ปรับสีเว็บเป็นปกติ

[HOT NEWS] มหาวิทยาลัยรับตรงหลัง Admissions 2555 (ตอนที่ 10) No 2492591


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดให้โอกาสนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2555 โดยเปิดรับนักศึกษาหลัง Admission ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล โยธา ไฟฟ้า อุตสาหการ สื่อสารการศึกษา การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) และวิศวกรรมอัตโนมัติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่มีที่เรียนขอให้รีบสมัครเข้ามาได้เลยนะคะ ราจะเปิดตั้งแต่วันที่ 14 - 28 พ.ค. 2555 นี้เท่านั้นนะคะ ถือเป็นโอกาสทองของน้องแล้วนะคะ ขอให้โชคดีทุกคน 

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/

รับตรง ม.นครพนม รอบหลัง Admissions 2555

http://bit.ly/KZGCP0

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับถึง 15 พ.ค.2555
วิทยาลัยการท่องเที่ยว รับถึง 30 พ.ค.2555

รับตรง จิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ รอบที่ 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยาเปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค
ถึง 8 มิ.ย 55

รายละเอียด  http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/psy2_11_05_55.pdf

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร ครั้งที่ 3

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร สาขาการจัดการโรงแรม และ สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย  รับสมัครด้วยตนเองถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 

http://bit.ly/JMLd4A

รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา2555 รอบ 2

 

รับ สมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา2555 รอบ 2  รับสมัครวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2555

 

รับตรง มรภ.สวนสุนันทา  โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ (ภาคบ่าย) คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติม

1. สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด

2. สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์

3. สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง

เปิดรับสมัคร วันนี้ – 24 พฤษภาคม .. 2555

www.fms.ssru.ac.th/images/stories/nites/33.PDF

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับสมัครนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ (ภาค กศ.พบ.)

เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ ในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

ประจำปีการศึกษา 2555

กำหนดการรับสมัคร        

ภาคการศึกษาที่ 1/2555 (รุ่นที่ 29)         - จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 1 เมษายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2555  

http://etcserv.pnru.ac.th/Offi/acade/enrol/Home.htm

มรภ.ธนบุรี รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

และ รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (รอบที่ 2)
ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 พฤษภาคม 2555 http://202.28.54.201/enrollments/

 

มรภ.วไลยอลงกรณ์  รับตรง(เพิ่มเติม) เยอะมาก ถึงวันที่ 26 พ.ค. 55

acad.vru.ac.th/about_acad/slide/slideData/dataslide25.pdf

ม.รามคำแหง รับสมัครนศ.ใหม่วันนี้ ถึง 16 พ.ค. 55 และ 19-20 พ.ค. 55 ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

โครงการรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รับสมัครถึง 19 มิ.ย. 2555

http://www.pss.ru.ac.th/

บริหารธุรกิจบัณฑิต โครงการบริหารจัดการกอล์ฟ รับสมัครถึง 30 มิ.ย. 55 
http://golf.ru.ac.th/

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ
เปิดรับสมัคร  ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ใน 2 สาขา  
สาขาวิชาการบริหารจัดการ  สาขาวิชาการตลาด
รับสมัคร 10 - 31 พฤษภาคม 2555 เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์
เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555
สนใจเชิญติดต่อสำนักงานโครงการฯ 02-310-8232, 089-4883561-2 
>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ba.ru.ac.th/bba

 

http://www.ba.ru.ac.th/images/stories/47afd067cb868.gifโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาชั่นปริญญาตรี
ภาคพิเศษ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 จำหน่ายใบสมัครและสมัคร
ได้ตั้งแต่ 23 เมษายน - 15 มิถุนายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 ห้อง 402 โทร. 0-2310-8237, 086-3065173-4,
086-5210033
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม.....www.acctfin.ru.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  รุ่นที่ 6

โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2555

 

เรียนระบบ Block Course เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

สอนให้มีความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเน้นการดูงานจากสถานที่จริง
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครที่งานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มิถุนายน 2555 (เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555)

สนใจติดต่อ โทร. 0-2318-0054-5 ต่อ 1069, 1071

โทรศัพท์มือถือ 081-104-1271, 081-111-2568, 081-823-1532

คณะมนุษยศาสตร์เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ รุ่นที่ 21
ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาละ 100 คน

6.1 อ. 1 พ.ค.- ศ. 6 ก.ค.2555       จำหน่ายใบสมัคร

                                            (เว้นวันหยุดราชการ)

      6.2 จ. 25 มิ.ย.- ศ. 6 ก.ค. 2555    รับสมัคร

                                               (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 7 www.law.ru.ac.th/ss-55/new-ss7.pdf  จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มิ.ย. 2555 รับสมัคร 1-10 มิ.ย. 2555

เศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เรียน เสาร์-อาทิตย์http://www.eco.ru.ac.th/

 

บัดนี้ - 20 ก.ค. 55

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ที่ ชั้น 5 อาคารใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 14 พฤษภาคม 2555 / 09:06
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 14 พฤษภาคม 2555 / 09:16

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:10 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

11 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  Fc Zen
  14 พ.ค. 55 10:41 น.
   
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  viivill
  14 พ.ค. 55 13:01 น.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับเเต่ ปวส หรอค่ะพี่
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  เตย
  เตย 101.51.17.253
  14 พ.ค. 55 13:40 น.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยังไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวเลยอ่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ของ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

  สาขา เทคโนโลยีมีเดีย , มีเดียอาตส์ , มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

  ก็รับเพิ่มนะค่ะ  ลิ้งค์สมัครของบางมด

  V
  v

   http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/6062

  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 14 พฤษภาคม 2555 / 18:25
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   คห. 2 ลองเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในลิ้งจ้า แต่ละคณะ แต่ละสาขาไม่เหมือนกัน 
  ไม่ได้รับแต่ ปวส. นะ สายสามัญ ก็มี

  ^^
  ดูในลิ้งนี้ได้เลยจ้ะ  

  http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/6062
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

    http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/page-admissions/admission-register

  บางมดรับสมัครหลังแอดครับ ด่วน

  ส่วนพี่อยู่ภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สอบถามได้ครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  Pploy
  Pploy 14.207.200.138
  17 พ.ค. 55 00:29 น.
  พี่คะ คือหนูสนใจภาคเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  มีโอกาศเสี่ยงเยอะไหม หนูกลัวไม่ติด  หนูอยากเป็นลูกพระจอมจริงๆคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   http://quota.wu.ac.th/direct

  ม.วลัยลักษณ์ รับถึง 31 พค. ค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  TNB
  TNB 203.158.100.125
  17 พ.ค. 55 18:07 น.
  ฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี รับนักศึกษาเพิ่มเติมหลัง Admission 55 ด่วนนะครับ รายละเอียดตามเว็บไซต์นี้ครับ

  http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=380
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผลแอด ออกไม่ถูกใจ ไม่ใช่ตนเอง และถึงใช่ ค่าเทอมไม่พอ อย่าได้แคร์
  ม.อีสเทิร์นเอเชียมีคณะให้เลือกมากมาย รับประกันอนาคต “เริ่ดเว่อร์”
  เรียนสนุก ไม่เครียดด้วย ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเทอม  อ. มีโควตากองทุนต่าง ๆ
  ให้เลือกใช้ได้ ทั้งกองทุน กยศ. ทุนภายนอกต่าง ๆ มากมายให้ขอกันได้
  สนใจติดต่อ อ.นัน 081-5530114 หรือแอดพิน บีบี 260260d7  ช่วยบอกข่าว
  ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน ๆ ด้วยนะคะ เพื่อนาคตที่ “เริ่ดเว่อร์”

  PS.  อ.นัน สวย และรวยเว่อร์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2492591
ชื่อกระทู้ : [HOT NEWS] มหาวิทยาลัยรับตรงหลัง Admissions 2555 (ตอนที่ 10)

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: