Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ
ซ่อน
แสดง

วิทยาลัยเชียงราย รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

ตั้งกระทู้ใหม่
ตั้งกระทู้ใหม่
อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติ มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรม และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กำหนด
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานดังนี้
รูปถ่าย 1 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรอง 1 ฉบับ
สำเนาใบประกาศนียบัตร, เกียรติคุณ, ตำแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) 1 ฉบับ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) 1 ฉบับ


สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร(หมายเลข 053-170335) ไปที่

ศูนย์นิติการและทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาลัยเชียงราย
เลขที่ 199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-170331-3 ต่อ 115

แสดงความคิดเห็น

>