เนื้อเพลง Dream candy-April [ยินดีให้แชร์]

วิว
เห็นยังไม่มีใครแกะ เลยแกะมาแจกน้า
ผิดตรงไหน ขออภัยด้วยค่า
설레고 떨리는
ซอลเลโก ตอลลีนึน
두근거리는 이런 맘 모아
ดูกึนกอรีนึนอีรอน มัม โมอา
지치고 좀 힘들고
จีชีโก จุม ฮิมดึลโก
누가 뭐라고 하든 좋아
นูกา มวอราโก ฮาดึล ชูฮา
솜사탕 구름 사이로
ซุมซาทัง กูรึม ซาอีโร
별들을 따라 걸어가 
บยอลดึลอึล ตารา กอลรอกา
신나지 않니 믿어지니
ซินนาจี อัลนี มิดดอชีนี
나를 따라올래
นารึล ตาราโอลแร
Yeah Yeah
Why not 알고 싶어져
Why not อัลโก ชิพพอจยอ
너와 나의 꿈을 향해
นอวา นาเย คุมอึล ฮยังแฮ
Let me go there
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
ปาราปาปา ปาราปาปา
Say now 빠라빠빠
Say now ปาราปาปา
모든 게 이뤄지길
โมดึลเก อีรวอชีกิล
외쳐 크게 소리쳐
เวชยอคือเก โซรีชยอ
가슴 터질 것만 같아
กาซึมทอจิล กอซมัลกัททา
Let me go there
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
ปาราปาปา
Say now 빠라빠빠
Say now ปาราปาปา
이제 시작인 걸 Dreaming
อีเจชีจักอิน คอล dreaming
너무 눈부셔 Dreaming
นอมู นุนบูชยอ dreaming
매일매일 커져 Dreaming
แมอิลแมอิล คอจยอ dreaming
사랑스런 너의 Dreaming
ซารางซือรอน นอเย dreaming
설레고 떨리는
ซอลเลโก ตอลลีนึน
두근거리는 소원을 모아
ดูกึนกอรีนึน โซวอนอึลโมอา
별들이 속삭이듯
บยอลดึลลี ซกซักอีดึซ
날 부르는 기억들 따라
นัล บูรึนึน คีออกดึลตารา
세상 속 많은 사람들
เซซัง ซกมัลฮึน ซีรัมดึล
숨겨온 작은 소망들 
ซุมกเยอน ชักกึนโซมังดึล
이룬 적 있니
อีรุนชอก อิซนี
믿어지니 다가갈 수 있게
มิดดอจีนี ดากากัล ซูอิซเก
Yeah Yeah
Why not 알고 싶어져
Why not อัลโก ชิพพอจยอ
너와 나의 꿈을 향해
นอวานาเยกุมอึล ฮยังแฮ
Let me go there
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
ปาราปาปา ปาราปาปา
Say now 빠라빠빠
Say now ปาราปาปา
모든 게 이뤄지길
โมดึนเก อีรวอชีกิล
외쳐 크게 소리쳐
เวชยอคือเก โซรีชยอ
가슴 터질 것만 같아
กาซึม ทอจิลกอซมัน กัททา
Let me go there
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
ปาราปาปา ปาราปาปา
Say now 빠라빠빠
Say now ปาราปาปา
이제 시작인 걸 Dreaming
อีเจ ชีชักกิน กอล dreaming
지루하잖아 반복되는
จีรูฮาจัลฮา บันบกดวีนึน
하루 또 하루
ฮารู โตฮารู
잠시 멈추고 귀를 기울여봐
จัมชี มอมชูโก กวีรึล กาอุลยอบวา
어디선가 들리는 소리와
ออดีซอนกา ดึลรีนึน โซรีอวา
이 노래와 널 위한 소망을
อี โนแรอวา นอลอวีฮัน โซมังอึล
Why not 알고 싶어져
Why not อัลโกชิพพอจยอ
너와 나의 꿈을 향해
นอวานาเย กุมมึล ฮยังแฮ
Let me go there
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
ปาราปาปา ปาราปาปา
Say now 빠라빠빠
Say now ปาราปาปา
모든 게 이뤄지길
โมดึนเก อีรวอชีกิล
외쳐 크게 소리쳐
เวชยอตือเก โซรีชยอ
가슴 터질 것만 같아
กาซึม ทอจิลกอซมัน กัททา
Let me go there
Let me go there
빠라빠빠 빠라빠빠
ปาราปาปา ปาราปาปา
Say now 빠라빠빠
Say now ปาราปาปา
이제 시작인 걸 Dreaming
อีเจชีจักอิน กอล dreaming
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป