สถาปัตยกรรมสวนสุนันทา ยกสถานะเป็น ‘วิทยาลัย’ - ผศ.ดร.สมบูรณ์ นั่งคณบดีคนแรก [ยินดีให้แชร์]

วิว

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ยกสถานะเป็น ‘วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์’ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ เวสน์ รับตำแหน่งคณบดี นักศึกษาขานรับแต่ห่วงห้องเรียนไม่พอ

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่เห็นชอบให้สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดตั้งเป็นวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้ส่งมอบทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ งบประมาณ รายได้ บุคลากร นักศึกษา กรอบอัตรากำลัง และภาระงานในส่วนของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ผศ. ดร. สมบูรณ์ กล่าวถึงการยกสถานะจากสาขาวิชาเป็นวิทยาลัยว่า จะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าไปยืนในวงการสถาปัตยกรรมได้อย่างเต็มภาคภูมิ “นักศึกษาไปคุยกับคนที่เรียนสถาปัตย์ด้วยกันได้ เขาก็จะกล้าบอกได้ว่าอยู่วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ มีศักดิ์ศรีเท่ากัน ทำให้ชัดเจนขึ้นถึงความเป็นสถาปัตยกรรม”

คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวต่อถึงเรื่องสถานที่ว่า วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์จะใช้ตำหนักพิศมัยพิมลสัตย์ เป็นสำนักงานคณบดี อย่างไรก็ตามสถานที่จัดการเรียนการสอนจะยังคงใช้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้ขอใช้อาคารชั้น ๕ เป็นห้องเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่า ตนเห็นด้วยเพราะศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างจากสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “ควรจะต้องแยกออกมาเป็นวุฒิเดียวทั้งคณะไม่ใช่แบบว่าคณะเดียวแต่หลายวุฒิ และวุฒิของแต่ละสาขามันก็ไม่เหมือนกัน”

นางสาวโยษิตา กิ่งมณี นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เผยถึงความรู้สึกว่า “ตอนแรกก็งงว่าเป็นไปได้ยังไงมันเร็วมาก เพราะว่าพึ่งมีกัน ๓ รุ่น แต่ก็ดีใจที่ได้เป็น พอเราได้เป็นวิทยาลัยเองแล้ว ทำให้เราได้มีอะไรที่เป็นของตัวเอง มีอิสระมากขึ้น แต่ในส่วนของห้องเรียนเราไม่พอ การที่จะเวียนเรียนมันยากมาก ในแต่ละชั้นปีต้องใช้ห้องเรียนทั้งวัน ก็อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยในส่วนนี้

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป