Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

Dek-D Top 200 คณะที่ (มีแนวโน้ม) จะถูกเลือกเยอะสุดในแอดมิชชั่นปี 2555 (ตอนที่ 2) [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว
Dek-D's Admission Top 200 (ตอนที่ 2)
200 คณะที่ (แนวโน้ม) จะถูกเลือกเยอะสุดในแอดมิชชั่นปี 55ได้เวลาเปิดเผยอันดับที่เด็กแอดมิชชั่นทั่วทั้งประเทศตื่นเต้น และรอคอยกันมากที่สุดแล้ว กับ 200 อันดับคณะที่(น่าจะ)ถูกเลือกเยอะที่สุดของแอดมิชชั่น 55  โดยข้อมูลทั้งหมดนี้วัดจากสถิติความถี่ในการคำนวณคะแนนใน โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นให้ติดชัวร์ 55 ของเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม ซึ่งมีน้องๆ ให้ความสนใจมาคำนวณคะแนนสูงถึง 18,813,262 ครั้ง ในเวลาเพียง 4 เดือน !!

เพื่อร่วมนับถอยหลัง และเผยข้อมูลในโค้งสุดท้าย พี่ลาเต้ และพี่ๆ ทีมงานเด็กดีดอทคอม จึงได้รวบรวม 200 อันดับ คณะที่มีแนวโน้ม(น่าจะ)ถูกเลือกเยอะที่สุดของแอดมิชชั่น 55 มาให้น้องๆ ได้ทราบกัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งข้อมูลในการตัดสินใจ ไปดูกันเลย


1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 83,526 ครั้ง
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 66,843 ครั้ง
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 60,512 ครั้ง
4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 60,248 ครั้ง
5 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 57,688 ครั้ง
6 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 54,278 ครั้ง
7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 46,697 ครั้ง
8 คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 44,485 ครั้ง
9 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 43,393 ครั้ง
10 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 42,984 ครั้ง


11 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 41,606 ครั้ง
12 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 41,399 ครั้ง
13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 39,788 ครั้ง
14 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดคำนวณ 39,340 ครั้ง
15 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 38,977 ครั้ง
16 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยอดคำนวณ 38,201 ครั้ง
17 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 37,909 ครั้ง
18 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 37,336 ครั้ง
19 คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 36,413 ครั้ง
20 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดคำนวณ 35,308 ครั้ง


21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 34,030 ครั้ง
22 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน (เคมี เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 34,025 ครั้ง
23 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดคำนวณ 33,441 ครั้ง
24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 33,242 ครั้ง
25 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยอดคำนวณ 32,012 ครั้ง
26 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 31,812 ครั้ง
27 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ยอดคำนวณ 30,456 ครั้ง
28 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ยอดคำนวณ 29,623 ครั้ง
29 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 28,819 ครั้ง
30 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 28,805 ครั้ง


31 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลป รูปแบบ 1) มหาวิทยาลัยศิลปากร ยอดคำนวณ 28,712 ครั้ง
32 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) ม.ธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 28,646 ครั้ง
33 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลป รูปแบบที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 28,377 ครั้ง
34 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 28,336 ครั้ง
35 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) ม.ธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 28,316 ครั้ง
36 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 27,566 ครั้ง
37 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยอดคำนวณ 27,145 ครั้ง
38 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยอดคำนวณ 26,974 ครั้ง
39 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 26,743 ครั้ง
40 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยอดคำนวณ 26,427 ครั้ง


41 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล ยอดคำนวณ 26,214 ครั้ง
42 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 26,097 ครั้ง
43 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 25,361 ครั้ง
44 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 25,347 ครั้ง
45 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 25,301 ครั้ง
46 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล ยอดคำนวณ 24,993 ครั้ง
47 คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยอดคำนวณ 24,342 ครั้ง
48 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 23,562 ครั้ง
49 คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ยอดคำนวณ 23,118 ครั้ง
50 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 23,107 ครั้ง


51 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 22,936 ครั้ง
52 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดคำนวณ 22,91 ครั้ง
53 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดคำนวณ 22,219 ครั้ง
54 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 22,172 ครั้ง
55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรม เคมี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 22,096 ครั้ง
56 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 22,037 ครั้ง
57 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยอดคำนวณ 21,679 ครั้ง
58 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 21,586 ครั้ง
59 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 20,872 ครั้ง
60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยอดคำนวณ 20,813 ครั้ง


61 คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 20,739 ครั้ง
62 พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ยอดคำนวณ 20,368 ครั้ง
63 คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 20,109 ครั้ง
64 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 20,043 ครั้ง
65 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 19,852 ครั้ง
66 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยอดคำนวณ 19,563 ครั้ง
67 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 19,286 ครั้ง
68 คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยอดคำนวณ 19,137 ครั้ง
69 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 19,033 ครั้ง
70 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 19,013 ครั้ง


71 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 18,982 ครั้ง
72 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ วิทยาศาสตร์และเทคโน) ม.เกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 18,861 ครั้ง
73 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 18,565 ครั้ง
74 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 18,545 ครั้ง
75 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ยอดคำนวณ 18,445 ครั้ง
76 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยอดคำนวณ 18,420 ครั้ง
77 คณะเศรษฐศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดคำนวณ 18,408 ครั้ง
78 คณะการสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดคำนวณ 18,403 ครั้ง
79 คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยอดคำนวณ 18,266 ครั้ง
80 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยอดคำนวณ 18,257 ครั้ง


81 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 17,874 ครั้ง
82 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดคำนวณ 17,784 ครั้ง
83 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยอดคำนวณ 17,722 ครั้ง
84 คณะเศรษฐศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอดคำนวณ 17,559 ครั้ง
85 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยอดคำนวณ 17,435 ครั้ง
86 คณะครุศาสตร์ สาขาธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 17,269 ครั้ง
87 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปรูปแบบที่ 1 จุฬาฯ ยอดคำนวณ 17,238 ครั้ง
88 คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 17,115 ครั้ง
89 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยอดคำนวณ 16,993 ครั้ง
90 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มศว ยอดคำนวณ 16,981 ครั้ง


91 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 16,975 ครั้ง
92 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 16,786 ครั้ง
93 คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการบัญชี มศว ยอดคำนวณ 16,675 ครั้ง
94 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 16,644 ครั้ง
95 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยอดคำนวณ 16,456 ครั้ง
96 คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ยอดคำนวณ 16,375 ครั้ง
97 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยอดคำนวณ 16,232 ครั้ง
98 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ยอดคำนวณ 16,181 ครั้ง
99 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดคำนวณ 16,158 ครั้ง
100 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยอดคำนวณ 15,997 ครั้ง

อันดับที่ 101 - 200 คลิกที่นี่


ทั้งหมดนี้คือ 200 อันดับคณะที่มีแนวโน้ม (น่าจะ) ถูกเลือกมากที่สุดในแอดมิชชั่นปี 2555 อ้างอิงสถิติจากโปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นให้ติดชัวร์ 55 By เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม โดยเก็บข้อมูลอัพเดทล่าสุดวันที่ 10 เมษายน 55 เวลา 20.00 น. ครับ น้องๆ ที่อ่านอยู่ได้เห็นจำนวนการยอดการคำนวณแล้วอย่าเพิ่งใจเสีย หน้าถอดสีไปนะ อย่าลืมว่าจำนวนที่โชว์ให้ดูคือ จำนวนครั้ง ไม่ใช่จำนวนคน และข้อมูลนี้เป็นเพียงสถิติเท่านั้น ซึ่งข้อมูลจริงไม่มีใครสามารถรู้ได้ แม้กระทั่งผู้ดูแลการสมัครจะทราบก็ต่อเมื่อการสมัครเสร็จสิ้น

ดังนั้น พี่ลาเต้ จึงขอให้บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ควรนำมายึดถือทั้งหมด 100% ความจริงเป็นยังไง อยู่ที่การตัดสินใจของน้องๆ ทุกคน พวกพี่ๆ ทีมงานเด็กดีทุกคนขอให้กำลังใจ และขอให้น้องๆ ทุกคนหนักแน่นเข้าไว้ และเดินตามความฝันที่มุ่งไว้ต่อไป สู้ๆๆ ครับ ^_^

11-20 เมษายนนี้ อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกคณะที่ถูกใจนะครับ สู้ๆ ติดอันดับ 1 ทุกคน ^_^>>> ตัวช่วยเลือกคณะให้ติดชัวร์ !!


- เข้าใช้ "โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นให้ติดชัวร์" คลิกที่นี่
- เกาะติดการเลือกคณะแอดมิชชั่น 55 จาก "ศูนย์ข่าวแอดมิชชั่นเว็บ Dek-D"
คลิกที่นี่
- Live Chat คุยสดๆ กับรุ่นพี่ 27 คณะ
คลิกที่นี่

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

82 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป