ซ่อน
แสดง

**มาดูสถิติเด็กซิ่วปี 2555 ทุกคณะในมหาลัยดัง , แค่คณะทันตะคณะเดียว เด็กซิ่ว 60% แล้วอ่ะ [ไม่ระบุให้แชร์]

สู้เพื่อฝัน
Guest IP
วิว
1. เริ่มจากสถิติคณะที่มีคะแนนแอดมิดชั่นสูง พบว่าเด็กซิ่วครองเปอเซ็นต์จำนวนคนส่วนใหญ๋ได้ทั้หมด

ทันตะจุฬา รับ 32 คน           : เด็กซิ่ว 19 คน
ทันตะมหิดล รับ 20 คน         : เด็กซิ่ว 11 คน
ทันตะธรรมศาสตร์ รับ 30 คน  : เด็กซิ่ว 13 คน
ทันตะมศว รับ 20 คน            : เด็กซิ่ว 13 คน
ทันตะเชียงใหม่ รับ 23 คน     : เด็กซิ่ว 13 คน
ทันตะสงขลา รับ 14 คน        : เด็กซิ่ว 11 คน
ทันตะขอนแก่น รับ 39 คน      : เด็กซิ่ว 21 คน
ทันตะเนศวร รับ 45 คน          : เด็กซิ่ว 34 คน

สรุปเด็กติดคณะทันตะปี 2555 ในระบบแอดมิดชั่น
คะแนนต่ำสุดของคณะทันตะรวม 8 สถาบัน คือ 22,676 (75.58%)
คณะทันตะ 8 สถาบัน รับรวมนิสิตรวม 223 คน  มีเด็กซิ่ว 135 คน เด็กซิ่วคิดเป็น 60%    
2. คณะเภสัชจุฬา รับรวม 190 คน มีเด็กซิ่ว 90 คน คิดเป็น 47%

- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 90 คน (ช:17,ญ:73)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 42 คน  และปีอื่นๆ : 48 คน
คะแนนสูงสุด : 22,592.5000 คะแนนต่ำสุด : 20,839.4500 คะแนน


- คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 100 คน (ช:38,ญ:62)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 58 คน  และปีอื่นๆ : 42 คน
คะแนนสูงสุด : 22,661.7000 คะแนนต่ำสุด : 21,108.8000 คะแนน

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรวม 140 คน มีเด็กซิ่ว 50 คน คิดเป็น 35%
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 140 คน (ช:39,ญ:101)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 90 คน  และปีอื่นๆ : 50 คน
คะแนนสูงสุด : 24,289.4500 คะแนนต่ำสุด : 20,084.4500 คะแนน

4. คณะสหเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรวม 252คน มีเด็กซิ่ว 74 คน คิดเป็น 29%

- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 120 คน (ช:34,ญ:86)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 86 คน  และปีอื่นๆ : 34 คน
คะแนนสูงสุด : 22,467.5000 คะแนนต่ำสุด : 19,142.5000 คะแนน


- สาขาวิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 87 คน (ช:22,ญ:65)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 59 คน  และปีอื่นๆ : 28 คน
คะแนนสูงสุด : 21,283.7500 คะแนนต่ำสุด : 18,742.5000 คะแนน


- สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 45 คน (ช:11,ญ:34)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 33 คน  และปีอื่นๆ : 12 คน
คะแนนสูงสุด : 21,423.7500 คะแนนต่ำสุด : 19,007.5000 คะแนน5. คณะวิทยาศาสตร์

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 90 คน (ช:56,ญ:34)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 48 คน  และปีอื่นๆ : 42 คน
คะแนนสูงสุด : 19,456.1500 คะแนนต่ำสุด : 16,396.8000 คะแนน


- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 180 คน (ช:64,ญ:116)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 137 คน  และปีอื่นๆ : 43 คน
คะแนนสูงสุด : 23,718.7500 คะแนนต่ำสุด : 16,277.3000 คะแนน


- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 32 คน (ช:16,ญ:16)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 19 คน  และปีอื่นๆ : 13 คน
คะแนนสูงสุด : 18,868.7500 คะแนนต่ำสุด : 16,432.5000 คะแนน


- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 42 คน (ช:23,ญ:19)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 33 คน  และปีอื่นๆ : 9 คน
คะแนนสูงสุด : 19,162.5000 คะแนนต่ำสุด : 16,975.0000 คะแนน


- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 42 คน (ช:23,ญ:19)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 33 คน  และปีอื่นๆ : 9 คน
คะแนนสูงสุด : 19,162.5000 คะแนนต่ำสุด : 16,975.0000 คะแนน


- สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 28 คน (ช:20,ญ:8)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 21 คน  และปีอื่นๆ : 7 คน
คะแนนสูงสุด : 18,086.2500 คะแนนต่ำสุด : 16,022.1000 คะแนน


- สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 48 คน (ช:20,ญ:28)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 32 คน  และปีอื่นๆ : 16 คน
คะแนน สูงสุด : 20,245.0000 คะแนน  ต่ำสุด : 17,755.5500 คะแนน


- สาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 24 คน (ช:9,ญ:15)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 13 คน  และปีอื่นๆ : 11 คน
คะแนน สูงสุด : 18,487.1000 คะแนน  ต่ำสุด : 17,415.0000 คะแนน


- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 51 คน (ช:10,ญ:41)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 44 คน  และปีอื่นๆ : 7 คน
คะแนนสูงสุด : 18,291.2500 คะแนนต่ำสุด : 16,371.2500 คะแนน


- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 30 คน (ช:9,ญ:21)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 27 คน  และปีอื่นๆ : 3 คน
คะแนน สูงสุด : 18,388.7500 คะแนน  ต่ำสุด : 16,061.3500 คะแนน


- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 49 คน (ช:13,ญ:36)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 33 คน  และปีอื่นๆ : 16 คน
คะแนน สูงสุด : 18,445.7000 คะแนน  ต่ำสุด : 16,477.5000 คะแนน


- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 42 คน (ช:9,ญ:33)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 27 คน  และปีอื่นๆ : 15 คน
คะแนน สูงสุด : 17,647.5000 คะแนน  ต่ำสุด : 16,313.7500 คะแนน- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 64 คน (ช:17,ญ:47)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 52 คน  และปีอื่นๆ : 12 คน
คะแนน สูงสุด : 19,836.9500 คะแนน  ต่ำสุด : 17,117.0500 คะแนน
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรวม 240 คน มีเด็กซิ่ว 110 คน คิดเป็น 46%

- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 200 คน (ช:126,ญ:74)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 111 คน  และปีอื่นๆ : 89 คน
คะแนน สูงสุด : 24,117.5000 คะแนน  ต่ำสุด : 20,170.0000 คะแนน


- สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 20 คน (ช:10,ญ:10)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 6 คน  และปีอื่นๆ : 14 คน
คะแนน สูงสุด : 20,275.0000 คะแนน  ต่ำสุด : 19,607.5000 คะแนน


- สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 20 คน (ช:15,ญ:5)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 13 คน  และปีอื่นๆ : 7 คน
คะแนน สูงสุด : 20,791.2500 คะแนน  ต่ำสุด : 19,225.0000 คะแนน
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรวม 111 คน มีเด็กซิ่ว 46 คน คิดเป็น 41%

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 23 คน (ช:10,ญ:13)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 16 คน  และปีอื่นๆ : 7 คน
คะแนน สูงสุด : 25,124.3000 คะแนน  ต่ำสุด : 22,090.0000 คะแนน


- สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 20 คน (ช:7,ญ:13)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 7 คน  และปีอื่นๆ : 13 คน
คะแนน สูงสุด : 23,327.5000 คะแนน  ต่ำสุด : 20,823.2000 คะแนน


- สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 23 คน (ช:16,ญ:7)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 18 คน  และปีอื่นๆ : 5 คน
คะแนน สูงสุด : 24,120.0000 คะแนน  ต่ำสุด : 20,787.5000 คะแนน


- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 25 คน (ช:6,ญ:19)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 17 คน  และปีอื่นๆ : 8 คน
คะแนน สูงสุด : 22,409.1000 คะแนน  ต่ำสุด : 21,136.2500 คะแนน


-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 20 คน (ช:12,ญ:8)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 7 คน  และปีอื่นๆ : 13 คน
คะแนน สูงสุด : 20,792.5000 คะแนน  ต่ำสุด : 20,087.5000 คะแนน
8. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับรวม 335 คน มีเด็กซิ่ว 114 คน คิดเป็น 34%

- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 130 คน (ช:28,ญ:102)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 83 คน  และปีอื่นๆ : 47 คน
คะแนน สูงสุด : 23,532.5000 คะแนน  ต่ำสุด : 20,927.5000 คะแนน


- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 140 คน (ช:33,ญ:107)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 92 คน  และปีอื่นๆ : 48 คน
คะแนน สูงสุด : 22,839.4500 คะแนน  ต่ำสุด : 20,048.7500 คะแนน  


- หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 65 คน (ช:21,ญ:44)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 46 คน  และปีอื่นๆ : 19 คน
คะแนน สูงสุด : 23,382.5000 คะแนน  ต่ำสุด : 19,740.0000 คะแนน
9. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรวม 130 คน มีเด็กซิ่ว 40 คน คิดเป็น 31%
มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 130 คน (ช:55,ญ:75)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 จำนวน : 90 คน  และปีอื่นๆ : 40 คน
คะแนน สูงสุด : 24,877.5000 คะแนน  ต่ำสุด : 19,935.0000 คะแนน
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

113 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป