Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

20 อันดับโรงเรียนมัธยมที่เด็กอยากเข้าเรียนมากที่สุด [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว

ข้อมูลโรงเรียนที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมต้นอยากเข้าศึกษาต่อมากที่สุด จากสำนักติดตามและประเมินผลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1)เตรียมอุดมศึกษา
2)สวนกุหลาบวิทยาลัย
3)บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
4)อัสสัมชัญ
5)เทพศิรินทร์
6)กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
7)หอวัง
8)สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9)สามเสนวิทยาลัย
10)มหิดลวิทยานุสรณ์
11)สตรีวิทยา
12)เซนต์คาเบรียล
13)สาธิต มศว.ปทุมวัน
14)ศึกษานารี
15)มาแตร์เดอีวิทยาลัย
16)เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
17)สาธิต มศว.ประสานมิตร
18)อัสสัมชัญคอนแวนต์
19)บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี 2
20)สตรีวิทยา 2ซึ่งได้จำแนกแยกตามประเภทโรงเรียนต่างๆดังนี้1. ประเภทโรงเรียนสหศึกษา
1)เตรียมอุดมศึกษา
2)บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
3)หอวัง
4)สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
5)สามเสนวิทยาลัย
6)มหิดลวิทยานุสรณ์
7)สาธิต มศว.ปทุมวัน
8)เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
9)สาธิต มศว.ประสานมิตร
10)บดิทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี 2
2.ประเภทโรงเรียนหญิงล้วน
1)สตรีวิทยา
2)ศึกษานารี
3)มาแตร์เดอีวิทยาลัย
4)อัสสัมชัญคอนแวนต์
5)ราชินี
6)เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
7)วัฒนาวิทยาลัย
8)สตรีมหาพฤฒาราม
9)สายปัญญา
10)สายน้ำผึ้ง
3.ประเภทโรงเรียนชายล้วน
1)สวนกุหลาบวิทยาลัย
2)อัสสัมชัญ
3)เทพศิริทร์
4)กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
5)เซนต์คาเบรียล
6)สุทธิวราราม
7)เซนต์ดอมินิก
8)วชิราวุธวิทยาลัย
9)ทวีธาภิเษก
10)ราชบพิธ
4.ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
1)เตรียมอุดมศึกษา
2)สวนกุหลาบวิทยาลัย
3)สตรีวิทยา
4)บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
5)เทพศิรินทร์
6)หอวัง
7)สามเสนวิทยาลัย
8)เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
9)บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี 2
10)สตรีวิทยา 2
5.ประเภทโรงเรียนเอกชน
1)อัสสัมชัญ
2)กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
3)มาแตร์เดอีวิทยาลัย
4)เซนต์คาเบรียล
5)อัสสัมชัญคอนแวนต์
6)ราชินี
7)เซนต์ดอมินิก
8)เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
9)วัฒนาวิทยาลัย
10)ทิวไผ่งาม
6.ประเภทโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนรูปแบบพิเศษ
1)มหิดลวิทยานุสรณ์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ รูปแบบพิเศษ องค์การมหาชน)
2)สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3)สาธิต มศว.ปทุมวัน
4)สาธิต มศว.ประสานมิตร
5)สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6)สาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต
7)สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8)สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
9)สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10)สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาข้อมูล โดยสำนักติดตามและประเมินผล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เฉพาะโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

89 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป