ซ่อน
แสดง

การโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.เกษตร กำแพงแสน [ยินดีให้แชร์]

วิว
#การโรงแรมและการท่องเที่ยวเรียนอะไร #การโรงแรม ม.เกษตร #การโรงแรมและการท่องเที่ยว
                  สวัสดีจ้า พี่ Dek 60 น้า ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องจากมีน้องๆทักมาถามว่าคณะและสาขาที่พี่เรียนอยู่นี่ต้องเรียนอะไรบ้าง เรียนภาษาเยอะไหม จึงเป็นเหตุผลให้พี่มาตั้งกระทู้เพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆคนอื่นที่อยากรู้ว่า 4 ปีต้องเจอกับวิชาอะไรบ้าง ใช่สิ่งที่เราคิดไว้ไหม เผื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกคณะเนอะ บ่นมาเยอะแล้ว ไปเริ่มกันเลยดีกว่า


                                                           ตึกเรียนจ้า
                                ขอบคุณภาพจาก 
http://dsil.flas.kps.ku.ac.th/quota2017/contact.php


คณะ             ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

ปีที่ 1 เทอม 1
- ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
- องค์การและการจัดการ
- หลักการตลาด
- ธุรกิจการท่องเที่ยว
- ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรมพลศึกษา  
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
 
ปีที่ 1 เทอม 2
- จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
- หลักการบัญชี
- หลักการผลิตและการดำเนินการ
- ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษากับการสื่อสาร (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์)
 
ปีที่ 2 เทอม 1
- กฎหมายธุรกิจ
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
- การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจโรงแรม
- บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
- ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว
- ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)
 
 
ปีที่ 2 เทอม 2
- การจัดการทางการเงิน
- พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
- การจัดการและการดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยว
- การจัดการส่วนงานแม่บ้าน
- หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ)
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

ปีที่ 3 เทอม 1
- การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
- การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
- การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
- หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ)
- หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
 
ปีที่ 3 เทอม 2
- การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวใน อาเซียน
- การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและ ท่องเที่ยว
- การจัดการงานบริการส่วนหน้า
- หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ)
- หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
 
ปีที่ 4 เทอม 1
- จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
- การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
- ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
- หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ)
- หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
- วิชาเลือกเสรี
 
ปีที่ 4 เทอม 2
- การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
- สัมมนา
- ปัญหาพิเศษ
- หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ)
- หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)
- วิชาเลือกเสรี


ทั้งหมดนี้ก็คือวิชาที่ต้องเรียนใน 4 ปี ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา สำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากรู้คณะไหน มหาลัยอะไร สามารถทิ้ง comment ไว้ หรือ ถ้าต้องการความรวดเร็วสามารถทักไปได้ที่เพจ พี่สาวของน้องม.ปลาย   ได้เลยน้า สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน สู้ๆนะน้องม.ปลายทุกคน


                                                                                                         
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

15 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป