/>

"เภสัชกร" อาชีพในฝันของใครหลายคน [ยินดีให้แชร์]

วิว
                    สวัสดีค่าาา++laugh ทุกๆคน การที่จะเป็นเภสัชกรได้ หลายๆคนก็คงคิดว่ายากใช่ไหมล่ะคะ จริงๆมินิเอง(ขอเรียกแทนจกขท.นะค่ะ)ก็เคยคิดอย่างนั้นค่ะ แต่พอมินิได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง มีคำพูดคำหนึ่งที่ดลใจมินิมากค่ะ ทำให้มินิกล้าคิด กล้าตั้งเป้าหมายของตัวเอง หนังสือเล่มนั้นบอกไว้ว่าenlightened"จงวาดฝันราวกับว่าคุณมีชีวิตอยู่ตลอดไป แต่จงใช้ชีวิตเหมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต"enlightenedตอนนี้บางคนก็อาจจะยังหาเป้าหมายของตัวเองไม่เจอ แต่เชื่อเถอะคะ สักวันหนึ่งคุณจะหามันเจอเอง และคุณจะรู้สึกขอบคุณทุกๆวันที่ผ่านมา
               โอเคค่ะ เข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะ(ออกนอกเรื่องไปเยอะเลย 555)                                งั้นเราไปศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเภสัชกรกันเลยค่ะ++
               (เพื่อนๆอาจจะชอบอาชีพนี้ก็ได้)


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เภสัชกร ร้าน ยา การ์ตูน

เริ่มแรกมาดูความความหมายของเภสัชกรกันก่อนเลยค่า *-*

yesเภสัชกร
(pharmacist) คือผู้ที่มีวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข มีหน้าที่จ่ายยา ให้ผู้ป่วย แนะนำการใช้ยา ติดตามการใช้ยาให้ผู้ป่วย และเป็นผู้ผลิตยา เภสัชกรจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคลินิก โรงพยาบาล และเภสัชชุมชนซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

angelคุณสมบัติของเภสัชกร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาเภสัชศาสตร์
2. มีสุขภาพกายและจิตดี ไม่พิการ ไม่ตาบอดสี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความเป็นผู้นำเพราะอาจทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะในงานการผลิต มีบุคลิกภาพดี
3. รักในอาชีพ มีความรับผิดชอบสูง
4. มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสคร์ เคมีชีววิทยา และสอบได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้
5. ชอบค้นคว้า ทดลอง ใช้ปัญญาในการวิเคราะห์
6. ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต
7. มีความซื่อสัตย์
8. ชอบการท่องจำ เพราะต้องจำชนิด ส่วนประกอบของยา ชื่อยาและชื่อสารเคมีในการรักษาโรค ชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ที่มียา

blushหน้าที่ของเภสัชกร
ส่วน มากเภสัชกรจะพบกับผู้ป่วยในจุดแรกด้วยการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับ สาธารณะสุขพื้นฐานโดยเฉพาะเกี่ยวกับยา การใช้ยา ผลข้างเคียงของยา ฯลฯ ดังนั้นหน้าที่ของเภสัชกรจึงคอนข้างกว้างซึ่งขอยกตัวอย่าง ดังนี้wink
1. บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยาในทางคลินิก
2. การเฝ้าติดตามสถานการณ์ของโรคเฉพาะ ที่เกี่ยวกับยาและผลของยาทั้งโรคธรรมดาและซับซ้อน
3. ทบทวนการใช้ยาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
4. ติดตามการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง
5. ติดตามดูแลสุขภาพอนามัยทั่วไปของผู้ป่วย
6. ปรุงยา
7. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป
8. ให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคและการรักษาด้วยยา
9. ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา
10. ดูแลจัดเตรียมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์

smileyสภาพการทำงาน
          ผู้ประกอบอาชีพเภสัชกรอาจต้องทำงานในห้องทดลอง เพื่อปฏิบัติงานด้านปรุงยา จ่ายยาและสิ่งที่เกี่ยวข้องตามใบสั่งหรือสูตร เตรียมหรือควบคุมการผลิตยา  (ยาน้ำ ยาขี้ผึ้ง ยาผง ยาเม็ดกลม ยาเม็ดแบน  แคปซูล  และยาฉีด)  ตามใบสั่งของแพทย์  หรือตามสูตรที่รับรองกันแล้ว ทำการทดสอบยา ต้องอยู่กับสารเคมีที่ต้องใช้ในการทดสอบ ซึ่งสารเคมีในห้องปฏิบัติการทดลองอาจจะทำปฏิกิริยาที่ทำให้เป็นอันตรายได้ ดังนั้น จึงต้องรู้จักวิธีใช้ และวิธีป้องกันรวมทั้งปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้ ต้องทำงานในบริเวณที่กำหนด และเป็นบริเวณห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน  เช่น  ถุงมือ  หน้ากาก เป็นต้น  
          เภสัชกรอาจจะทำงานในห้องจ่ายยา  หรือร้านขายยาโดยทำหน้าที่ควบคุมการจัดยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง จัดระเบียบควบคุมรักษายาในคลัง และแนะนำคนไข้ในการใช้ยา


ไม่มีชื่อรูป

angelผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้  
          สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ในคณะเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี!) จากสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐหรือภาคเอกชน  เช่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยขอนแก่น    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นต้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รับปริญญาคณะเภสัช

laughโอกาสในการมีงานทำ

         ปัจจุบัน ความต้องการยาสำหรับรักษาโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแผนโบราณเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรและชนิดของเชื้อโรค ที่พัฒนาตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การพัฒนาคุณภาพของยา ตลอดจนการควบคุมขั้นตอนการผลิตยารักษาโรค ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาต้องดำเนินการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มียาที่สามารถใช้ในการรักษาบำบัดโรคต่างๆ ที่เพียงพอกับจำนวนประชากร เภสัชกรจึงยังเป็นที่ต้องการทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างมากแนวโน้ม ของโอกาสในการมีงานทำของอาชีพนี้ ยังคงมีอยู่ ดังนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้สามารถหางานทำได้ง่าย และหากไม่เลือกงานก็จะไม่มีการตกงานเลยสำหรับเภสัชกร อาชีพเภสัชกรสามารถทำงานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น โรงพยาบาล องค์การเภสัชกรรม ส่วนในหน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัทผลิตยา บริษัทนำเข้ายา บริษัทผลิตเครื่องสำอางหรืออาจประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยการเปิดร้านขายยา
 
yesโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการในโรงพยาบาลทั่วไป ในองค์การเภสัชกรรม  จะได้รับตำแหน่งและเลื่อนขั้นยศตามขั้นตอนของระบบราชการ  การศึกษาต่อเพิ่มเติมจะช่วยให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รวดเร็วและสามารถ เป็นถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ ส่วนในภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ซึ่งสามารถเป็นผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการด้านคุณภาพหรือผู้จัดการ ฝ่ายขาย  
          เภสัชกรสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ  เป็นเจ้าของร้านขายยาสำหรับผู้ที่สามารถผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถ บำบัดรักษาอาการ เจ็บป่วยหรือบำรุงรักษาสุขภาพได้โดยผ่านการทดสอบและได้รับอนุญาตจากองค์การ เภสัชกรรมสามารถจดลิขสิทธ์การเป็นเจ้าของสูตรในการปรุงยา  หรือผลิตภัณฑ์นั้น และผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่ายในลักษณะอุตสาหกรรมได้เช่นกัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เภสัชกร

coolอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
        
  ตัวแทนจำหน่ายยา เจ้าของร้านขายยา ผู้ควบคุมห้องทดลองปฏิบัติการ   พนักงานตรวจสอบอาหารและยา

สุดท้ายเรามาดูเงินเดือนของเภสัชกรกันค่ะ
winkเงินเดือน
เภสัชกร รพ.สธ. เงินเดือน 17000-19000
พตส.1500-3000 บาทไม่ประกอบเวช 5000 กันดาร 3000-13000บาท เวร 720-1300าท
เภสัชกร ร้านยา ทำเลทั่วไป อยู่ที่ 30000บาท ถ้าแหล่งท่องเที่ยว 40000-60000 บาทไม่รวมค่าคอมมิชชัน โอที

              smileyก็ จบไปแล้วนะค่ะสำหรับจ้อมูลเบื้องต้นของอาชีพเภสัชกร เพื่อนๆคนไหนอยากจะเป็นอาชีพนี้ ก็ต้องเริ่มพัฒนาตนเองเสียวันนี้ แล้วอนาคตจะอยู่ไม่ไกลไปจากเราแน่นอนค่ะ หวังว่าเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาอ่านกระทู้นี้จะได้ข้อมูลไปไม่มากไม่น้อยนะค่ะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

https://blog.eduzones.com/jipatar/86003
https://mktpharma.wordpress.com/2016/05/24/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3-2016/

 

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป