ซ่อน
แสดง

10 อาชีพ 10 คณะยอดฮิตที่เรียนแล้วไม่ตกงาน ตามกระแส ASEAN [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว

วิชาชีพ 10 คณะ 10
(เรียงจากน้อยไปหามากบ่งบอกถึงการได้งาน)
อันดับที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
เหตุผล : เนื่องจากประเทศไทยต้องการการพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาอย่างมากจึงต้องมีบุคคลกร ด้านนี้มาช่วยพัฒนาให้การพยากรณ์ในประเทศไทยพัฒนาแล้วคาดการณ์อากาศได้แม่น ยำึขึ้น แล้วเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ
อันดับที่ 9 คณะแพทย์แผนไทยประยุกต์
เหตุผล : เนื่องจากประเทศไทยต้องการการพัฒนาด้านการแพทย์ใปัจจุบันให้รวมกับของไทยเราอีกทั้งสมาชิกอาเซียนยังสนใจ นอกจากนี้คนที่จบด้านนี้จะสมารถเปิดสปา ธุรกิจอาหารเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้อีกด้วย อีกทั้งในทำงานร่วมกับโรงพยาบาลได้ เช่น ที่ศิริราชจะเห็นข่าวในพระราชสำนักที่ในหลวงเราหันไปเพิ่งยาไทยบ้าง เป็นต้น
อันดับที่ 8 คณะบริหาร
เหตุผล : เพื่อการท่องเที่ยวที่สมบรูณ์มากยิ่งขึ้นประเทศเราจึงต้องการบุคคลากรด้านนี้อีกมาก โดยเฉฑาะด้านโรงแรม
อันดับที่ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เหตุผล : งานออกแบบสถานที่ต่างๆจำเป็นอย่างมากที่ประเทศเราต้องการการแข่งขันด้านนี้จึงโอกาสตกงานน้อยลงมา
อันดับที่ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เหตุผล : ในที่กำลังฮิตคือสาขาธรณี /นักสำรวจสร้างถนน และสาขาอื่นที่ต้องการอย่างมากในปี 2557 เช่น วิศวกรรมเคมี วิศวปิโตเคมี เป็นต้น
อันดับที่ 5 คณะพาณิชย์และการบัญชี
หตุผล : รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สวนดุสิตโพล ม.ราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีต่อสาขาวิชาที่เรียนแล้วจะได้งานทำ โดยสำรวจจากผู้ประกอบการผู้ใช้บัณฑิตที่กระจายตามสาขาวิชาต่างๆ, นักวิชาการที่มีความสำคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ, กลุ่มนายธนาคารซึ่งมีผลต่อการให้กู้ยืมเงิน, นักปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง ฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายพัสดุการคลังนโยบาย ฯลฯ รวม 1,376
อันดับที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์
                     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เหตุผล : ปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นทำให้ต้องอาศัยคนกลุ่มนี้ ทั้งด้านการแพทย์ การเขียนโปรแกรม อุตสาหกรรม
อันดับที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
เหตุผล : -
อันดับที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์
เหตุผล : ประเทศไทยยังต้องการบุคคลากรด้านนี้อีกมากเพราะการทำงานในโรงพยาบาลจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ได้ถ้าขาดพยาบาล
อันดับที่ 1 คณะแพทยศาสตร์
เหตุผล : ประเทศไทยยังต้องการบุคคลากรด้านนี้อีกมากเพราะการทำงานในโรงพยาบาลจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ได้ถ้าขาดแพทย์
       นอกจาก 10 คณะข้างต้นแล้วยังมีผลสำรวจดุสิตโพลที่ตรงกับข้อมูลข้างต้น
  ผลการสำรวจ 10  โดยสำรวจอาจารย์แนะแนว 200 กว่าที่ทั่วประเทศ

1. การบัญชี – 19.71%
2. แพทยศาสตร์ – 18.75%
3. บริหารธุรกิจ – 12.02%
4. คอมพิวเตอร์ – 10.10%
5. วิศวกรรมศาสตร์ – 10.10%
6. การตลาด – 8.65%
7. นิติศาสตร์ – 8.17%
8. พยาบาลศาสตร์ – 4.81%
9. การจัดการ – 4.33%
10. รัฐศาสตร์ – 3.36%

โดยพบว่า นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จะมีความจำเป็นมากโดยเฉพาะ ....
        ด้วยความที่โลกอยู่ในยุคของการแข่งขัน การแย่งชิงทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัด เรื่องของกฎหมาย การปกครองเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ

     จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงแนวทางในการหาความมั่นคงและประกอบการตัดสินใจไม่ได้บังคับหรือโปรโมทให้เข้าคณะใดคณะหนึ่ง

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

153 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป