ซ่อน
แสดง

อันดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีที่สุดของไทย Time Higher Education 2018 (Top engineering schools of Thailand) [ยินดีให้แชร์]

วิว
#engineer
เกณฑ์การจัดอันดับ
1.(30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 2.(30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
3.(30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4.(7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
5.(2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

General Engineering (วิศวกรรมทั่วไป)
อันดับ1 ร่วม (อันดับโลก 601-800)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับ2ร่วม (อันดับโลก 801-1000)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3066/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Civil engineering (วิศวกรรมโยธา)

อันดับ1 ร่วม (อันดับโลก 601-800)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับ2 ร่วม (อันดับโลก 801-1000)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3066/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats


Mechanical engineering (วิศวกรรมเครื่องกล)

อันดับ1 ร่วม (อันดับโลก 601-800)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับ2 (อันดับโลก 801-1000)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3114/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Electrical and Electronic engineering (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อันดับ1 ร่วม (อันดับโลก 601-800)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับ2 (อันดับโลก 801-1000)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3135/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Chemical engineering (วิศวกรรมเคมี)

อันดับ1 ร่วม (อันดับโลก 601-800)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับ2 (อันดับโลก 801-1000)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3138/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

18 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป