เจาะลึก คณิตศาสตร์ประกันภัยทุกมหาลัย แบบสุดดิ่ง No 3665680


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด


การเรียงมหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่อย่างใด

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

1.1คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย
 (เปิดเป็นที่แรกของประเทศไทย) 
การรับเข้าศึกษา : ระบรับตรง โดยข้อเขียนของทางคณะเท่านั้น
รับสองปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล และ  Curtin University
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประกันภัย)
ระบบการเรียน
ชั้นปีที่ 1-2 คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้นปีที่ 3-4 Faculty of Science and Engineering, Curtin University ณ ประเทศออสเตรเลีย
หรือ
ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
Facebook : https://www.facebook.com/groups/SCAS.mahidol/?fref=ts
http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/?q=th/academics/program/ActuarialScience

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย
การรับเข้าศึกษา :  ระบบแอดมิดชั่น(ปี58 คะแนน 24506.2500-21507.5000 )
ชื่อปริญญา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ระบบการเรียน
ชั้นปีที่ 1-4 คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
http://www.chula.ac.th/admission/course/faculty-of-commerce-and-accountancy

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.1คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการปกติ)
การรับเข้าศึกษา :  ระบบแอดมิดชั่น (ปี58 คะแนน 19528.7500- 14557.5000)
ชื่อปริญญา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติธุรกิจและการประกัน)
ระบบการเรียน
ชั้นปีที่ 1-4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3.2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถิติธุรกิจและการประกันภัย (โครงการสมทบพิเศษ)
การรับเข้าศึกษา :  ระบบแอดมิดชั่น (ปี58 คะแนน 14607.5000-12919.9500)
ชื่อปริญญา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติธุรกิจและการประกัน)
ระบบการเรียน
ชั้นปีที่ 1-4คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://stat.kmutnb.ac.th/as/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0/

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสถิติ
การรับเข้าศึกษา :  ระบบแอดมิดชั่น(ปี58 คะแนน 19282.5000-16133.7500)
ชื่อปริญญา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
ระบบการเรียน
ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต)
http://www.sci.tu.ac.th/dep/mathematics-and-statistics/

4.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการประกันภัย(โครงการพิเศษ)
การรับเข้าศึกษา :  ระบบตรงโดนคณะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1.ใช้คะแนน O-Net, GAT,PAT1 และ PAT2
                                                                        2. สอบข้อเขียนของทางมหาวิทยาลัย
ชื่อปริญญา :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการประกันภัย)
ระบบการเรียน
ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต)
Facebook: https://th-th.facebook.com/actuarialtu/
http://math.sci.tu.ac.th/

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
การรับเข้าศึกษา :  ระบบแอดมิดชั่น (ปี58 คะแนน 17377.5000- 08925.7500)
ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกันและการจัดการความเสี่ยง)
ระบบการเรียน
ชั้นปีที่ 1-4 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
http://www.trang.psu.ac.th/index.php/2012-11-01-16-01-00

6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
6.1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
การรับเข้าศึกษา :  ระบบแอดมิดชั่น (ปี58 คะแนน 17027.5000- 14439.8000)
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ระบบการเรียน
ชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
http://www.science.kmitl.ac.th/


ในการที่เราจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นเราจะต้องมีการสอบขั้นทั้งหมด10ขั้นนะครับ

ผลประการผู้ที่สอบผ่านและได้รับรางวัล P และ FM ประจำปี 2558
ผู้ที่จะได้รับรางวัลคือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงไปจนครบจำนวนทุนครับ

เนื่องจากกระทู้นี้เจาะลึกปริญญาตรีเจ้าของการทู้ขออนุญาติแยกออกมาเฉพาะผู้ที่สอบผ่านและได้รับรางวัลที่ขณะศึกษาอยู่ในระดับปริญญตรีนะครับจากทั้งหมด 45 คน(รวมP และ FM )ในปี2558
(เรียงจากมหาลัยที่สอบได้มากที่สุด-ไปน้อยสุดครับ)
1.มหิดล 35 คน
2.จุฬา  6 คน
3.พระนครเหนือ 2 คน
=4.ธรรมศาสตร์ 1 คน
=4.อีสเทิร์นเอเชีย1 คน
เป็นการเรียงอันดับตามตัวอักษร แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:53 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

ความคิดเห็นที่เลือกโดยเจ้าของกระทู้

 1. เลือกโดย
  เจ้าของกระทู้

  ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  เด็กทุนยกจน
  เด็กทุนยกจน 58.8.210.211
  11 ก.ค. 59 20:05 น.
  น้องๆที่อยากเข้าใจ”คณิตศาสตร์ประกันภัย ”มากขึ้นลงดูวีดีโอและบทความนี้ดูนะ ตอนนี้พี่ตัดสินใจเลือกเรียนก็ดูวีดีโอนี้ละ55
  ของทรูปลูกปัญญา โดย Alumni : พลอย-ปรียาภัทร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล
  http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/19773

  พี่ของเพิ่มเติมนะ ในส่วนของ“มหิดล” นะ
  -ข้อสอบเข้าที่นี้เป็นภาษาอังกฤษหมดนะ รวมถึงMath น้องสามารถใช่ ielts หรือ toefl ยืนแทนได้ในวิชาภาษาอังกฤษ แต่วิชาคณิตศาสตรน้องต้องมาสอบไม่สามารถใช้อะไรยื่นแทนได้นะ

  -ที่มหิดลเป็นหลักสูตรนานาชาตินะเพรายังไงตอนสอบใบประกอบมันก็มีแต่ข้อสอบภาษาอังกฤษหมดอยู่แล้วละ55

  -ส่วนเรื่องค่าใช่จ่านที่นี้มีทุนเยอะอยู่ไม่ต้องถึงขั้นเทพๆของคณะก็ขอทุนได้ เช่น
  ทุนยากจน(พี่ก็ขอ55)ทุนจากรุ่นพี่บัณฑิตที่คณะทุนจากอาจารย์ที่คณะและอื่น ๆ

  -ส่วนน้องเทพๆก็มีทุนให้นะ เรียกว่าเรียนฟรีกันไปเลย เช่น
  Siam Samsung Life Insurance, SCB life, Ocean Life Insurance, Muang Thai Insurance, Bangkok Life Assuarance และอื่น ๆ
  *http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/?q=th/home ดูในเว็บนี้ดีนะล่างสุดมีรายชื่อคนได้ทุนบางส่วนไปล่าface มาถามเลย55ถ้าน้องอยากรู้จริงๆ

  -ส่วนเรื่องไปออสเตรเลียพี่ว่าไปก็ดีนะเพราะน้องจะไปต้องไปสอบขั้นน้องสามารถโอนจากวิชาเรียนได้เลย 5 ตัวถ้าจำไม่ผิดนะน้องก็อาจจะเก็บขั้นได้เร็วขึ้นอะนะ(*แต่พี่ก็ไม่ไปไล่สอบเอาประหยัดงบ555)

  โชคดีนะน้องๆๆขอให้ได้ในคณะที่ชอบมหาลัยที่ใช่กันทุกคนนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. อ่านอีก 1 ตอบกลับความเห็นนี้

21 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มาดูความคิดของเหล่ารุ่นพี่ที่เลือกเรียนสาขานี้กันครับ

  นาย จิรวัฏ สมรักษ์ (กาย)

  ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดในการ
  แอดมิสชั่นส์กลางประจำปีการศึกษา 2556ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  "ผมอยากทำงานทางด้านสายธุรกิจครับ และมีการสอบเป็นขั้นๆ ไป มีทั้งหมด 10 ขั้นครับ แล้วสาขานี้ตอนนี้กำลังเริ่มบูมกัน คนยังเรียนไม่ค่อยมากการแข่งขันยังไม่สูงเท่าไหรครับ"
  http://www.davance.com/club/year56/int_jul56_2.html
   
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มาดูความคิดของเหล่ารุ่นพี่ที่เลือกเรียนสาขานี้กันครับ

  นาย ฉัตรมงคล ปิ่นทอง (คิด)
  สละสิทธฺ์แพทย์ ต่อ บริหาร??
  สอบติด คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล(กสพท. ปี 2557) ปัจุบันศึกษาอญุ่ที่ 
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  http://www.dek-d.com/admission/35110/


  แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:30 น.

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ขอเถอะค่ะ
  ขอเถอะค่ะ 182.232.78.74
  11 ก.ค. 59 16:32 น.
  ถามรุ่นพี่มหิดลหน่อยค่ะ
  คณิตศาสตร์ประกันภัยมหาลัยมหิดลนี้เปิดรับช่วงไหนเหรอค่ะ
  เขาจะประกาศในเว็บคณะเลยไหมค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


  รักเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. 3-1
   guest
   12345
   11 ก.ค. 59 18:08 น.
   ติดตามได้จากทั้งเว็บและกลุ่ม facebook ครับ ปีที่แล้วเปิดรับรอบแรกเดือน สิงหา กับรอบ 2 เดือน เมษา
   ถูกใจ ตอบความเห็น
  2. 3-2
   guest
   ขอเถอะค่ะ
   ขอเถอะค่ะ 182.232.78.74
   11 ก.ค. 59 18:23 น.
   ขอบคุณคะตั้งใจ
   ถูกใจ ตอบความเห็น
  3. อ่านอีก 3 ตอบกลับความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยี่ยมครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  คณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์ 202.28.179.5
  11 ก.ค. 59 17:37 น.
  สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล
  การรับเข้าศึกษา : ระบรับตรง โดยข้อเขียนของทางคณะเท่านั้น (วิชาอะไรบ้างครับแนวข้อสอบเป็นอย่างไรครับและควรเตรียมตัวอย่างไรครับ??)

  ระบบการเรียน
  ชั้นปีที่ 1-2 คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
  ชั้นปีที่ 3-4 Faculty of Science and Engineering, Curtin University ณ ประเทศออสเตรเลีย
  (ไม่ไปออสเตรเลียและเรียนที่ไทย4 ปีได้ไหมครับกลัวสู้ราคาไม่ไหว)
  เยี่ยม

  ค่าเทอมประมาณเท่าไรครับ และที่ออสเตเลียประมาณเท่าไรครับ
  ในคณะมีทุนไหมครับ ถ้ามีทุนเยอะไหมต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. 5-1
   guest
   12345
   11 ก.ค. 59 18:12 น.
   1.Math เนื้อหาตาม onet ครับ และ Eng ก็ทั่วๆไป มีเติมคำ error เรียงประโยค reading เขียนตอบ
   2.เรียนไทย 4 ปีได้ครับ ปี 3 ปี 4 ค่าเทอม 3 หมื่นกว่า ปี 1 2 ค่าเทอมประมาณ 5 หมื่น ส่วนถ้าไปออสจะต้องทำเกรดได้ดีระดับนึงและมีคะแนน toefl ielts ส่วนค่าเทอมประมาณ 2 แสนครับ
   3.มีทุนครับแต่ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่ามีเกณฑ์ยังไง
   ถูกใจ ตอบความเห็น
 6. เลือกโดย
  เจ้าของกระทู้

  ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  เด็กทุนยกจน
  เด็กทุนยกจน 58.8.210.211
  11 ก.ค. 59 20:05 น.
  น้องๆที่อยากเข้าใจ”คณิตศาสตร์ประกันภัย ”มากขึ้นลงดูวีดีโอและบทความนี้ดูนะ ตอนนี้พี่ตัดสินใจเลือกเรียนก็ดูวีดีโอนี้ละ55
  ของทรูปลูกปัญญา โดย Alumni : พลอย-ปรียาภัทร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล
  http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/guidance/19773

  พี่ของเพิ่มเติมนะ ในส่วนของ“มหิดล” นะ
  -ข้อสอบเข้าที่นี้เป็นภาษาอังกฤษหมดนะ รวมถึงMath น้องสามารถใช่ ielts หรือ toefl ยืนแทนได้ในวิชาภาษาอังกฤษ แต่วิชาคณิตศาสตรน้องต้องมาสอบไม่สามารถใช้อะไรยื่นแทนได้นะ

  -ที่มหิดลเป็นหลักสูตรนานาชาตินะเพรายังไงตอนสอบใบประกอบมันก็มีแต่ข้อสอบภาษาอังกฤษหมดอยู่แล้วละ55

  -ส่วนเรื่องค่าใช่จ่านที่นี้มีทุนเยอะอยู่ไม่ต้องถึงขั้นเทพๆของคณะก็ขอทุนได้ เช่น
  ทุนยากจน(พี่ก็ขอ55)ทุนจากรุ่นพี่บัณฑิตที่คณะทุนจากอาจารย์ที่คณะและอื่น ๆ

  -ส่วนน้องเทพๆก็มีทุนให้นะ เรียกว่าเรียนฟรีกันไปเลย เช่น
  Siam Samsung Life Insurance, SCB life, Ocean Life Insurance, Muang Thai Insurance, Bangkok Life Assuarance และอื่น ๆ
  *http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/?q=th/home ดูในเว็บนี้ดีนะล่างสุดมีรายชื่อคนได้ทุนบางส่วนไปล่าface มาถามเลย55ถ้าน้องอยากรู้จริงๆ

  -ส่วนเรื่องไปออสเตรเลียพี่ว่าไปก็ดีนะเพราะน้องจะไปต้องไปสอบขั้นน้องสามารถโอนจากวิชาเรียนได้เลย 5 ตัวถ้าจำไม่ผิดนะน้องก็อาจจะเก็บขั้นได้เร็วขึ้นอะนะ(*แต่พี่ก็ไม่ไปไล่สอบเอาประหยัดงบ555)

  โชคดีนะน้องๆๆขอให้ได้ในคณะที่ชอบมหาลัยที่ใช่กันทุกคนนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. ขอบคุณสำหรับวีดีโอดีๆนะครับ

   แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:49 น.

   ถูกใจ ตอบความเห็น
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  จะไหวมั๊ยเรา
  จะไหวมั๊ยเรา 103.26.23.221
  11 ก.ค. 59 23:26 น.
  จุฬา รับกี่คน ครับ
  ทำไมคะแนนสูงจัง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. 7-1
   guest
   12345
   12 ก.ค. 59 00:12 น.
   รับตรง 30 แอด 10 ครับ แต่ส่วนใหญ่รับตรงชอบสละสิทกัน รอบแอดเลยรับประมาณ 20-25 คนครับ
   ถูกใจ ตอบความเห็น
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ขอเถอะค่ะ
  ขอเถอะค่ะ 182.232.1.205
  12 ก.ค. 59 13:24 น.
  ผลประการผู้ที่สอบผ่านและได้รับรางวัล P และ FM ประจำปี 2558
  คือยังไงเหรอคะทำยังไงถึงได้รางวัลคะ
  เขิลจุง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. 8-1
   guest
   12345
   12 ก.ค. 59 17:03 น.
   น้องต้องสอบผ่านก่อนครับโดยสมัครสอบได้ ที่เว็บ soa โดย 2 วิชาแรกคือ p(probability) และ fm(financial mathematics) ค่าสมัครสอบราคาเต็มประมาณ 7000 บาท/วิชา เกนคะแนนผ่านประมาณ 69-71% ครับ
   ถูกใจ ตอบความเห็น
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  Open House
  Open House 58.9.99.230
  12 ก.ค. 59 13:57 น.
  คณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล มี Open House ไหมอะ วันไหนอะถ้ามี555
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  zayn
  12 ก.ค. 59 14:19 น.
  สถิติประยุกต์ ของลาดกระบังทำงานด้านนี้ได้ไหมค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. 10-1
   guest
   12345
   12 ก.ค. 59 17:05 น.
   ได้ครับ แค่คุณต้องสอบให้ผ่านกับมีโอกาสฝึกงานในบริษัทพวกนี้
   ถูกใจ ตอบความเห็น
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอบคุณ"ขอเถอะคะ"
  "ผลประการผู้ที่สอบผ่านและได้รับรางวัล P และ FM ประจำปี 2558

  คือยังไงเหรอคะทำยังไงถึงได้รางวัลคะ"
  ผู้ที่ได้รัยรางวัลจะต้องสอบผ่าน Exam P(Probability) หรือ Exam FM(Financaial Mathematics)ในปีนั้นๆ และ
  การเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงไปจนครบโคต้าครับเนื่องจากทุนมีจำกัด

  แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 17:29 น.

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 3665680
ชื่อกระทู้ : เจาะลึก คณิตศาสตร์ประกันภัยทุกมหาลัย แบบสุดดิ่ง

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: