ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ข้อความเทิดพระเกียรติ No 2393156

รพ.ค่ายศรีสองรัก 126 20 ก.พ. 55 09:12 น.
guest
รพ.ค่ายศรีสองรัก

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

1. ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
2. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
3. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป
4. เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง
5.ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
6. ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญมีพระมายุยิ่งยืนนานตลอดไป
7.รักในหลวงหวงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
8.ปลูกต้นไม้ให้พ่อหลวง เพื่ออนาคตที่ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ
9.ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง
10.ทำความดีถวายในหลวง
11. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ  ทรงมีพลานามัยที่สมบรูณ์ และแข็งแรงตลอดไป  
12. ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
13. ในหลวงคือพ่อของปวงประชา
14. ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม
15. พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
16.  เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน
17. ทรงติดตามสถานการณ์ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
18. ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ
19. ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
20.  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
21. ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย
22. พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
23.ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดี
24. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
25. บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
26. ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
27.บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
28.รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด
29.ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
30.แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด
31. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
32. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
33. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด 34. ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชี
35.ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
36. บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน
37. ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
38.บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา
39.รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด
40.ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
41.แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด
42.ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชี
43.ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ
44.ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง
45.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
46.ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย
47.พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
48.ขอให้พระองค์มีแต่ความสุขความเจริญ
49.ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรและมีพลานามัยที่แข็งแรง
50.รักพระองค์ ตลอดไป พระองค์อยู่ในใจคนไทยทุกคน
51.กระผมรักพ่อหลวงเหมือนดั่งพ่อของกระผม ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน
52.ของจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
53.กระผมรักพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
54.รักในหลวงห่วงลูกหลาน ช่วยกันต้ายยาเสพติด ทรงพระเจริญ
55.ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรเร็ววันด้วยเถิด
56.นายหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
57.ขอให้พระองค์ท่านมีสุภาพ พลานามัยที่แข็งแรง
58.ขอให้พระองค์มีอายุยิ่งยืนนาน
59.ขอให้พระองค์หายจากการประชวรเร็ว
60.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงหายจากประชวร 61.ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
62.ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนียวทางใจของชาวไทยตลอดไป
63.ขอให้พระองค์แข็งแรงหายจากอาการประชวร
64.ปวงประชาเหล่านิกรมีความสุข ปลดเปลื้องทุกข์เพราะมีในหลวงท่าน
65.เกิดเป็นไทยใจรักสมัครสมาน บ่มิพาลพ่อหลวงนำไทยยั่งยืน
66.ชื่อเกียรติก้องปฐพีแผ่ไพศาล บริวารจงรักษ์ภักดีแท้ จะดำเนินปฏิบัติให้แน่วแน่ ถวายแด่องค์ในหลวงภูมิพล ฯ
67.เกษตรนี้มีไว้ไม่ยากจน ทุกแห่งหนเดินตามพระราชดำรัส
68.ทรงเรือใบใจกล้ามีอุตสาห์ มานะบันยิ่งนักคว้าเหรียญชัย
69.ถิ่นกันดารทุกแห่งทั้งเหนือใต้ ทรงพระกายก้าวพระบาทไม่เคยหวั่น ของเพียงสุขหมดทุกข์ในคืนวัน ชาวไทยนั้นน้อมรับเทิดทูนไว้
70.คู่บารมีของแผ่นดินไทยเรานี้ ทรงเป็นที่รวมชีวิตและจิตใจ
71.สุขแต่พอเพียง เพียงแต่พอมี ชีวีก็มีสุข
72.ดินเม็ดนี้ขอน้อมรับรอยพระบาท ไม่ให้ขาดเศษฝุ่นทุกย่างไป จะขอเป็นผู้ภักจงรักษ์ใจ ไม่ให้ใครมาย้ำยีคิดข่มเหง
73.พระนามว่า ร.๙ ก้าวคุ้มภัย สุขกายใจเฝ้าเสด็จเห็นพระพักตร์ ข้าพเจ้าเห็นควรต้องประจักษ์ จะจงรักษ์ภักดีองค์ในหลวง
74.ให้นักเรียนยากจนผู้ยากไร้ ได้ฝักใฝ่เปิดโอกาสการศึกษา ร่วมตัวเป็นมูลนิธิราชประชาก่อตั้งมาจวบจนในวันนี้
75.ทรงตรากตรำพระวรกายทำงานหนัก ถึงคราพักกายใจให้เป็นสุข
76.เทวดาผู้นี้เดินดินได้ ป่าไม้เขาทะเลกว้างไม่เคยท้อ ทรงพระเนตรเห็นชาวบ้าน เป็นกลุ่มกอธงไทยพริ้วไสว
77.มีคำสอนเห็นภาพแนะนำธรรม ควรกระทำย้ำคิดทุกบทกล่าว ทรงสั่งสอนชาวไทยในทุกคราว มีเรื่องราวมากมายจงควรทำ
78.ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงประชาชาวไทย และทรงเป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรของประเทศไทยด้วยเทอญ
79.กราบพระบาทภูธเรศรไธ้ ประชวรนิราศสราญพระหทัย นิรันดร์ฉัตรชโยชัย เทิดพระเกียรติเหนือไว้
80.ขอเดชะนโรดม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม รุจิรเรืองโรจน์พิไล ศิรน้อมมโนมาน ทุกคนรักพระเจ้าอยู่หัว
81.ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
82.ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
83.ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
84.ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
85.เป็นหยาดฝนชโลมใจทั่วไทยทั่วถิ่น เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
86.ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญและอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ให้ปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน
87.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
88.ขอให้พระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอถวายพระพร
89.ร่วมใจสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่คู่ปวงประชาราษฎร์ตลอดไป
90.ถ้าคนไทยรวมน้ำใจให้เป็นชาติ ถ้าคนไทยไม่ขลาดแม้นศักดิ์ศรี ถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี ชาติวันนี้ไทยเจริญสรรเสริญพระบารมี
91.พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนามทุกเขตคาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
92.จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
93.พระองค์ ทรงเป็น พระผู้ทรงพระอัจฉริยะในทุกด้าน
94.พระองค์ ทรงเป็น พระผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยเมตตา
95.พระองค์ ทรงเป็น พระผู้ที่ปวงข้าพระพุธเจ้าตราตรึงไว้ในใจ ตลอดไป
96.ทรงดั่งเทพไท้ จอมราชันย์
97.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
98.ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย
99. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นร่มฉัตรทองของพสกนิกรชาวไทย ตราบนานเท่านาน                                                                                                                                                      
100.   พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
101.   ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดดลบันดาลให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
    เป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน ยิ่งยืนนาน
102.   ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ
103.   ข้าพระองค์ขอถวายพระพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองปกปักษ์รักษาพระองค์ให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ความสุข
104.   น้อมถวายความจงรักและภักดี พวงมาลัยพวงน้อยจากใจราษฎร์ พวงมาลัยกราบพระบาทองค์จอมศรี
            พวงมาลัยน้อมบทวี
105.   พระเกียรติยศไพบูลย์นิจนิรันดร์ โอ้ลูกเอ๋ยแม่จักสอนแม่จักสั่ง ลูกจงจำคำไว้อย่าลืมหาย
            เราคือข้าของแผ่นดินตราบจนตาย
106.   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิใดๆ ให้มีแต่ความแจ่มใส
            เบิกบานในพระราชหฤทัย เทอญ
107.   รักในหลวงมากเลย ถ้าเหนื่อยแทนได้ก็ยอม ถ้าป่วยแทนได้ก็ยอม ดีใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย
            ได้อยู่ใต้ร่มพระบรมฉัตรของพระองค์
109.   ร่วมใจสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
           อยู่คู่ปวงประชาราษฎร์ตลอดไป
110.   ทุก พระราชดำรัสที่ตรัสสั่งสอน ทุกพระราชดำริทุกแนวทางที่ทรงแสดงให้เห็น
          ขอน้อมนำมาเป็นแนวทางดำเนินตน
111.   ต้นกล้าต้นเล็ก ๆ ต้นหนึ่ง เพื่อให้ต้นกล้าต้นนี้มีคุณค่า ที่สุดในอันจะทดแทนคุณแห่งแผ่นดินที่กำเนิด
112.   ขอน้อมกราบแทบพระบาทราชกษัตริย์ จักรพรรดิผู้ทรงธรรมนำสยาม ทรงเจริญยิ่งสุขทุกเขตคาม
          ให้พระนามก้องโลกอยู่ "ภูมิพลฯ"
113.   สุดแผ่นดิน แผ่นฟ้ามหาสมุทร ได้น้อมเกล้าฯกราบ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
114.   ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมก้องโลกอยู่ "ภูมิพลฯ"
115.   อำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลในหลวง
116.   ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงมี พระชนมายุยิ่งยืนนาน
117.   ทรงเป็นร่มเกล้าชาวไทยตราบนิรันดร์
118.   พระ เกริกเกียรติเหนือเกล้าก้องเกรียงไกร ธ เถลิงพระทรงชัยสวัสดิ์ศรี พระโอบหล้าเอื้อแผ่นดินด้าวธานี
          เย็นศิระพระภูมีขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
119.   ดั่งชลไหลมา ดับทุกข์ มนุษย์ล้วนเทวา ชูเชิด ประชาไทยเกษมสุข ทั่วหล้าสดุดี
120.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
           ของพสกนิกรชาวไทย
121.   ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่งๆ ขึ้นไป
          ตราบนานเท่านาน
122.   น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน  อันเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13:03 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

  • โอ้โหเด็ด

  • น่ารักสุดๆ

  • หรูเริด

  • ตลกอ่ะ

  • เครียด

  • สู้ๆ สู้ตาย

  • ช็อค

  • โกรธ

  • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

1 ความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2393156
ชื่อกระทู้ : ข้อความเทิดพระเกียรติ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: