/>

บาคาร่าต่อรองได้ไม่ใช่ชิโปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยง: คะแนน z [ยินดีให้แชร์]

วิว


บาคาร่าต่อรองได้ไม่ใช่ชิโปรแกรมวิเคราะห์ความเสี่ยง: คะแนน z

 
ไม่ต่อรอง (NN) กลิ้งชิโปรแกรมใช้ โดยคาสิโนได้รับรางวัลเงินสดคืนไปของพวกเขาสูงลูกกลิ้งสำหรับการเล่นของพวกเขา เงินคืนตามค่าเปอร์เซ็นต์คงที่ของชิ NN ทั้งซื้อ และสูญเสียผู้เล่น ในบทความนี้ ฉันครอบคลุมคณิตศาสตร์พื้นฐานโปรแกรม NN รวมถึงขอบบ้านที่มีประสิทธิภาพสำหรับแต่ละชิ NN ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ผมยังแสดงให้เห็นวิธีการคำนวณ T-ชนะสำหรับผู้เล่นตามจำนวนที่แน่นอนของผู้เล่นใช้ NNs สิ่งที่ฉันไม่ได้ทำได้แสดงวิธีการใช้ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรเกี่ยวกับโอกาสของผู้เล่นบรรลุผลที่กำหนด
การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถใช้ได้ในสองทิศทาง ในการย้อนกลับรุ่น คำถามคือ "อะไรคือโอกาสผู้เล่นไม่ว่าเรา อิงโอกาส " สถิติทั่วไปที่น่าเป็นดูย้อนหลังของผลการวัดเรียกว่าคะแนน z ในรุ่นอมูล คำถามคือ "ที่ฉันสามารถคาดหวังผู้เล่นนี้จะจบลงหลังจากการเล่น" เหล่านี้จะเรียกว่าช่วงความเชื่อมั่น ปัจจุบันโพสต์ข้อสงสัยคำถามแรก คะแนน z
ตามตาม และ สำหรับการใช้งานของคุณ โปรดดาวน์โหลดบาคาร่า และเปิดกระดาษคำนวณนี้ เซลล์สีเขียวอยู่สำหรับผู้ใช้การป้อนข้อมูลของตัวเอง
 
ในกระดาษคำนวณนี้ ทำให้สมมติฐานต่อไปนี้:
โปรแกรมเล่นเล่นเฉพาะ Player และ Banker เดิมพัน ผู้เล่นทำการเดิมพันเสมอ
ผู้เล่นที่ทำให้ของเดิมพันผู้เล่นและเจ้ามือ
 
รูปแบบซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อยของกระดาษคำนวณนี้สามารถสร้างตามการติดตามการเดิมพันของผู้เล่นที่แน่นอน บางครั้งทำการจัดเรียงของการติดตามนี้เฉพาะผู้เล่นที่คาสิโนขนาดใหญ่บาง
 
เซลล์สีเขียวที่สอดคล้องกับการป้อนข้อมูล ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของลูกกลิ้งสูงชั้นที่ได้รับเงินคืนเป็นเงินสด NN 1.6% เครื่องเล่นนี้เล่น และ 5,000 NN ชิหาย แต่ละเกล็ดมีหน่วยเงิน $100K ปลายของการเล่นของเขา เขาเป็น M $4 ล่วงหน้าผ่านคาสิโนบาคาร่า
 
 
 
นี่คือการวิเคราะห์ combinatorial ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชิ NN มีเงินคืนเป็นเงินสด 1.6% ตารางนี้อยู่ภายใต้การวิเคราะห์ combinatorial แท็บในแผ่นงานการแพร่กระจาย
จากข้อมูลนี้ เราเห็นว่าขอบบ้านต่อชิ NN กับผู้เล่นที่มีการแบ่งเดิมพันของเขาเท่า ๆ กันระหว่าง Banker และ Player เดิมพัน ด้วยการคืนเงิน 1.6%
 
(0.771% + 1.093%) / 2 = 0.932%
 
เนื่องจากโปรแกรมข้างต้นใช้ชิป $100,000 NN คาสิโนคือรายได้ $932 ใน T-ชนะต่อชิ NN
 
สำหรับผู้ที่สนใจในการ arcane ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อชิ NN ผู้เล่นที่มีการแบ่งเดิมพันของเขาเท่า ๆ กันระหว่างผู้เล่นและเจ้ามือ เดิมพันคือ:
 
sqrt ((1.388^2 + 1.405^2)/2) = 1.396
 
ยัง แต่ละชิ NN เล่นเฉลี่ยของเวลา 2.241 เดิมพันเจ้ามือ และเวลา 2.181 เล่นเดิมพัน ดังนั้น สำหรับผู้เล่นที่เล่นอยู่ อันลงเดิมพัน Player และ Banker จำนวนครั้งที่จะใช้ชิป NN แต่ละก่อนที่จะหายไปแม้เป็น เฉลี่ย
 
(2.241 + 2.181) / 2 = 2.211 ครั้ง
 
มันใช้เวลานานในขณะที่การเล่น 5,000 NNs ที่เล่น 2.211 ต่อชิป ใช้มือประมาณ 11,055 ล้าง (สูญเสีย) เศษเหล่านี้ ที่มือ 40 ต่อชั่วโมงในเกมบีบ มันจะใช้เวลาประมาณ 276 ชั่วโมงเพื่อล้างเศษเหล่านี้ ที่มีจำนวนมากของบาคาร่า แม้แต่ผู้เล่นที่เล่นอยู่ทุกวันหลายชั่วโมงจะเข้าสู่ระบบนี้หลายชั่วโมงอย่างน้อย 2 เดือน
ผู้เล่นที่ใช้กับโปรแกรมคืนเงิน 1.6% ชิ NN $100,000 หลังจากชั่วโมง 276 เขาจะตีบ้าน โดย $4 M บาคาร่าควรคาสิโนกังวลที่สิ่งตลกที่เกิดขึ้น

ตารางต่อไปนี้ให้คะแนน z การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับผู้เล่นนี้:
T-ชนะสำหรับผู้เล่นนี้จะประมาณ $4.66 เมตร นั่นคือจำนวนเงินที่คาสิโนที่คาดว่าจะชนะจากผู้เล่นนี้อิงการกระทำของเขาทั้งหมด ตัวเลขที่สองเป็นของผู้เล่นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STDEV) คะแนน z ถูกกำหนดตามสูตร:
คะแนน z = (จริง – เชิงทฤษฎี) / STDEV
Z-คะแนนทำให้จำนวนของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลสุดท้ายของผู้เล่นอยู่เหนือเขาชนะ T ถ้าคะแนน z เป็นบวก แล้วผู้เล่นทำได้ดีกว่าคาดการณ์ของเขาชนะ T ถ้าคะแนน z เป็นลบ ผู้เล่นสูญเสียที่อัตราเร็วกว่าที่คาดการณ์ โดย T-ชนะของเขา ในโลกจริง คนมากไม่ค่อยเสียเวลาค่าคาดการณ์ แต่นี้ไม่มีอะไรกับโชค อาศัยอยู่ชีวิตดี โชคดี หรืออะไร มันเป็นเพียงภาพสะท้อนของเสียงทางสถิติทำนาย โดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ค่าถัดไป "โอกาส อธิบายบ่อยผู้เล่นจะชนะกำหนดจำนวน (หรือมากกว่า), โดยโอกาสที่บริสุทธิ์ ในกรณีที่เครื่องเล่นนี้ เราได้เห็นว่า โอกาสนี้เป็น 19.02% นั่นคือ ประมาณ 19% ของผู้เล่นที่ใช้ชิปของ NN นิกาย $100K จะได้ค่า $4 M (หรือมากกว่า) หลังจากเล่นผ่านชิ NN 5,000
 
สำหรับ statisticians การออกมี ให้โอกาส ผมใช้ Excel ฟังก์ชัน "normsdist" ที่ให้พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติทางซ้ายของ z-คะแนนระบุ ดังนั้น 1 – normsdist ให้ความน่าเป็นของเล่นที่บรรลุ
แถวสุดท้าย NN คุ้ม รวมอยู่ในการตอบสนองทั่วไป แต่เข้าใจผิดว่าเห็นว่าวัตถุประสงค์ของคาสิโนคือการ เอาชนะผู้เล่นแต่ละ ที่เป็นไม่ได้สิทำอะไร และเป็นไม่ว่าสิได้เงินบาคาร่า ผู้เล่นไม่มีอยู่เมื่อมันมาถึงการประเมินกำไร – สำคัญที่สุดเป็นเดิมพันทำและขอบบ้านที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเดิมพัน (หักค่าใช้จ่าย ของหลักสูตร) ผู้เล่นที่ เดิมพันนั้น เขาเป็นใคร เขาหน้าเหมือน เสื้อผ้าเขาสวม และทุกอย่างอื่น ที่กำหนดเขา ไม่สำคัญ (ให้เขาคือการเล่นเกมบนสี่เหลี่ยม)
ดังนั้น เช่น เมื่อผู้บริหารระดับสูงมีลักษณะที่ผู้เล่นในตัวอย่างนี้ พวกเขาจะรำคาญ player จะชนะ $4 M หลังจากเดือนของการเล่น พวกเขาอยากรู้ว่าระยะมันจะใช้เวลา (โดยเฉลี่ย) จะได้รับก่อนผู้เล่นนี้ พวกเขาจะหมกมุ่นอยู่กับการตีผู้เล่นนี้
คำตอบคือก็คิดออกกี่ชิ NN เวลาสร้าง $4 M T-ชนะกับเครื่องเล่นนี้ ตามที่คำนวณข้างต้น คาสิโนคือรายได้ $932 ใน T-ชนะต่อใช้ชิเอ็นเอ็น มันตามว่า โดยเฉลี่ยจะใช้เวลา $4 เมตร / $932 = 4,292 NN ชิสำหรับคาสิโนคุ้ม ที่เดิมพัน 2.21 ต่อชิ NN นี้จะเท่ากับไพ่ 9,485 ที่มือ 40 ต่อชั่วโมง จะใช้ เฉลี่ย ประมาณ 237 ชั่วโมงการเล่นคุ้มกับเครื่องเล่นนี้
เพื่อเสร็จสิ้นการโพสต์นี้ อยากให้คุณตอบคำถามเล็กน้อย ผมจะอธิบายผู้เล่นพรีเมี่ยมหก โดยบอกคุณ NN รีดเงินคืนชิปที่พวกเขาได้รับ ของใช้ NN NN จำนวนของใช้เล่นของพวกเขาและผลสุดท้ายของผู้เล่น ผู้เล่นทั้งสองจะได้เงินคืนเป็น 1.6% สองจะได้รับเงินคืน 1% และสองจะได้รับเป็นเงินคืน 0.4%
คำตอบของคำถามแต่ละคำถามจะส่อประสาทวิธีเล่นนี้ทำให้คุณ เป็นระดับตั้งแต่ 0 ถึง 3 นี่คือเครื่องชั่ง "ประสาท" ของแพทย์:
0 =ไม่ประสาททั้งหมด
1 =สังเกต ผลของผู้เล่น แต่ไม่กังวลมาก
2 =ดูหมิ่นเกี่ยวกับผู้เล่นที่มีผลดีมาก
3 =เกือบบางผู้เล่นทำอะไรตลก
เช่น หวังว่าผู้เล่นข้างต้นจะเป็น "0" (หรือ "1" ถ้าคุณเป็นคนประสาทมากเกินไป) ในระดับประสาทของคุณ
หลังจากตอบคำถาม ผมขอเชิญคุณใช้แผ่นงานการแพร่กระจายให้ทำการวิเคราะห์สำหรับแต่ละ และเห็นผลจริง ในกรณีที่คุณไม่ต้องการทำเช่นนี้ โอกาสสำหรับแต่ละผู้เล่นจะได้รับในตอนท้ายของโพสต์นี้ (ดูไม่ได้) หวังว่า นี้จะให้ความรู้สึกดีสำหรับวิธีที่ถูกต้องมีสัญชาตญาณผู้เล่นในคาสิโนของคุณ
ผู้เล่นต้องพิจารณามีดังนี้ คะแนนแต่ละคุณไป
 
เล่น #1 สมมติผู้เล่นจะได้รับเงินคืนเป็น NN 1.6% ได้เล่น และหายไป 50,000 NNs (ชีวิตของ NNs สำหรับเล่นมักมาก), ใช้ชิป $100K นิกาย NN และยังถูกตีบ้าน โดย $1,000,000
เล่น #2 สมมติผู้เล่นจะได้รับเงินคืนเป็น NN 1.6% ได้เล่นหายไป 10,000 NNs ใช้ชิป NN ของหน่วย $25K และอยู่ข้างหน้าของบ้านโดย $4,000,000
ผู้เล่นอันดับ 3 สมมติผู้เล่นจะได้รับเงินคืนเป็น NN 1.0% ได้เล่นหาย 1,000 NNs ใช้ชิป NN ของหน่วย 10K และอยู่ข้างหน้าของบ้านโดย $1,000,000
ผู้เล่นอันดับ 4 สมมติผู้เล่นจะได้รับเงินคืนเป็น NN 1.0% ได้เล่นหายไป 10,000 NNs ใช้ชิป NN ของหน่วย 10K และอยู่ข้างหน้าของบ้านโดย $1,000,000
เล่น #5 สมมติผู้เล่นจะได้รับ 0.40% NN เงินคืน ได้เล่น และหายไป 5,000 NNs ใช้ชิป $1000 ในนิกาย NN อยู่ข้างหน้าบ้านโดย $250,000
เล่น #6 สมมติผู้เล่นคือการ 0.40% NN เงินคืน ได้เล่นหายไป 5,000 NNs ใช้ชิป $100K นิกาย NN และอยู่หน้าบ้านโดย $10,000,000
ที่ทำให้คุณประสาทมากที่สุดของผู้เล่นเหล่านี้หกบาคาร่า ที่ควรได้ทำให้คุณประสาทมากที่สุด ท่านโดยรวมประสาทเกินไป
ประสบการณ์ของฉันกับคาสิโนที่นำเสนอเป็น NN กลิ้งชิโปรแกรมที่หลายคนประมาทสัมผัสกับความเสี่ยง ที่พวกเขาสมมติโดยโปรแกรมเหล่านี้ ผู้เล่นสามารถชนะเป็นเวลานาน และผลได้อย่างดีภายในช่วงปกติทางสถิติ ที่ไม่น่าเชื่อว่าหลายคนในวงการคาสิโน พวกเขาคาดหวังที่จะเอาชนะผู้เล่นแต่ละ เงินสดกลับให้กับผู้เล่นตามจำนวนของชิเอ็นเอ็นเล่นจะเหมือนกับการลดขอบบ้าน และขอบบ้านเป็นที่คาสิโนได้รับกำไร เมื่อขอบบ้านจะลดลง ผู้เล่นที่ชนะจะมักจะเกิดขึ้น
บรรทัดด้านล่างสำหรับกำไรของคาสิโนมีความสามารถในการขยายสมการ:
(รวมเดิมพันทำ) x (บ้านขอบ) - (รวมค่าใช้จ่าย)
ชื่อหรือประวัติการพนันของนักการพนันแต่ละที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมการนี้
นี่คือ likelihoods ตัวอย่างหกเหนือ พร้อมกับคำตอบที่อิงการวิเคราะห์คะแนน z:
เล่น #1:1 ใน 15.7 (คำตอบเป็น 0 ถูกต้อง)
เล่น #2:1 ใน 28.7 (แก้ไขคำตอบ = 0 ครึ่งเครดิตสำหรับ 1)
เล่น #3:1 ใน 222 (แก้ไขคำตอบ = 1)
เล่น #4:1 ใน 28.7 (แก้ไขคำตอบ = 0 ครึ่งเครดิตสำหรับ 1)
เล่น #5:1 ใน 6595 (แก้ไขคำตอบ = 2)
เล่น #6:1 ใน 55 (ตอบถูกต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง = 0 หรือ 1)
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป