ซ่อน
แสดง

แชร์ประสบการณ์เรียนต่อ ป.เอกฯ ทุนเพชรพระจอมเกล้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [ยินดีให้แชร์]

Columnist IP
วิว
#ป.โท #ป.เอก #ทุนปริญญาโท #ทุนปริญญาเอก #มจธ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

        สวัสดีค่ะ มีน้องๆ สอบถามเข้ามาเยอะเลยสำหรับทุนต่อ ป.โท-ป.เอก ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเปิดรับเพิ่มมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เห็นได้จากที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น พี่แป้งมีตัวอย่างรุ่นพี่ที่จบ ป.ตรี จากต่างประเทศ และเลือกที่จะมาศึกษาต่อป.โท-ป.เอก ในประเทศไทย เราไปพบกับพี่เขาเลยค่ะ 

Q: แนะนำตัวเอง

       ชื่อ พุทธีรมย์  เทพ ชื่อเล่นชื่อ เจ ครับ ผมมาจากประเทศกัมพูชาครับ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Computer Science ด้าน Database Programming ที่กัมพูชา และทำงานในตำแหน่ง Web mobile development ครับ

Q: สาเหตุที่ได้มาเรียนที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

       หลังจากทำงานไประยะหนึ่ง ผมมีความคิดที่จะเรียนต่อ ซึ่งในเวลานั้นทางรัฐบาลไทยมีโครงการมอบทุนการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีให้กับประเทศกัมพูชา ผมจึงลองไปสมัคร ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเมื่อรู้ว่าสอบได้ทุนการศึกษา ผมได้มาศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ซึ่งนอกจากความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ยังได้ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจในด้านการศึกษามากมายอีกด้วย  ดังนั้นเมื่อใกล้เรียนปริญญาโทจบ ผมจึงสมัครขอทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ผมเลือกเรียนสาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่มจธ. ต่อครับ

Q: เงื่อนไขในการขอทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิตมีอะไรบ้าง และได้รับอะไรบ้าง

       ผู้ที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษาต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 หรือถ้าไม่ถึง 3.50 ต้องไม่น้อยกว่า 3.25 และต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้เคยสอน เป็นต้น ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าระดับปริญญาเอก ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และงบประมาณทำวิจัยในต่างประเทศ
 

Q: ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ ค่าเทอม และเวลาในการเรียน

       เหตุที่เลือกเรียนคณะนี้เพราะคิดว่าจะสามารถค้นหาและตกผลึกความรู้ความสามารถที่มีให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาสังคมได้ต่อไปในอนาคต

Q: มุมมองต่อหลักสูตรสาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. 

       โดยส่วนตัวชอบบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนของ สาขานี้ อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเองและเอาใจใส่นักศึกษามาก คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆเป็นอย่างดี และสม่ำเสมอ    ทำให้มีผู้ชี้นำที่ดีในการทำวิจัยที่หลากหลาย และมีโอกาสเรียนกับนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วย ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 240,000 บาทต่อคน ส่วนการเรียนจะใช้เวลาเรียนในเวลาราชการครับ
 

Q: กิจกรรมของนักศึกษาป.เอก

       ด้วยความที่หลักสูตรที่ผมเรียนเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจึงเน้นวิชาการงานวิจัย ดังนั้นกิจกรรมก็เป็นเชิงวิชาการ นั่นคือกิจกรรม ICLIST  NCLIST 2018  ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ซึ่งมีขึ้นทุกๆ 2 ปี มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศและในประเทศมาบรรยาย และทำเวิร์คชอป  รวมทั้งยังเปิดรับผลงานวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผ่านการประชุม

        ในงานมีจุดเด่นคือ งานนี้เป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ มาให้แลกเปลี่ยนและแสดงแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีทีมนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีมาช่วยเตรียมงาน ทั้งในด้านการจัดทำและแก้ไขเว็บไซต์  การประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ภายในงานนักศึกษายังมีหน้าที่ประสานงานด้านวิชาการตามห้องประชุมย่อยต่าง ๆ โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม  2561 ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำ ช่วงนี้กำลังเปิดรับบทคัดย่อจากนักวิชาการทั่วประเทศอยู่ครับ

 Q: สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา

       หากต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://petchra.kmutt.ac.th  สำหรับผู้สนใจแต่ไม่ประสงค์ขอรับทุน ควรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ และการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ดีในอนาคต

        เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เรียนต่อในระดับ ป.โท-ป.เอก โดยสอบเข้าชิงทุนด้วย ไม่ใช่แค่ค่าเทอม แต่คลอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าทำวิจัยด้วย น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ ต้องขอขอบคุณพี่เจ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่แบ่งปันประสบการณ์นะคะ สวัสดีค่ะ :)

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป