ซ่อน
แสดง

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 [ยินดีให้แชร์]

วิว
#วิศวกรรมวัสดุ #นาโนเทคโนโลยี #ศิลปากร รับตรง #วิศวศิลปากร
ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 

สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสามารถนำประกาศนียบัตรของโครงการนี้ (ระดับดีมากขึ้นไป) ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสมัคร SU-TCAS รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร) ที่จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2561 จำนวน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี

จำนวนรับเข้าค่าย 60 คน

คุณสมบัติเฉพาะ 
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี 6 สายวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2560 และต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (4 ภาคการศึกษา) รวมกันไม่น้อยกว่า 2.75

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2561
จัดโครงการวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 (ทั้งวัน)
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

เอกสารการสมัคร 
1. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1: พ) จำนวน 1 ฉบับ (หากเป็นสำเนาให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ)

ค่าสมัครเข้าค่าย 900 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1nXNb42d-KUXkkXbxDZlAGhYFEzVrABAS/view
สมัครออนไลน์
https://goo.gl/forms/E73gWJIQdxntFBvx2
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป