/>

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพจำนวน 100 อัตรา วันที่ 9 มกราคม - 23 เมษายน 2560 [ยินดีให้แชร์]

numwan
Guest IP
วิว
#นักเรียนพยาบาล #วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก #แนวข้อสอบนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก จำนวน 100 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23 เมษายน 2560

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจําปีการศึกษา 2560

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จํานวน 100 คน โดยจําแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ทุนกองทัพบก จํานวน:20 คน รับเฉพาะเพศหญิง

2. ทุนส่วนตัว จํานวน : 75 คน (เพศชาย จํานวน : 15 คน) (เพศหญิง จํานวน : 60 คน)

3. ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จํานวน : 5 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

2.มีผลการทดสอบทางการศึกษาแหjงชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการจากสำนักทดสอบทางการศึกษา (O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT)

3.มีสถานภาพโสด อายุ 18 - 25ปีนับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัครฯ (ผู้สมัครที่เกิด 7ส.ค. 2535-7ส.ค.2542)


การรับสมัครสอบ

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก http://rtanc.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรม กําหนด ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2560- วันที่ 23 เมษายน 2560 (หมดเขตโอนเงินค่าสมัคร 24 เมษายน 2560 นับตามเวลาปิดทําการธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขา) หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2354-7842

เอกสารแนบท้ายประกาศ : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รายละเอียดเพิ่มเติม http://testing3029.lnwshop.com/b/118

ติดตามเพจ https://www.facebook.com/ncw3029/
ติดตามข่าวราชการ http://testing3029.lnwshop.com/ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป