[EXO]เนื้อเพลง+แปล EXO - Wolf (Chinese Ver.) No 2781774

teddy'z 7,244 31 พ.ค. 56 21:35 น.

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

野性的本能难抗拒

Yěxìng de běnnéng nán kàngjù 

เย่อซิ้ง เตอ เปิ่นเหนิง หนาน ค้างจู้

สัญชาติญาณธรรมชาติที่ยากจะต่อต้าน


多么想要一口吞下甜得像蜜的你

Duōme xiǎng yào yīkǒu tūn xià tián de xiàng mì de nǐ 

ตัวเมอะ เสี่ยง เย้า อีขั่ว ทุน เซี้ย เถียน เตอ เซี้ยง มี้ เตอ หนี่

ที่มันอยากจะกลืนเธอที่หวานเหมือนกับน้ำผึ้งลงไปมากขนาดนี้


先闻香味 欣赏你的细腻

Xiān wén xiāngwèi xīnshǎng nǐ de xìnì 

เซียนเหวิน เซียงเว่ย ซินส่าง หนี่ เตอ ซี้นี่

เพลิดเพลินไปกับกลิ่นหอมที่งดงามของเธอ


我用品尝红酒 那样的优雅享用你

Wǒ yòng pǐncháng hóngjiǔ nàyàng de yōuyǎ xiǎngyòng nǐ 

หว่อ ย้ง ผิ่นฉาง หงจิ่ว น่าย่าง เตอ โยวหย่า เสี่ยงย้ง หนี่

ผมจะเพลิดเพลินไปกับความงดงามของเธอดั่งเช่นการชิมไวน์


啊 为何我 那双臂 失去力气 没了食欲 eh~不见了

A wèihé wǒ nà shuāng bì shīqù lìqì méiliǎo shíyù eh~bùjiànle 

A เว่ยเหอ หว่อ น่า ซวง ปี้ ซือชู่ ลี้ชี่ เหม่ยเหลี่ยว สืออู้ eh~ ปู้เจี้ยนเลอ

อ่า.. ทำไมฉัน.. แขนคู่นั้น.. สูญเสียความแข็งแรงและความอยาก eh~ หายไปแล้ว


我怎么会失常怪异 不像自己 是否得病

Wǒ zěnme huì shīcháng guàiyì bù xiàng zìjǐ shìfǒu débìng 

หว่อ เสิ่นเมอะ ฮุ้ย ซือฉาง ก้วยอี้ ปู้ เซี่ยง จื้อจี่ ซื่อฝั่ว เต๋อปิ้ง

ทำไมฉันถึงผิดปกติไป ตัวฉันเองก็ไม่ได้ป่วยอะไร


啊~怎么办好!

A ~zěnme bàn hǎo! 

A~เจิ่นเมอะ ป้าน ห่าว!

อ่า... ทำยังไงดี


快醒过来 别乱猜 这种感觉 绝对不可能是爱

Kuài xǐng guòlái bié luàn cāi zhè zhǒng gǎnjué juéduì bù kěnéng shì ài 

ไคว้ สิ่ง กั้วหลาย เปี๋ย ล่วน ชาย เจ้อ จ่ง ก่านจั๋ว จั๋วตุ้ย ปู้ เค่อเหนิง สือ อ้าย

ตื่นเร็วเข้า อย่าลังเล ความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่ความรักอย่างแน่นอน


她只是今夜的晚餐

Tā zhǐshì jīnyè de wǎncān 

ทา จื่อซื่อ จินเย่อ เตอ หวั่นชาน

เธอเป็นแค่อาหารเย็นของคืนนี้


HEY别打扰 告诉我 她是猎物 别再多心

HEY bié dǎrǎo gàosu wǒ tā shì lièwù bié zài duō xīn 

HEY เปี๋ย ต่า ยร่าว ก้าวซู หว่อ ทา ซื่อ เลี่ยอู้ เป๋ย จ้าย ตัว ซิน

HEY หยุดรบกวน บอกว่าเธอคือเหยื่อ อย่าสงสัยอีก


HEY 就是不同Style了,等到满月升起之前一定要抓到你

HEY jiùshì bùtóng Stylele, děngdào mǎnyuè shēng qǐ zhīqián yīdìng yào zhuā dào nǐ 

HEY จิ้วซื่อ ปู้ท๋ง Style เลอ,เติ่งต้าว หม่านเยี่ย เซิง ฉี่ จือเฉียน อีติ้ง เย่า จัว ต้าว หนี่

HEY ก็แค่เป็นคนละ style รอให้พระจันทร์เต็มดวงก่อน ฉันจับเธอแน่


我是WOLF 一头WOLF Awuuuu~ Ah!sa rang hae yo!

Wǒ shì WOLF yītóu WOLF Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo! 

หว่อ ซื่อ WOLF อีโถว WOLF Awuuuu~อา! ซา รัง แฮ โย!

ฉันคือหมาป่า หมาป่าตัวหนึ่ง Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo! 


你是美女我是狼

Nǐ shì měinǚ wǒ shì láng 

หนี่ ซื่อ เหม่ย-นวู่ หว่อ ซื่อ หลาง

เธอคือหญิงงาม ฉันคือหมาป่า


我是WOLF 一头WOLF Awuuuu~ Ah!sa rang hae yo!

Wǒ shì WOLF yītóu WOLF Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo! 

หว่อ ซื่อ WOLF อีโถว WOLF Awuuuu~อา! ซา รัง แฮ โย!

ฉันคือหมาป่า หมาป่าตัวหนึ่ง Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo! 


你是美女我是狼

Nǐ shì měinǚ wǒ shì láng 

หนี่ ซื่อ เหม่ย-นวู่ หว่อ ซื่อ หลาง

เธอคือหญิงงาม ฉันคือหมาป่า


好像走入你给的迷宫

Hǎoxiàng zǒu rù nǐ gěi de mígōng

ห่าวเซี่ยง จั่ว ยรู่ หนี่ เก่ย เตอ หมีกง 

ดูเหมือนยิ่งเข้าไปเธอก็เหมือนเขาวงกต


掉进陷阱之后挣扎只会更痛

Diào jìn xiànjǐng zhīhòu zhēngzhá zhǐ huì gèng tòng 

เตี้ยว จิ้น เสี้ยนจิ่ง จือโห้ว เจิงจ๋า จื่อ ฮุ่ย เกิ้ง ท่ง

หลังจากที่กระโดดเข้าไปในกับดัก ก็ทำได้แค่ดิ้นรนอย่างเจ็บปวด


我目睹内心 原来那个我 慢慢张开如火般的瞳孔

Wǒ mùdǔ nèixīn yuánlái nàgè wǒ màn man zhāngkāirú huǒ bān de tóngkǒng 

หว่อ มู้ตู่ เน่ยซิน อเวียนล๋าย น่าเก้อ หว่อ ม่าน มาน จางไค ยรู่ หั่ว ปาน เตอ ถงข่ง

ฉันรู้สึกถึงหัวใจ ที่มันเป็นของฉัน ค่อยๆถูกแผดเผาอย่างพวกอ่อนหัด


YEAH 看看她的眼中的恐惧

YEAH kàn kàn tā de yǎnzhōng de kǒngjù 

YEAH ค้าน ค้าน ทา เตอ หย่านจง เตอ ข่งจู่

YEAH มองความหวาดกลัวในตาของเธอ


在左顾右盼 却是 找不到路逃离

Zài zuǒgùyòupàn què shì zhǎo bù dào lù táolí 

จ้าย จั่วกู้โย่วพ่าน ชเว่ ซื่อ จ่าว ปู้ ต้าว ลู่ เถาหลี

ที่ทางซ้ายหรือทางขวา ก็หาทางหนีไม่ได้แล้ว


我心里想那一头兽 将会撕裂我的身体

Wǒ xīnlǐ xiǎng nà yītóu shòu jiāng huì sī liè wǒ de shēntǐ 

หว่อ ซินหลี่ เสี่ยง น่า อีโถว โช่ว เจียง ฮุ่ย ซือ เลี่ย หว่อ เตอ เซินถี่

ในจิตใจฉันรู้สึกว่าสัตว์ตัวนั้นมันจะฉีกร่างกายของฉัน


但她 不明白 我已经陷入了狂恋

Dàn tā bù míngbái wǒ yǐjīng xiànrùle kuángliàn

ต้าน ทา ปู้ หมิงป๋าย หว่อ หยี่จิง เสี้ยน ยรู่เลอ ขวงเลี่ยน

แต่เธอไม่เข้าใจว่าฉันตกหลุมรักเธอเข้าแล้ว


只想 完美的 完美的 完美的 你!

Zhǐ xiǎng wánměi de wánměi de wánměi de nǐ! 

จื่อ เสี่ยง หวันเหม่ย เตอ หวันเหม่ย เตอ หวันเหม่ย เตอ หนี่!

คิดถึงแต่ความงดงาม งดงาม งดงาม งดงามของคุณ


成为 我的爱 我的爱 我的爱 woo~!

Chéngwéi wǒ de ài wǒ de ài wǒ de ài woo~! 

เฉิงเว๋ย หว่อ เตอ อ้าย หว่อ เตอ อ้าย หว่อ เตอ อ้าย วู~!

กลายเป็นรักของฉัน รักของฉัน รักของฉัน A woo!


不要 再逃避 再逃避 再逃避 我

Bùyào zài táobì zài táobì zài táobì wǒ 

ปู้เย้า จ้าย เถาปี้ จ้าย เถาปี้ จ้าย เถาปี้ หว่อ

อย่าวิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่งไปจากฉัน


逼近 疯狂的 疯狂的 疯狂的 wolf!

Bījìn fēngkuáng de fēngkuáng de fēngkuáng de wolf! 

ปีจิ้น เฟิงขวง เตอ เฟิงขวง เตอ เฟิงขวง เตอ  wolf!

Wolf ที่เข้าใกล้ความบ้าคลั่ง บ้าคลั่ง บ้าคลั่ง บ้าคลั่ง


被你 困住的 困住的 困住的 wolf!

Bèi nǐ kùn zhù de kùn zhù de kùn zhù de wolf! 

เป้ย หนี่ คุ่น จู้ เตอ คุ่นจู้ เตอ คุ่นจู้ เตอ wolf!

Wolf ที่ติดกับดัก ที่ติดกับดัก ที่ติดกับดัก ที่ติดกับดักเพราะคุณ


彻底 盲目的 盲目的 盲目的 wolf!

Chèdǐ mángmù dì mángmù dì mángmù dì wolf! 

เช้อตี่ หมางมู่ ตี้ หมางมู่ ตี้ หมางมู่ ตี้ wolf!

Wolf ที่ตาบอด ตาบอด ตาบอด ตาบอด อย่างสิ้นเชิง


HEY 别打扰 告诉我 她是猎物 别再多心

HEY bié dǎrǎo gàosu wǒ tā shì lièwù bié zài duō xīn 

HEY เปี๋ย ต่า ยร่าว ก้าวซู หว่อ ทา ซื่อ เลี่ยอู้ เป๋ย จ้าย ตัว ซิน

HEY หยุดรบกวน บอกว่าเธอคือเหยื่อ อย่าสงสัยอีก


HEY 就是不同Style了,等到满月升起之前一定要抓到你

HEY jiùshì bùtóng Style, děngdào mǎnyuè shēng qǐ zhīqián yīdìng yào zhuā dào nǐ 

HEY จิ้วซื่อ ปู้ท๋ง Style เลอ,เติ่งต้าว หม่านเยี่ย เซิง ฉี่ จือเฉียน อีติ้ง เย่า จัว ต้าว หนี่

HEY ก็แค่เป็นคนละ style รอให้พระจันทร์เต็มดวงก่อน ฉันจับเธอแน่


我是WOLF 一头WOLF Awuuuu~ Ah!sa rang hae yo!

Wǒ shì WOLF yītóu WOLF Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo!

หว่อ ซื่อ WOLF อีโถว WOLF Awuuuu~อา! ซา รัง แฮ โย!

ฉันคือหมาป่า หมาป่าตัวหนึ่ง Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo! 


你是美女我是狼

Nǐ shì měinǚ wǒ shì láng 

หนี่ ซื่อ เหม่ย-นวู่ หว่อ ซื่อ หลาง

เธอคือหญิงงาม ฉันคือหมาป่า


我是WOLF 一头WOLF Awuuuu~ Ah!sa rang hae yo!

Wǒ shì WOLF yītóu WOLF Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo! 

หว่อ ซื่อ WOLF อีโถว WOLF Awuuuu~อา! ซา รัง แฮ โย!

ฉันคือหมาป่า หมาป่าตัวหนึ่ง Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo! 


你是美女我是狼

Nǐ shì měinǚ wǒ shì láng 

หนี่ ซื่อ เหม่ย-นวู่ หว่อ ซื่อ หลาง

เธอคือหญิงงาม ฉันคือหมาป่า


我受够矛盾发怒狂吼

Wǒ shòu gòu máodùn fānù kuáng hǒu 

หว่อ โซ่ว กั้ว หมาวตุ้น ฟานู่ ก๋วง โห่ว

ฉันทนกับความโกรธที่รุนแรงพอแล้ว


忍不了 上瘾就难回头

Rěn bùliǎo shàngyǐn jiù nán huítóu 

เยริ่น ปู้เหลี่ยว ซ่างหยิ่น จิ้ว หนาน หุยโถว

ทนไม่ไหว เสพติดจนยากที่จะหวนกลับ


这黄色满月 在嘲笑我 活得不像野兽痛快

Zhè huángsè mǎnyuè zài cháoxiào wǒ huó dé bù xiàng yěshòu tòngkuài 

เจ้อ หวงเซ่อ หม่านเยี่ย จ้าย ฉาวเสี้ยว หว่อ โหว เต๋อ ปู้ เซี่ยง เหย่โซว่ ท่งไข้ว

ดวงจันทร์สีเหลืองกำลังหัวเราะฉันที่ไม่ได้อยู่อย่างสัตว์ที่มีความสุข


只追求这样荒谬的爱

Zhǐ zhuīqiú zhèyàng huāngmiù de ài 

จื่อ จูฉิว จื้อย่าง ฮวงมิ่ว เตอ อ้าย

ทำได้แค่ไล่ตามความรักที่ไร้สาระ


拼命想转变我 但它在夜空之上发了疯

Pīnmìng xiǎng zhuǎnbiàn wǒ dàn tā zài yèkōng zhī shàng fāle fēng 

พินมิง เซียง จ่วนเปี้ยน หว่อ ต้าน ทา จ้าย เย่คง จือ ซ่าง ฟาเลอ เฟิง

ฉันที่อยากเปลี่ยนแปลง แต่มันก็เป็นเพียงความบ้าในค่ำคืน


可是无法阻止 让我爱她

Kěshì wúfǎ zǔzhǐ ràng wǒ ài tā 

เค่อซื่อ อู๋ฝ่า จู่จื่อ ยร่าง หว่อ อ้าย ทา

แต่มันทำให้ฉันหยุดรักเธอไม่ได้


好像走入你给的迷宫

Hǎoxiàng zǒu rù nǐ gěi de mígōng 

ห่าวเซี่ยง จั่ว ยรู่ หนี่ เก่ย เตอ หมีกง 

ดูเหมือนยิ่งเข้าไปเธอก็เหมือนเขาวงกต


掉进陷阱之后挣扎只会更痛

Diào jìn xiànjǐng zhīhòu zhēngzhá zhǐ huì gèng tòng 

เตี้ยว จิ้น เสี้ยนจิ่ง จือโห้ว เจิงจ๋า จื่อ ฮุ่ย เกิ้ง ท่ง

หลังจากที่กระโดดเข้าไปในกับดัก ก็ทำได้แค่ดิ้นรนอย่างเจ็บปวด


我目睹内心 原来那个我 慢慢张开如火般的瞳孔

Wǒ mùdǔ nèixīn yuánlái nàgè wǒ màn man zhāngkāirú huǒ bān de tóngkǒng

หว่อ มู้ตู่ เน่ยซิน อเวียนล๋าย น่าเก้อ หว่อ ม่าน มาน จางไค ยรู่ หั่ว ปาน เตอ ถงข่ง

ฉันรู้สึกถึงหัวใจ ที่มันเป็นของฉัน ค่อยๆถูกแผดเผาอย่างพวกอ่อนหัด


好像走入你给的迷宫

Hǎoxiàng zǒu rù nǐ gěi de mígōng 

ห่าวเซี่ยง จั่ว ยรู่ หนี่ เก่ย เตอ หมีกง 

ดูเหมือนยิ่งเข้าไปเธอก็เหมือนเขาวงกต


掉进陷阱之后挣扎只会更痛

Diào jìn xiànjǐng zhīhòu zhēngzhá zhǐ huì gèng tòng 

เตี้ยว จิ้น เสี้ยนจิ่ง จือโห้ว เจิงจ๋า จื่อ ฮุ่ย เกิ้ง ท่ง

หลังจากที่กระโดดเข้าไปในกับดัก ก็ทำได้แค่ดิ้นรนอย่างเจ็บปวด


我目睹内心 原来那个我 慢慢张开如火般的瞳孔

Wǒ mùdǔ nèixīn yuánlái nàgè wǒ màn man zhāngkāirú huǒ bān de tóngkǒng 

หว่อ มู้ตู่ เน่ยซิน อเวียนล๋าย น่าเก้อ หว่อ ม่าน มาน จางไค ยรู่ หั่ว ปาน เตอ ถงข่ง

ฉันรู้สึกถึงหัวใจ ที่มันเป็นของฉัน ค่อยๆถูกแผดเผาอย่างพวกอ่อนหัด


我是WOLF 一头WOLF Awuuuu~ Ah!sa rang hae yo!

Wǒ shì WOLF yītóu WOLF Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo! 

หว่อ ซื่อ WOLF อีโถว WOLF Awuuuu~อา! ซา รัง แฮ โย!

ฉันคือหมาป่า หมาป่าตัวหนึ่ง Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo! 


你是美女我是狼

Nǐ shì měinǚ wǒ shì láng 

หนี่ ซื่อ เหม่ย-นวู่ หว่อ ซื่อ หลาง

เธอคือหญิงงาม ฉันคือหมาป่า


我是WOLF 一头WOLF Awuuuu~ Ah!sa rang hae yo!

Wǒ shì WOLF yītóu WOLF Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo! 

หว่อ ซื่อ WOLF อีโถว WOLF Awuuuu~อา! ซา รัง แฮ โย!

ฉันคือหมาป่า หมาป่าตัวหนึ่ง Awuuuu~ Ah! Sa rang hae yo! 


你是美女我是狼

Nǐ shì měinǚ wǒ shì láng

หนี่ ซื่อ เหม่ย-นวู่ หว่อ ซื่อ หลาง

เธอคือหญิงงาม ฉันคือหมาป่าเรียบเรียงคำอ่าน :: @LuhanLittleDeer

เนื้อเพลงภาษาจีน :: @kai_moment

แปลเป็นภาษาไทย :: @kai_moment

**โปรดนำออกไปพร้อมเครดิตทั้งหมด

***หากผิดพลาด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 31 พฤษภาคม 2556 / 21:39
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 1 มิถุนายน 2556 / 17:37
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 1 มิถุนายน 2556 / 17:28

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 00:00 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


4 โหวต จากทั้งหมด 4 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

6 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  WE ARE ONE EXO!! FOREVER!!
  PS.  สวัสดีจ้าเพื่อนๆชาวเด็กดีทุกๆคน!! ขอบคุณที่เเวะเวียนกันเข้ามาเยี่ยม My i.D ของเราค่ะ อ้อ!! เเนะนำตัวกันก่อนเรามีโด้ดเนมส์ว่า 'ซี' จ้ะเป็นไรท์เตอร์ด้วยนะหุหุ นามปากกาของข้าน้อยนั้นก็คือ 'ZLHzeamind'
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ฟังครั้งแรกหอนได้อ่ะเก่งป่ะ? 555555 .
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ร้องเหมือนอยู่ในโรงฝึกดาบ

  โฉ่ง เช้ง ชิ่ง เฉี่ยว ชุง ฉ่ง ฉ่ง   = =
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เอาจริงๆร้องไม่ไม่ทัน ได้อะ อะวู้วววววววววววววว  นี่เเละ 5555
  PS.  We're one !!!! ><
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  เลน
  เลน 171.4.3.95
  5 มิ.ย. 56 00:00 น.
  ขอบคุณจ้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เพราะน้ะ แต่ถ้าให้ฝึกร้อง คงจะร้องเวอร์เกาหลีมากกว่าอ่ะ
  มันออกเสียงแล้วก้อจำง่ายกว่า ><' 

  // ขอบคุนนะค่ะที่แปลให้//

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2781774
ชื่อกระทู้ : [EXO]เนื้อเพลง+แปล EXO - Wolf (Chinese Ver.)

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: