ปรับสีเว็บเป็นปกติ

รถไฟฟรี No 2476036


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

รถไฟฟรีจะเลื่อนถึงวันที่30ตุลาคม2555 นะครับ

ฟรีเฉพะรถชั้น3พัดลม มีขบวนที่มีรถไฟฟรีดังนี้ครับ

สายเหนือ
ขบวนรถเร็วที่109/102 กรุงเทพ-นครลำปาง-เชียงใหม่-นครลำปาง-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่201/202 กรุงเทพ-พิษณุโลก-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่207/208 กรุงเทพ-นครสวรรค์-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่209/210 กรุงเทพ-บ้านตาคลี-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่301**/302** กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่303*/304* กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่305*/306* กรุงเทพ-อยุธยา-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่311*/376*/378* กรุงเทพ-รังสิต-หัวตะเข้-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่313*/314* กรุงเทพ-ชุมทางบ้านภาชี-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่315*/316* กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่317*/318* กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่401/402 ลพบุรี-พิษณุโลก-ลพบุรี
ขบวนรถท้องถิ่นที่403/410 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-ศิลาอาสน์-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก
ขบวนรถท้องถิ่นที่407/408 นครสวรรค์-เชียงใหม่-นครสวรรค์
ขบวนรถท้องถิ่นที่409 อยุธยา-ลพบุรี

สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ขบวนรถเร็วที่133/134 กรุงเทพ-อุดรธานี-หนองคาย-อุดรธานี-กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่145/146 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่233/234 กรุงเทพ-สุรินทร์-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่339*/340* กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่341*/342* กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่343**/344** กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่415/418 นครราชสีมา-หนองคาย-นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่417/416 นครราชสีมา-อุดรธานี-นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่419/426 นครราชสีมา-อุบลราชธานี-นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่421/420 นครราชสีมา-อุบลราชธานี-สุรินทร์-ลำชี
ขบวนรถท้องถิ่นที่423/424 ลำชี-สุรินทร์-สำโรงทาบ-นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่425/422 ลำชี-สุรินทร์-อุบลราชธานี-สุรินทร์-ลำชี
ขบวนรถท้องถิ่นที่427/428 นครราชสีมา-อุบลราชธานี-นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่429/430 นครราชสีมา-ชุมทางบัวใหญ่-นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่431/432 ชุมทางแก่งคอย-นครราชสีมา-ขอนแก่น-นครราชสีมา-ชุมทางแก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่433/434 ชุมทางแก่งคอย-ลำนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่-ลำนารายณ์-ชุมทางแก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่437/438 ชุมทางแก่งคอย-ลำนารายณ์-ชุมทางแก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่439/440 ชุมทางแก่งคอย-ลำนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่-ลำนารายณ์-ชุมทางแก่งคอย

สายใต้และตะวันตก
ขบวนรถเร็วที่171/172 กรุงเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก-ชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่251/252 ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่255/254 ธนบุรี-ชุมพร-หลังสวน-ชุมพร-ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่257/258 ธนบุรี-กาญจนบุรี-น้ำตก-กาญจนบุรี-ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่259/260 ธนบุรี-กาญจนบุรี-น้ำตก-กาญจนบุรี-ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่261/262 กรุงเทพ-หัวหิน-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่351/352 ธนบุรี-ราชบุรี-ธนบุรี
ขบวนรถชานเมืองที่355/356 กรุงเทพ-สุพรรณบุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่445/446 ชุมพร-ชุมทางหาดใหญ่-ชุมพร
ขบวนรถท้องถิ่นที่447/448 สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก-ชุมทางหาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่451/452 นครศรีธรรมราช-ชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก-ชุมทางหาดใหญ่-นครศรีธรรมราช
ขบวนรถท้องถิ่นที่453/454 ยะลา-สุไหงโกลก-ยะลา
ขบวนรถท้องถิ่นที่455/456 นครศรีธรรมราช-ชุมทางหาดใหญ่-ยะลา-ชุมทางหาดใหญ่-นครศรีธรรมราช
ขบวนรถท้องถิ่นที่457/458 นครศรีธรรมราช-พัทลุง-นครศรีธรรมราช
ขบวนรถท้องถิ่นที่463/464 พัทลุง-ชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโกลก-ชุมทางหาดใหญ่-พัทลุง
ขบวนรถรวมที่485/486 ชุมทางหนองปลาดุก-กาญจนบุรี-น้ำตก-กาญจนบุรี-ชุมทางหนองปลาดุก
ขบวนรถรวมที่489/490 สุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี
ขบวนรถพิเศษชานเมืองศิริราชที่919/920เที่ยวที่1-5 ธนบุรี-ศาลายา-ธนบุรี

สายตะวันออก
ขบวนรถธรรมดาที่275/276 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่279/280 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่281/282 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่283***/284*** กรุงเทพ-พัทยา-บ้านพลูตาหลวง-พัทยา-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่285****/286**** กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่367/368 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่311*/376*/378* กรุงเทพ-รังสิต-หัวตะเข้-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่371/372 กรุงเทพ-ปราจีนบุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่379*/380* กรุงเทพ-หัวตะเข้-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่383*/384* กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่385/386 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่389/390 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่391/388 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ

สายชานเมืองแม่กลอง (มหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย)
ทุกขบวน

สายชานเมืองแม่กลอง (แม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง)
ทุกขบวน


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 23:46 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

2 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  5+6+6
  3 พ.ค. 55 20:35 น.
  คห.2ว่าไง เจ๋งป่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2476036
ชื่อกระทู้ : รถไฟฟรี

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: