ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ Freshy ม.บูรพา รหัส 56 ทุกคนครับ ^^ No 2755112


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ Freshy ม.บูรพา รหัส 56 ทุกคนคร๊าบบบบบบ ^^
ขอกล่าวคำว่า "สวัสดี" กับน้องๆเฟรชชี ปี 1 ที่ยังเป็นวัยล่ะอ่อนทุกคนนะคร้าบบบ
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่น้องๆสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนาๆ จนสามารถเข้ามาสู้รั้วเทาทองแห่งนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นรอบรับตรง โควตา บลาๆๆๆ หรือรอบแอดมิชชันที่กำลังจะประกาศผลในอีกไม่นานนี้
ในฐานะที่เป็นนิสิตรุ่นพี่
(ปี 4 ละ ปีสุดท้าย แก่โครตอ่ะ - -*) ขอบอกว่า "ตื่นเต้นโคดๆอ่ะ ที่จะได้เห็นหน้าตาน้องๆปี 1 อันแสนบ้องแบ๊ว (555+) คืออยากจะบอกว่า พี่ปี 4 อยากมีแฟนเป็นน้องปี 1 จะได้ป่าวว๊าาา กริ๊วๆๆๆ >____<" ไม่ใช่ละ นอกเรื่องละ 55+
ก็ไม่มีอะไร ที่พล่ามพรรณนามาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย คือวันนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆ เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย มาเล่าสู่ให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ อย่าเพิ่งรีบด่ากันนะ มีคนด่าเยอะแล้ว


ใครติดคณะอะไรก็เม้นๆบอกกันด้วยนะครับ
Let's Go!!!!!!!!!!!!! ประวัติมหาวิทยาลัยบูรพา
ตราประจำมหวิทยาลัยบูรพา

 • ตรามหาวิทยาลัย ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีสองแบบ ไม่จำกัดสีและขนาด ลักษณะและส่วนประกอบของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพามีสองแบบดังนี้

แบบที่หนึ่ง เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ” เบื้องล่างมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”

แบบที่สอง เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” เบื้องล่างมีคำว่า “BURAPHA UNIVERSITY” ความหมายของ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้

(1) ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยว่า “สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ” มีความหมายว่า ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข

(2) ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

(3) มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง

(4) รัศมีประกอบมี 8 แฉก หมายถึง จังหวัดในภาคตะวันออก 8 จังหวัด และฐานเดิมทั้ง 8 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(5) ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด

สีเทา ███ หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา

สีทอง ███ หมายถึง คุณธรรม

สีเทา-ทอง ███ ███ หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้กอประด้วยสติปัญญา และมีคุณธรรม

มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2498  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางแสน  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ.  2517     ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา  เมี่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ.  2533  และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  เมื่อวันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2551

ก้าวแรก : วิทยาลัยการศึกษา บางแสน (พ.ศ.2498-2517)

        ปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตรอำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2497  ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร  ในปี พ.ศ. 2498  ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก  2  แห่ง  ได้แก่  วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน  ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนคร  และวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน  ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2498  ฯพณฯ มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ได้เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยวิชาการ บางแสน  และวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของวิทยาลัย   โดยวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาและมีนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเป็นรุ่นแรกจำนวน 41 คน  ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับโอนโรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ จากกรมสามัญศึกษา เพื่อปรับปรุงเป็นโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัย  โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และในปี พ.ศ. 2501 เป็นปีแรกที่มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกจำนวน 35 คน

ก้าวต่อมา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (พ.ศ. 2517 – 2533)

        วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และโอนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

         มหาวิทยาลัยได้พัฒนาวิชาการก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน  เป็นมหาวิทยาลัยใหม่  และเมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2533  จึงได้มีประกาศยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิยาเขตบางแสน  เป็นมหาวิทยาลัยบูรพา  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 107 ตอนที่ 131

ก้าวต่อมา : มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน)

         มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพ  บุคลากร  และการพัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้นและมีการขยายงานโดยในปี พ.ศ. 2539  ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ  จันทบุรี  และในปี พ.ศ. 2540  ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ  สระแก้ว    มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ด้านสังคมศาสตร์  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
         ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ  ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  2550  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  125  ตอนที่  5 ก  เมื่อวันที่  9  มกราคม  พ.ศ.  2551  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2551


รู้ประวัติกันแล้ว ลองมาดูว่า ม.บูรพา เค้ามีคณะอะไรที่เปิดสอนกันบ้างดีกว่า ^^

บางแสน
 คณะพยาบาลศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
 คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 คณะโลจิสติกส์  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  คณะสหเวชศาสตร์  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาการสารสนเทศ  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
วิทยาเขตจันทบุรี
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  คณะอัญมณี
วิทยาเขตสระแก้ว
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
Review รูปบางส่วน (ม.ของ จขกท สวยนะเออ)
สุดท้ายนี้ อยากจะฝากน้องๆทุกคนไว้ว่า ไม่ว่าเราจะเรียนสถาบันไหนก็ตาม ถ้าเรามีความตั้งใจศึกษา ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม แล้วนั้น ชื่อสถาบันก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เพราะนั่นหมายความว่าน้องๆได้ก้าวไปสู้การเป็นว่าที่บัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะใช้ความรู้รับใช้ส่วนรวมและประเทศชาติแล้วนั่นเองขอฝากไว้เป็นสิ่งสุดท้าย
แม้นไม่มี "จามจุรี" เด่นสกาว
แต่เรามี "ร่มมะพร้าว" ที่สูงใหญ่
แม้นไม่มี "ยอดโดม" ประโลมใจ
แต่เรามี "บางแสนไว้" ประจักษ์ตน
แม้นไม่มี "พระพิรุณ" โปรยน้ำฝน
แต่เรามี "กนกกน" ไว้คุ้มหัว
แม้นไม่มี "เลือดเทาแดง" แฝงในตัว
แต่เรามี "เลือดขั้ว" สีเทาทองมหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โทรศัพท์ : 0-3810-2222 โทรสาร : 0-3839-0351แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2 พฤษภาคม 2556 / 22:15
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 2 พฤษภาคม 2556 / 22:28
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 2 พฤษภาคม 2556 / 22:21

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 18:40 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

9 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่รอหนูอีกนิดนะคะ
  วันที่9หนูจะมาบอกพี่ว่าหนูติดคณะอะไรที่บูรพา 
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  happy
  4 พ.ค. 56 23:35 น.
  มาเป็นเด็กบูรกันน่ะค่ะแล้วจะติดใจเลยยยยยยยยยยยยยยย !! ><
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราเป็นเด็กปี 1 ตื่นเต้นจัง 
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  Nongmai
  10 พ.ค. 56 17:18 น.
  ใกล้จะเปิดเทอมแล้วตื่นเต้นจัง><
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หนูติด การตลาดค่าา 
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  แหวน
  แหวน 27.55.153.239
  14 พ.ค. 56 18:26 น.
  ติด คณะโลจิสติกส์ ค๊าาาาา ดีใจมากมาย


  อยากทำเรื่องชุดที่ใส่วันปฐมนิเทศน์ อ่ะค่ะ
  ต้องใส่กระโปรงทรงเอ แล้วก้อรองเท้าคัตชู ใช่มั๊ยค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ติด สาสุข แต่ยังหาเพื่อนไม่เจอเลยส๊ากกกกก...คน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วันปฐมนิเทศใส่กระโปรงทรงเอ แล้วก็รองเท้าคัชชูครับผม ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีใจด้วยกับน้องๆทุกคนเลยครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2755112
ชื่อกระทู้ : ยินดีต้อนรับน้องใหม่ Freshy ม.บูรพา รหัส 56 ทุกคนครับ ^^

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: