Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ยางขี้นกมาจากไหน ? [ยินดีให้แชร์]

วิว
#บ้านยางขี้นก #อำเภอเขื่องใน #จังหวัดอุบลราชธานี #ภาณุพงศ์ ธงศรี #ประวัติบ้านยางขี้นก
             

               


               ดินแดนที่เป็นพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี  ในปัจจุบันแต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของคนป่าที่สืบเชื้อสายมาจากเขมร  ดังที่ปรากฏในพงศาวดาร  หัวเมืองมณฑลอีสานว่า “เดิมพื้นที่ในมลฑลลาวกาวนี้  ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของจังหวัด  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  และเมืองจำปาศักดิ์  เมื่อก่อนจุลศักราชได้  100  ปี  ก็เป็นทะเลป่าดงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคนป่าอันสืบเชื่อสายเขมร  ต่อมาเรียกกันว่า  พวกข่า  ส่วย กวย  ซึ่งมีอยู่ริมฝั่งโขงปัจจุบัน”

                นอกจากชนชาติขอมแล้ว  ในเวลาต่อมาก็ได้มีชนชาติอื่นอพยพเข้ามาปะปนอยู่อาศัยในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วย  เช่น  อพยพมาจากกรุงเวียงจันทร์  เมื่อศตวรรษที่20  ซึ่งเกิดจราจรแย่งชิงอำนาจกัน  ราษฎรก็ได้อพยพลงมาอยู่ตามพื้นที่มณฑลลาวกาว  กระจัดกระจายกันอยู่ทางฝั่งตะวันตก  ของแม่น้ำโขง  โดยการแยกย้ายตั้งบ้านเรือนอยู่ที่อุดมสมบูรณ์  บุคคลที่เป็นที่นับถือของประชาชนก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้า  ทำหน้าที่ปกครองดูแลชุมชนให้สงบสุข


                บ้านยางขี้นก  เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นพร้อมกับเมืองอุบลราชธานี  จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบต่อกันมา  ว่าครอบครัวไพร่พลลูกหลานพระวอพระตา  ตั้งบ้านเรือนอยู่ดงอู่ผึ้ง  ห้วยแจรแม  ส่วนหนึ่งจะแตกแยกออกมาอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆ  และบ้านยางขี้นกเป็นชุมชนที่อพยพต่อมาจากบ้านลาก  หนองบ่อ (อ. เมือง)เดิมมาตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณป่าช้าปัจจุบัน  ซึ่งคนสูงอายุจะเห็นร่องรอยของวัดเก่า  และที่ห้วยวังในจะมีสิมน้ำตั้งอยู่              ทางเข้าบ้านหนองบ่อ  ตำบลหนองบ่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ห่างจากบ้านยางขี้นก  ประมาณ  40  กิโลเมตร

            อยู่ต่อมาประมาณ  60 – 70  ปี  เกิดโรคระบาดในหมู่บ้าน  ชาวบ้านเรียกกันว่า "บ้านเดือด"

จึงได้อพยพมาตั้งอยู่บ้านเรือน  ณ  หมู่บ้านปัจจุบัน  ประมาณ  พ.ศ.  2392  โดยมาเป็น2กลุ่ม  กลุ่มหนึ่งจะตั้งบ้านเรือนบริเวณหมู่ 10  ปัจจุบัน  และอีกหมู่หนึ่งจะอยู่บริเวณใกล้หนองหว้า  คือหมู่ที่ 1เรียกกันว่า   คุ้มหนองหว้า  ต่อมาบ้านเรือนเจริญขึ้นจึงเคลื่อนย้ายมาใกล้ถนนหลวงและโรงเรียน

 

         โนนบ้านเก่า  กับชุมชนยางขี้นกในปัจจุบัน  ห่างกันประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ชาวบ้านได้อพยพโยกย้ายเมื่อเกิด "บ้านเดือด"

ชื่อบ้านยางขี้นก

                บริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน  มีต้นยางขนาดใหญ่ล้อมรอบ มีฝูงนกนานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณใกล้ๆ เป็นชายทุ้งที่มีน้ำขังตลอดปีหนองสร้างถ่อ  หนองดู่  นกมาอาศัยต้นยางแล้วขี้ราดรดไว้เป็นจำนวนมาก  ถือเป็นภูมิสถานที่เหมาะสม  และอุดมสมบูรณ์  มีต้นยาง   มีนก มีขี้นกจึงตั้งชื่อว่า  บ้านยางขี้นก

                บ้านยางขี้นก  เดิมมีตามแสง (กำนัน ) หรือพ่อบ้านปกครอง  ขึ้นกับอำเภอเขื่องใน  เมื่อคราวปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคครั้งใหญ่  สมัยรัชกาลที่ 5 ในราว  พ.ศ. 2443 ได้กำหนดเป็นตำบลยางขี้นก  โดยมีขุนสีหนาทเป็นกำนันคนแรก    และมีผู้ปกครองหมู่บ้านตามลำดับดังนี้

                 1.  ขุนสีหนาท                                                  เป็นกำนันคนแรก
                 2.  ขุนเทพสุรินทร                                            เป็นกำนัน
                 3.  นายกง   ธงศรี                                             เป็นกำนัน
                 4 .  นายยู้      อุ่นจิตร                                         เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                 5.  ขุนพรหมเทพ                                                เป็นผู้ใหญ่บ้าน
                 6.  นายบุญ     ธงศรี                                            เป็นกำนัน

                ต่อมา  พ.ศ. 2451  ทางราชการได้แยกการปกครองเป็น  2 หมู่บ้าน  คือ  บ้านยางขี้นก

 หมู่ที่  1  (คุ้มหนองหว้า)  บ้านยางขี้นก  หมู่ที่  2  (คุ้มหนองบักแกว) 

                หมู่ที่ 1  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ                  1.  นายบุญ   เครือศรี
                                                                        2.  นายผิว    อุ่นจิตร
                                                                      3.  นายถ่อน    ประทุม
                                                                      4.  นายประสิทธิ์    จันทร์โยธา
                                                                      5.  นายมงคล     ธงศรี
                หมู่ที่ 2  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ                   1.  นายอ่อนตา     ธงศรี
                                                                      2.  นายเต็ม    อุ่นจิต
                                                                      3.  นายทองใส   ธงศรี

                ปี  พ.ศ. 2538   ทางราชการได้แยกการปกครอง  หมู่ที่  2  เป็น  2 หมู่  คือ  บ้านยางขี้นก   หมู่ที่ 2  ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายทองคำ  ประทุม  (คุ้มบ้านใหม่  อยู่ด้านเหนือถนนแจ้งสนิท)

หมู่ที่ 10 ผู้ปกครอง  คือ   นายจินดา   ธงศรี   เป็นกำนัน

ปัจจุบันบ้านยางขี้นก  แบ่งการปกครองออกเป็น  3  หมู่บ้าน  คือ
หมู่ที่ 1 นายสวาท   แสงศรี                     เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 นายทองคำ   ประทุม                   เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 นายจินดา   ธงศรี                      เป็นกำนันตำบลยางขี้นก  

       
     ปัจจุบันชุมชนบ้านยางขี้นก  มีทั้งหมด 3  หมู่บ้าน  ประมาณ  300 ครัวเรือน  ชาวบ้านมีอาชีพทำนาและทำไร่  โดยยึดถือความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก : โรงเรียนบ้านยางขี้นก  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  และ คุณครูลั่นทม  ดวงเนตร

 
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป