เนื้อเพลง + คำอ่าน เพลงImpossible No 2626999


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

เนื้อเพลง + คำอ่าน เพลงImpossible

 
You were strong and I was not
(ยู เวอร์ สตรอง แอนด์ ไอ วอส นอท)
 คุณเข้มแข็งแต่ฉันไม่ใช่

My illusion, my mistake
(มาย อิลูชั่น มาย มิสเตค) 
 ฉันเข้าใจผิด, ฉันทำผิดพลาด
 
I was careless, I forgot
(ไอ  วอส แคร์ลิส ไอ ฟอร์กอท)
ฉันไม่กังวล, ฉันลืมมัน

I did
(ไอ ดิด)
ฉันทำ

and now when all is done
(แอนด์ นาว เวน ออล อีส ดั๊น)
 และตอนนี้ เมื่อทุกอย่างมันจบ
 
There is nothing to say
(แดร์ อีส นอททิ่ง ทู เซ)
มันก็ไม่มีอะไรสำคัญที่จะพูด

You have gone and so effortlessly
( ยู แฮพ กอน แอนด์ โซ เอฟเฟิร์ทลิสลี) 
คุณจากไปโดยง่ายดาย
 
You have won
(ยูแฮฟวัน)
 คุณชนะ

You can go ahead tell them
(ยู แคน โก อะเฮด แทล ทีม) 
 คุณสามารถบอกพวกเขา
 
Tell them all I know now 
(แทล ทีม ออล ไอ โนว นาว)
 บอกพวกเขาว่าตอนนี้ฉันเข้าใจทั้งหมด
 
Shout it from the roof top
(เชาท์ อิท ฟรอม เดอะ รูฟ ท็อป)
 ร้องตะโกนออกไปให้ดังที่สุด

Write it on the sky love
(ไรท์ อิท ออน เดอะ สกาย เลิฟ)
เขียนมันบนท้องฟ้าแห่งคู่รัก
 
All we had is gone now
(ออล วี แฮด อีส กอน นาว)
 เรื่องทั้งหมดของพวกเราได้ตายไปแล้ว

Tell them I was happy
(เทล ทีม ไอ วาส แฮปปี้)
บอกพวกเขาว่าฉันมีความสุข
 
And my heart is broken
(แอนด์ มาย ฮารท์ อีส โบรเค้น) 
 และหัวใจฉันแตกสลาย
 
All my scars are open
(ออล มาย สการ์ อาร์ โอเพ้น) 
 แผลเป็นทั้งหมดของฉันถูกเปิดเผย

Tell them what I hoped would be
(เทล เดม วอส ไอ โฮพีด วูด บี) 
 บอกพวกเขาว่าอะไรที่ฉันหวังให้เป็น
 
Impossible, impossible
(อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล) 
 มันเป็นไปไม่ได้, เป็นไปไม่ได้
 
Impossible, impossible
(อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)
 เป็นไปไม่ได้, เป็นไปไม่ได้ 

Falling out of love is hard
(แฟลลิ่ง เอาท์ ออฟ เลิฟ อีส ฮารด์) 
 พอกันทีกับรักที่มีปัญหา
 
Falling for betrayal is worst
(แฟลลิ่ง ฟอร์  บิเทร์เยล อีส เวิรท์)
หลงเชื่อในการทรยศที่เลวที่สุด

Broken trust and broken hearts
(โบรเค้น ทูสท์ แอนด์ โบรเค้น ฮารท์ซฺ) 
 ขาดความเชื่อใจและหัวใจแตกสลาย
 
I know, I know
(ไอ โนว,ไอโนว)
 ฉันรู้, ฉันรู้

Thinking all you need is there
(ติงกิ้ง ออล ยู นีด อีส แดร์)
คุณมีเหตุผลใช่ไหม

Building faith on love is worst
(เบลดิ่ง เฟท์ ออน เลิฟ อีส เวิรท์)
ความเชื่อถือในรักของเรามันแย่ที่สุด
 
 
Empty promises will wear
(เอมพ์ทีพรอมมิซ วิล แวร์)
สัญญาที่ไม่จริงใจจะเผยให้เห็นบนหน้าคุณ

I know (I know)
(ไอ โนว,ไอโนว)                                                                                                              ฉันรู้(ฉันรู้)

And know when all is gone
(แอนด์ โนว เวน ออล อีส กอน)
และตอนนี้ เมื่อทุกอย่างมันจบ

There is nothing to say
(แดร์ อีส นอททิ่ง ทู เซ)
 มันก็ไม่มีอะไรสำคัญที่จะพูด


And if you're done with embarrassing me
(แอนด์ อีฟ ยูร์ ดั๊น วิท เอมเริซซิ่ง มี)
และสิ่งที่คุณทำให้ฉันลำบากมันจบแล้ว

 
On your own you can go ahead tell them
(ออน ยัวร์ โอน ยู แคน โก อะเฮด เทล ทีม)
คุณสามารถไปบอกพวกเขาด้วยตัวของคุณเอง

Tell them all I know now 
(เทล ทีม ออล ไอ โนว นาว) 
บอกพวกเขาว่าตอนนี้ฉันเข้าใจทั้งหมด
 
Shout it from the roof top
(เชาท์ อิท ฟรอม เดอะ รูฟ ท็อป)
ร้องตะโกนออกมาให้ดังที่สุด

Write it on the sky love
(ไรท์ อิท ออน เดอะ สกาย เลิฟ) 
 เขียนมันบนท้องฟ้าแห่งคู่รัก

All we had is gone now
(ออล วี แฮด อีส กอน นาว)
เรื่องราวทั้งหมดของพวกเราได้ตายไปแล้ว

Tell them I was happy
(เทล ทีม ไอ วาส แฮปปี้)
 บอกพวกเขาว่าฉันมีความสุข

And my heart is broken
(แอนด์ มาย ฮารท์ อีส โบรเค้น)
และหัวใจฉันแตกสลาย
 
All my scars are open
(ออล มาย สการ์ อาร์ โอเพ้น)
แผลเป็นทั้งหมดของฉันถูกเปิดเผย

Tell them what I hoped would be
(เทล เดม วอส ไอ โฮพีด วูด บี)
 บอกพวกเขาว่าอะไรที่ฉันหวังให้เป็น
 
Impossible, impossible
(อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)
 เป็นไปไม่ได้, มันเป็นไปไม่ได้

Impossible, impossible
(อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล) 
 เป็นไปไม่ได้, มันเป็นไปไม่ได้
 
Impossible, impossible
(อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล) 
 เป็นไปไม่ได้, มันป็นไปไม่ได้

Impossible, impossible
 (อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)
เป็นไปไม่ได้, มันเป็นไปไม่ได้

Impossible, impossible
 (อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล) 
 เป็นไปไม่ได้, มันเป็นไปไม่ได้
 
Ooh impossible (yeah,yeah)
(โอ้ อิมพัสสิเบิล ,Yeah,yeah)
 โอ้ มันเป็นไปไม่ได้ (yeah,yeah)

I remember years ago
(ไอ รีเมมเบอ เยียส อะโก)
ฉันจำเรื่องราวของปีที่แล้วได้
 
Someone told me I should take
(ซัมวัน โทลด มี ไอ ชุด เทค) 
 มีใครบางคนบอกฉันว่าฉันควรยอมรับ

Caution when it comes to love
(คอชั่น เวน อิท คัมสฺ ทู เลิฟ) 
 เตือนว่าควรรู้สึกตัวจากความรัก

I did
(ไอ ดิด) 
ฉันทำ


Tell them all I know now 
(เทล ทีม ออล ไอ โนว นาว)
 บอกพวกเขาว่าตอนนี้ฉันเข้าใจทั้งหมดแล้ว

Shout it from the roof top
(เชาท์ อิท ฟรอม เดอะ รูฟ ท็อป)
ร้องตะโกนออกมาให้ดังที่สุด

Write it on the sky love
(ไรท์ อิท ออน เดอะ สกาย เลิฟ) 
 เขียนมันบนท้องฟ้าแห่งคู่รัก

All we had is gone now
(ออล วี แฮด อีส กอน นาว
 เรื่องราวทั้งหมดของพวกเราได้ตายไปแล้ว

Tell them I was happy
(เทล ทีม ไอ วาส แฮปปี้)
  บอกพวกเขาว่าฉันมีความสุข

And my heart is broken
 (แอนด์ มาย ฮารท์ อีส โบรเค้น) 
 และหัวใจฉันแตกสลาย
 
All my scars are open
(ออล มาย สการ์ อาร์ โอเพ้น)
 แผลเป็นทั้งหมดของฉันถูกเปิดเผย
 
Tell them what I hoped would be
(เทล เดม วอส ไอ โฮพีด วูด บี)
บอกพวกเขาว่าอะไรที่ฉันหวังให้เป็น
 
 
Impossible, impossible
(อิมพัสสิเบิล,อิมพัสสิเบิล)
เป็นไปไม่ได้, มันเป็นไปไม่ได้

Impossible, impossible
(อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)
เป็นไปไม่ได้, มันเป็นไปไม่ได้

Impossible, impossible
(อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล) 
 เป็นไปไม่ได้, มันเป็นไปไม่ได้

Impossible, impossible
(อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)
 เป็นไปไม่ได้, มันเป็นไปไม่ได้

Impossible, impossible
(อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล) 
 เป็นไปไม่ได้, มันเป็นไปไม่ได้
 
 
Impossible, impossible
(อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล) 
 เป็นไปไม่ได้, มันเป็นไปไม่ได้

Caution when it comes to love
(คอชั่น เวน คัมซฺ ทู เลิฟ)
เตือนว่าควรรู้สึกตัวจากความรัก

I did
(ไอดิด)
ฉันทำ


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:52 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

4 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ท่อนแรกหายไปนะค่ะ 
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  new
  new 223.204.236.110
  20 มี.ค. 56 15:59 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  bell
  bell 171.4.33.142
  11 พ.ค. 56 10:52 น.
  รู้สึกว่าเนื้อเพลงจะผิดนิดนึง  sky line ไม่รุ้ไช่เปล่านะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  thachana
  thachana 125.26.119.10
  4 มี.ค. 57 21:46 น.
  I remember years ago
  (ไอ รีเมมเบอ เยียส อะโก)

  Someone told me I should take
  (ซัมวัน โทลด มี ไอ ชุด เทค)

  Caution when it comes to love
  (คอชั่น เวน อิท คัมสฺ ทู เลิฟ)

  I did
  (ไอ ดิด)

  and you were strong and i was not
  (แอนด์ ยู เวอร์ สตรอง แอนด์ ไอ วอส นอท)
  My illusion, my mistake
  (มาย อิลูชั่น มาย มิสเตค)

  I was careless, I forgot
  (ไอ วอส แคร์ลิส ไอ ฟอร์กอท)

  I did
  (ไอ ดิด)

  and now when all is done
  (แอนด์ นาว เวน ออล อีส ดั๊น)

  There is nothing to say
  (แดร์ อีส นอททิ่ง ทู เซ)
  You have gone and so effortlessly
  ( ยู แฮพ กอน แอนด์ โซ เอฟเฟิร์ทลิสลี)

  You have won
  (ยูแฮฟวัน)

  You can go ahead tell them
  (ยู แคน โก อะเฮด แทล ทีม)

  Tell them all I know now
  (แทล ทีม ออล ไอ โนว นาว)

  Shout it from the roof top
  (เชาท์ อิท ฟรอม เดอะ รูฟ ท็อป)
  Write it on the sky love
  (ไรท์ อิท ออน เดอะ สกาย เลิฟ)

  All we had is gone now
  (ออล วี แฮด อีส กอน นาว)

  Tell them I was happy
  (เทล ทีม ไอ วาส แฮปปี้)

  And my heart is broken
  (แอนด์ มาย ฮารท์ อีส โบรเค้น)

  All my scars are open
  (ออล มาย สการ์ อาร์ โอเพ้น)
  Tell them what I hoped would be
  (เทล เดม วอส ไอ โฮพีด วูด บี)

  Impossible, impossible
  (อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)

  Impossible, impossible
  (อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)

  Falling out of love is hard
  (แฟลลิ่ง เอาท์ ออฟ เลิฟ อีส ฮารด์)

  Falling for betrayal is worst
  (แฟลลิ่ง ฟอร์ บิเทร์เยล อีส เวิรท์)
  Broken trust and broken hearts
  (โบรเค้น ทูสท์ แอนด์ โบรเค้น ฮารท์ซฺ)

  I know, I know
  (ไอ โนว,ไอโนว)

  Thinking all you need is there
  (ติงกิ้ง ออล ยู นีด อีส แดร์)

  Building faith on love is worst
  (เบลดิ่ง เฟท์ ออน เลิฟ อีส เวิรท์)

  Empty promises will wear
  (เอมพ์ทีพรอมมิซ วิล แวร์)
  I know, I know
  (ไอ โนว,ไอโนว)

  And know when all is gone
  (แอนด์ โนว เวน ออล อีส กอน)

  There is nothing to say
  (แดร์ อีส นอททิ่ง ทู เซ)

  And if you're done with embarrassing me
  (แอนด์ อีฟ ยูร์ ดั๊น วิท เอมเริซซิ่ง มี)

  On your own you can go ahead tell them
  (ออน ยัวร์ โอน ยู แคน โก อะเฮด เทล ทีม)
  Tell them all I know now
  (เทล ทีม ออล ไอ โนว นาว)

  Shout it from the roof top
  (เชาท์ อิท ฟรอม เดอะ รูฟ ท็อป)

  Write it on the sky love
  (ไรท์ อิท ออน เดอะ สกาย เลิฟ)

  All we had is gone now
  (ออล วี แฮด อีส กอน นาว)

  Tell them I was happy
  (เทล ทีม ไอ วาส แฮปปี้)
  And my heart is broken
  (แอนด์ มาย ฮารท์ อีส โบรเค้น)

  All my scars are open
  (ออล มาย สการ์ อาร์ โอเพ้น)

  Tell them what I hoped would be
  (เทล เดม วอส ไอ โฮพีด วูด บี)

  Impossible, impossible
  (อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)

  Impossible, impossible
  (อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)
  Ooh impossible (yeah,yeah)
  (โอ้ อิมพัสสิเบิล ,Yeah,yeah)

  I remember years ago
  (ไอ รีเมมเบอ เยียส อะโก)

  Someone told me I should take
  (ซัมวัน โทลด มี ไอ ชุด เทค)

  Caution when it comes to love
  (คอชั่น เวน อิท คัมสฺ ทู เลิฟ)

  I did
  (ไอ ดิด)
  Tell them all I know now
  (เทล ทีม ออล ไอ โนว นาว)

  Shout it from the roof top
  (เชาท์ อิท ฟรอม เดอะ รูฟ ท็อป)

  Write it on the sky love
  (ไรท์ อิท ออน เดอะ สกาย เลิฟ)

  All we had is gone now
  (ออล วี แฮด อีส กอน นาว

  Tell them I was happy
  (เทล ทีม ไอ วาส แฮปปี้)
  And my heart is broken
  (แอนด์ มาย ฮารท์ อีส โบรเค้น)

  All my scars are open
  (ออล มาย สการ์ อาร์ โอเพ้น)

  Tell them what I hoped would be
  (เทล เดม วอส ไอ โฮพีด วูด บี)

  Impossible, impossible
  (อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)

  Impossible, impossible
  (อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)
  Impossible, impossible
  (อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)

  Impossible, impossible
  (อิมพัสสิเบิล.อิมพัสสิเบิล)

  I remember years ago
  (ไอ รีเมมเบอ เยียส อะโก)

  Someone told me I should take
  (ซัมวัน โทลด มี ไอ ชุด เทค)

  Caution when it comes to love
  (คอชั่น เวน อิท คัมสฺ ทู เลิฟ)
  I did
  (ไอ ดิด)
  โกรธแล้วนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2626999
ชื่อกระทู้ : เนื้อเพลง + คำอ่าน เพลงImpossible

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: