/>

สื่อสังคมออนไลน์ยอดฮิตของคนใช้อินเทอร์เน็ตปี 2559 [ยินดีให้แชร์]

วิว
#ETDATHAILAND #อินเตอร์เน็ต #line #facebook #Youtube
จากผลสำรวจ ETDA ประจำปี 2559 ถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ในมิติของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมที่ถูกใช้งานมากที่สุด มีดังนี้สื่อออนไลน์ยอดฮิต 3 อันดับ ได้แก่

Youtube Facebook และ Line ที่มีผู้ใช้คิดเป็นร้อยละ 97.3, 94.8 และ 94.6
 
Youtube เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กลุ่ม Gen Y และ Gen Z นิยมใช้กันมากที่สุด
  คิดเป็นร้อยละ 98.8 และ 98.6 ตามลำดับ รองลงมา คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 97.9 และ 93.8
  ตามลำดับ ส่วนอันดับ 3 คือ Line คิดเป็นร้อยละ 97.2 และ 91.4 ตามลำดับ


Line เป็นแอปพลิเคชันที่กลุ่ม Baby Boomer และ Gen X นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด
  คิดเป็นร้อยละ 91.5 และ 96.2 ตามลำดับ รองลงมา คือ Youtube คิดเป็นร้อยละ 89.3 และ 95.3 ตามลำดับ   ส่วนอันดับ 3 คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 86.5 และ 93.9 ตามลำดับ


Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณการใช้งานบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมา เป็น Line และ      
  Youtube โดยมี-ส่วนของผู้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 84.2, 82.0 และ 76.9 ตามลำดับ
 

ทั้งหมดนี้เป็นผลสำรวจของ ETDA จากกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวน 16,661 คน โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น 
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป