ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ภาษาไทยช่วยทีนะคะ หลายข้อเลยค่ะ No 2642151


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

รบกวนทีนะคะ มันเยอะมากจริงๆตอนนี้ตกม้าตายกับภาษาไทย5555 รบกวนทีนะคะหลายข้อเลย ถ้าเพื่อนจะว่าไม่เป็นไรค่ะเราโง่จริงๆขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

1.เรื่องใดควรใช้แผนภาพโครงเรื่องแบบเหตุการณ์เพื่อพัฒนางานเขียน
ก.หากฉันเป็นนายกรัฐมนตรี
ข.เบิร์ดแลนด์แดนมหัศจรรย์
ค.สารคดีท่องโลกกว้าง
ง.ก๊าซธรรมชาติทางเลือกใหม่

2.สิ่งสำคัญประการแรกในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อจากการฟังและดูสื่อโฆษณาสินค้าคือข้อใด
ก.ผู้ผลิตสินค้า
ข.ราคาที่เหมาะสม
ค.ความนิยมของผู้บริโภค
ง.ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า

3.ข้อใดเป็นการพูดที่ทำให้ผู้ฟัง ไม่เสียความรู้สึก
ก.วันนี้มาได้แต่เช้าเชียวนะเธอ
ข.รู้งี้นัดกันก่อนก็ดีจะได้แวะไปหา
ค.ใครๆเขาจ่ายกันแล้ว เธอล่ะยังเฉยอยู่ทำไม
ง.อย่าบอกนะว่างานชิ้นนี้เธอทำเองคนเดียว

4.ข้อใดเป็นการพูดแสดงความคิดเห็น
ก.เรารายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ทราบแล้ว
ข.เราช่วยกันคิดและจะลงมือทำให้เสร็จ
ค.เราขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของพี่ๆ ม.6
ง.เราอยากให้มีการจัดกิจกรรมการขายของในโรงเรียน

5.ควรเติมคำราชาศัพท์ข้อใดในช่องว่างจึงจะถูกต้ิอง
   "สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีได้.......แล้ว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ โรงพยาบาลศิริราชจะมีการอัญเชิญ.....ไปยังพระที่นั่งวิมานรัตยา"
ก.สวรรคต พระบรมศพ
ข.สิ้นพระชนม์ พระศพ
ค.สิ้นชีพตักษัย พระศพ
ง.ถึงแก่อสัญกรรม ศพ

6.ข้อใดเป็นประโยค
ก.โลกยามเช้า
ข.คุยกับหมอชนิกา
ค.เราคือคนไทย
ง.เที่ยวละไมไทยแลนด์

7.ข้อใดเป็นประโยคสามัญ
ก.ผู้ปกครองเดินไปที่หอประชุม
ข.พ่อกำลังตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้า
ค.พี่สาวคนโตไปโรงเรียนที่แม่เคยเรียน
ง.หลังจากที่สอบเสร็จเธอก็จะซื้อแมวมาเลี้ยง

8.ข้อใดมีคำนามรวมหมู่
ก.โตโน่เห็นช้างโขลงหนึ่งเดินที่ชายป่า
ข.ยูกิเห็นฝูงนกบินโฉบเฉี่ยวบนท้องฟ้า
ค.นิดหน่อยเห็นนักดนตรีวงโปงลางสะออน
ง.ตูมตามเห็นแฟนคลับของตนโบกมือให้

9.คำในข้อใดยังไม่มีศัพท์บัญญัติใช้ในภาษาไทย
ก.ซีฟู้ด เบรก
ข.ชอล์ก เต็นท์
ค.แสตมป์ ออเดอร์
ง.ทัวร์ เฟอร์นิเจอร์

10.ควรเติมคำข้อใดในช่องว่างจึงจะถูกต้องเ้หมาะสม
      มรดกทางปัญญานำพาชาติ      จาก.........ท่านแสดงทุกแห่งหน
สู่ชาวไทยได้เขียนเพียรฝึก........      ได้...........ด้านภาษาพาก้าวไกล

ก.ประกาศ  ฝน  สืบค้น
ข.สังฆราช  ตน  เบื้องต้น
ค.นิราศ  ค้น  ท่องบ่น
ง.นักปราชญ์  ตน  ฝึกฝน

อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคำถามข้อ 11-13
    
       คนใดไปเสพด้วย     คนพาล
  จักทุกข์ทนเนานาน       เนิ่นแท้
  ใครเสพท่วยทรงญาณ   เปรมปราชญ์
  เสวยสุขล้ำเลิศแท้        เพราะได้สดับดี

จากโคลงโลกนิติ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร

11ข้อคิดสำคัญของบทร้อยกรองนี้ตรงกับสำนวนใด
ก.คบคนจรนอนหมอนหมิ่น
ข.คบเด็กสร้างบ้าน คบหัวล้านสร้างเมือง
ค.คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ
ง.คบพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

12.ข้อคิดจากบทร้อบกรองนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเกี่ยวกับเรื่องใด
ก.การคบเพื่อน
ข.การศึกษาเล่าเรียน
ค.การประกอบอาชีพ
ง.การหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด

13บทร้อยกรองข้างต้นมีคุณค่าของวรรณคดีด้านใดมากที่สุด
ก.คุณค่าทางปัญญา
ข.คุณค่าทางวรรณศิลป์
ค.คุณค่าทางอารมณ์
ง.คุณค่าทางสังคมและวัมนธรรม

อ่านคำถามหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม ข้อ 14-18 โดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากหมวดคำตอบ ก และ ข หมวดละ 1 คำตอบ ให้ครบทั้ง 2 หมวด จึงจะได้คะแนน หากเลือกคำตอบผิดหมวดใดหมวดหนึ่งจะไม่หักคะแนนในหมวดที่เลือกคำตอบได้ถูกต้อง

14.ข้อใดในหมวด ก เป็นคำขวัญและสาระสำคัญของคำขวัญนั้นตรงกับข้อใดในหมวด ข
             ก.                                                                               ข.
ก.สำเนียงบอกภาษา กิริยาส่อตระกูล                       ก.กิริยามารยาท
ข.ลดโลกร้อนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง                       ข.คุณธรรมประจำใจ
ค.ประเพณีมีคุณค่า รู้รักษาอย่าทำลาย                     ค.การอนุรักษ์ประเพณี
ง.กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี                ง.วิถีในการดำเนินชีวิต

15. ดิฉันคิดว่าทุกท่านคงได้ประจักษ์ถึงภัยอันเกิดจากภาวะโลกร้อน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังด้วยวิธีการง่ายๆ โดยการเริ่มต้นลดขยะตั้งแต่ในวันนี้ อย่าลืมนะคะ "ลดขยะวันละนิด ช่วยพิชิตลดโลกร้อน" ค่ะ
 ข้อความข้างต้นเป็นการพูดประเภทใดในหมวด ก และมีสาระสำคัญตรงกับข้อใด ในหมวด ข
        ก.                                              ข.
ก.การพูดโฆษณา                        ก.การลดขยะ
ข.การพูดโน้มน้าว                       ข.การทิ้งขยะ
ค.การพูดรายงาน                        ค.การกำจัดขยะ
ง.การพูดโต้วาที                         ง.การคัดแยกขยะ

16.สำนวนใดในหมวด ก มีคำตายอยู่ในสำนวนและสำนวนั้นมีความหมายตรงกับข้อใดในหมวด ข
            ก.                                                ข.
ก.น้ำหนึ่งใเดียวกัน                      ก.การพึ่งพาอาศัยกัน
ข.น้ำตาเช็ดหัวเข่า                      ข.อย่าขัดขวางผู้มีอำนาจ
ค.น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ                ค.มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ง.น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า                   ง.เสียใจเพราะช้ำใจหรือต้องผิดหวังอย่างหนัก

17.อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17-18
    เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด    ก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่า
    แม้นแตกร้าวรานร่อยถอยราคา   จะพลอยพาหอมหายจากกายนาง
                                               จาก สุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่
"เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด" คำว่า "แส้" มีความหมายตรงกับข้อใดในหมวด ก และคำใดในหมวด ข ที่ทำให้รู้ถึงความหมายนั้น
             ก.                                                ข.
ก.งดงาม                                       ก.รวย
ข.ผิวพรรณดี                                 ข.สวย
ค.หญิงวัยรุ่น                                  ค.สาว
ง.มีฐานะดี                                    ง.สะอาด

18.คำประพันธ์ข้างต้นให้ข้อคิดในเรื่องความประพฤติของสตรีตรงกับสำนวนใดในหมวด ก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเกี่ยวกับเรื่องใดในหมวด ข 
           ก.                                                 ข.
ก.ฆ้องปากแตก                              ก.กิริยามารยาท
ข.ชิงสุกก่อนห่าม                           ข.การเลือกคู่ครอง
ค.ดอกพิกุลร่วง                              ค.การรักนวลสงวนตัว
ง.กล้านักมักบ้าบิ่น                         ง.การบำรุงรักษาร่างกาย


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 22:06 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

3 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  ลิสา
  ลิสา 182.232.12.96
  25 ม.ค. 56 19:15 น.
  ขอด้วยค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  รัชฏาภรณ์ วัฒนกิจ
  รัชฏาภรณ์ วัฒนกิจ 118.173.121.101
  25 ม.ค. 56 22:06 น.
  เฉลยให้ด้วยนะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  fcseanesther
  fcseanesther 49.229.42.24
  30 ม.ค. 59 15:41 น.
  ถามข้อ9หน่อยได้ไหมค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2642151
ชื่อกระทู้ : ภาษาไทยช่วยทีนะคะ หลายข้อเลยค่ะ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: