[ข่าวดี] ออกมาตรการกันเด็กลาออกกลางคันในระดับมหาวิทยาลัย [ไม่ระบุให้แชร์]

ข่าวการศึกษา
Guest IP
วิว
เนื่องจากมีรายงานตรวจสอบพบข้อมูลว่ามีเด็กจำนวนหนึ่งได้เข้าเรียนแล้วแต่ลาออกทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณที่อุดหนุนค่าเล่าเรียนต่อหัว ดังนั้นเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจึงเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเข้าเสนอต่อที่ประชุมออกมาตรการปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวตามจริง ดังเช่น คณะทันตแพทยศาสตร์ อุดหนุนค่าเล่าเรียนต่อหัวประมาณ 2แสนบาทต่อปี หากลาออกก็ต้องจ่ายค่าปรับเต็มจำนวนที่อุดหนุนต่อหัว

ทั้งนี้มีรายงานว่าปัญหานิสิตนักศึกษาลาออกกลางคัน ทวีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละปีทำให้เกิดความเสียหายในด้านงบประมาณเป็นอย่างมากจากสถิติการ Admission ปีนี้พบว่าที่นั่งเรียนมากกว่าหนึ่งในสี่มีเด็กที่จบไม่ตรงปีการศึกษา Admission ติด คณะที่เด็กจบไม่ตรงปีการศึกษาเข้าไปมากที่สุดคือคณะทันตแพทยศาสตร์มากกว่าสามในห้าของที่นั่ง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่นิสิตนักศึกษาลาออกกลางคันเกิดขึ้นราวๆไม่ต่ำกว่า 1หมื่นล้านบาทต่อปี ในปีการศึกษานี้พบความเสียหายมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท

"เราจำเป็นต้องหามาตรการลงโทษที่เฉียบขาดและต้องทำให้เด็กไม่ลาออกกลางคัน เพื่อไม่ให้งบประมาณสูญเปล่าเนื่องจากงบประมาณไม่ใช่ของเล่นที่จะเอามาใช้เหมือนการ shopping แล้วทิ้ง"

ดังนั้นจึงเตรียมนำเรื่องเข้าที่ประชุมและน่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นไป ท่านกล่าวว่า"หากเข้าคณะที่รัฐอุดหนุนค่าเล่าเรียนมากก็ต้องแบกรับความรับผิดชอบมาก อย่างคณะที่มีการอุดหนุนงบน้อยก็จ่ายค่าปรับน้อย เรื่องนี้จะทำให้เด็กลาออกกลางคันน้อยลง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ หรือโรงเรียนเตรียมทหารก็ใช้มาตรการนี้ป้องกันอยู่แล้ว"

ที่มา สำนักข่าวการศึกษา
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

51 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป