ ขอให้โชคดีทุกๆ คน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2347838
ชื่อกระทู้ : รวบรวมรายชื่อประกาศผลสอบสัมภาษณ์ มศว 21/12/54 เวลา 16.30 น. ไฟล์ PDF เพื่อง่ายในการดู ห้องนี้เลยครับ อัพเดท 22/12/54

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: