/>

รีวิว ประสบการณ์สอบ SEPT [ยินดีให้แชร์]

วิว
#มหาวิทยาลัยศิลปากร #ศิลปากร #มศก #ปริญญาโท #ปริญญาเอก #ปอโท #ปอเอก #ป.โท #ป.เอก #ข้อสอบ SEPT #SEPT
    สวัสดีค่ะ วันนี้จะมารีวิวข้อสอบ SEPT นะคะ  บางคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อข้อสอบนี้คงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าข้อสอบ SEPT คืออะไร?
     
     คำว่า SEPT ย่อมาจาก Silpakorn English Proficiency Test  แบบทดสอบภาษาอังกฤษ SEPT เป็นแบบทดสอบที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำขึ้น เพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การอ่าน และการเขียน  โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
1. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
2. เพื่อนำผลการสอบภาษาอังกฤษมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดใช้เป็นหลักฐานยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ 
    
     ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน  และมีเวลาในการทำทั้งหมด 2 ชั่วโมง 30 นาที  โดยข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วน (เป็นข้อสอบที่มี 4 ตัวเลือก)
1. Listening จำนวน 30 ข้อ (ใช้เวลา 30 นาที และให้ฟังแค่หนึ่งรอบเท่านั้น) ในส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็นอีกสองส่วนย่อย
     - Short conversation  จะให้ผู้สอบฟังการสนทนาของ A กับ B แล้วตอบคำถาม
     - Short talk  จะให้ผู้สอบฟังสถานการณ์หนึ่งๆ  แล้วต้องเลือกตอบให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆเช่น  Where is the post office? ผู้สอบก็ต้องดูว่าตัวเลือกไหนที่ควรจะตอบเพื่อสอดคล้อง กับคำถามที่ได้ยิน
2. Reading จำนวน 40 ข้อ  แบ่งเป็นสองส่วนย่อย
     - Cloze test  วัดความรู้ด้านคำศัพท์ คือให้บทความมาหนึ่งเรื่อง  แล้วให้เลือกศัพท์เติมลงไปในช่องว่าง
     - Reading passage 
3. Written expression จำนวน 30 ข้อ  
     ส่วนนี้จะวัดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งหมด  โดยข้อสอบส่วนนี้เป็นรูปแบบ error identification 

     สุดท้ายนี้ขอให้ผู้สอบ SEPT ทุกท่านได้คะแนนตรงตามที่หวังไว้นะคะ  สำหรับผู้ที่ใช้ SEPT ในการศึกษาต่อปริญญาโท หรือเอก ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรสมใจหวังค่ะ 
 
                  "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"
     

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.sept.su.ac.th/pdf/information.pdf 
                     http://www.sept.su.ac.th/pdf/about_sept.pdf
                     http://www.sept.su.ac.th/index.php (สำหรับสมัครสอบ)
                     http://www.graduate.su.ac.th/ (มศก.จะแจ้งสถานที่สอบ และข้อมูลอื่นๆในไซต์นี้)
 
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป