ซ่อน
แสดง

รีวิวแพทย์แผนไทยประยุกต์ มมส. [ยินดีให้แชร์]

วิว
       แนะะนำสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
           สวัสดีคร้าบ  น้องๆและผู้สนใจใน แพทย์แผนไทยประยุกต์ มมส ทุกท่าน สำหรับกระทู้นี้จะเป็นการแนะนำสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

แพทย์แผนไทยประยุกต์ คืออะไร ??
        คือบุคคลากรหรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ด้านหนึ่งที่ใช้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยได้แก่ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย หัตถเวชกรรมไทย(การนวดไทยราชสำนัก) การแพทย์พื้นบ้านไทย และองค์ความรู้ด้านอื่นร่วมกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการแนะนํา ตรวจโรค วินิจฉัยโรค บําบัดรักษาโรคป้องกันรวมถึงส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนและสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แต่ต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย หลักๆเราจะเรียนรู้อยู่ 4 ด้านคือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย หัตถเวชกรรมไทย(การนวดไทยราชสำนัก)

แพทย์แผนไทยกับคำว่าหมอนวด 
          
ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงแพทย์แผนไทย ทุกคนจะเข้าใจว่าคือ หมอนวด อาจจะด้วยประสบการณ์ที่เขาเห็นทั่วไปเช่น นวดสปา นวดแผนไทย แต่ถามว่าเราเป็นหมอนวดมั๊ย เป็นนะ แต่ไม่ใช่หมอนวดทั่วไป เรานวดเพื่อบำบัดรักษาโรคเรามีการใช้ความรู้ทางการแพทย์และศาสตร์แพทย์แผนไทยในการตรวจวินิจฉัยและรักษา และไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาหาเราจะทำการรักษาด้วยการนวดได้ หากผู้ป่วยที่มาเป็นโรคที่อันตรายหรือรุนแรงเมื่อเราประเมินอาการแล้วว่าไม่สามารถทำการรักษาด้วยการนวดหรือจ่ายยาสมุนไพรได้ เราสามารถส่งต่อแพทย์เฉพาะทางได้ทันที และการนวดของเราไม่มีการใช้ศอก เข่า หรือส่วนอื่นๆนอกจากการใช้มือแค่ 2 ข้างพวกเราเรียกตัวเองว่า หมอมือเปล่า เพราะสามารถรักษาคนได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วยใช้เพียงแค่มือ 

แนวทางการประกอบอาชีพ
          1. ปฏิบัติงานเป็นแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ในหน่วยงานสถานพยาบาลทุกระดับทั้งรัฐและเอกชน
          2.เป็นอาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรอื่นๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ  
         3.ประกอบอาชีพอิสระด้านสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่นคลีนิกแพทย์แผนไทย ร้านขายยาสมุนไพร อาชีพเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร

รูปแบบการทำงาน หากเป็นหมอแผนไทยในโรงพยาบาลหรือเปิดคลีนิกของตัวเอง
          
เมื่อเราเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเราจะมีแแผนกเฉพาะของเรา หลักการทำงานคือมีการคัดกรองผู้ป่วย ซักประวัติตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคและอาการโดยใช้หลักแพทย์แผนไทยเช่นการดูธาตุเจ้าเรือนดูจักราศรี ตรวจชีพจร(การแมะ) การดูลักษณธหัวจรดปลายเท้าร่วมกับการตรวจทั้งแบบแผนปัจจุบันและแผนไทยโดยเน้นที่การค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคและแก้ที่สาเหตุ และทำการประเมินว่าสามารถรักษาได้เลยหรือไม่หรือควรส่งต่อ  หากรักษาได้ก็จะวางแนวทางการรักษา โดยการรักษามีหลายรูปแบบ เช่นจ่ายยาสมุนไพร อาจเป็นยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน หรือตั้งตำรับยาขึ้นมาเองเพื่อใช้เป็นยาปรุงเฉพาะราย นวดรักษาอาจจะนวดเองบ้างเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยบ้าง ประคบสมุนไพร รวมถึงการใช้ศาสตร์ด้านธรรมชาติบำบัดและการรักษาแบบองค์รวม 
         
"การรักษาแบบแผนไทยไม่ใช่เพียงแต่มุ่งเน้นรักษาที่สาเหตุแต่ยังเป็นการรักษาเพื่อปรับสมดุลธาตุในร่างกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเพราะเมื่อร่างกายแข็งแรงเราก็จะสามารถเอาชนะโรคภัยต่างๆได้"
                                                                                      อาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้

ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน และอัตราค่าจ้างเงินเดือน
        ในการจะทำงานเป็นแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลได้หลักๆจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตเราได้มากขึ้นเพราะอย่างน้อยเราก็สามารถรักษาผู้อื่นได้โดยไม่ผิดกฎหมายเปิดคลีนิกของเราได้ถึงแม้จะไม่ได้ทำงานโรงพยาบาล อาจจะมีบางที่ที่รับทั้งแบบมีและไม่มีใบประกอบ แต่ถ้าใครมีก็อาจจะได้ค่าใบประกอบเพิ่มเข้าไปอีก
        หลังจากเรียนจบแล้วสามารถเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆได้ เช่น กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยา เภสัชพฤษศาสตร์ ต่อพทป.ระดับปริญญาโท มหิดลเปิดรับสมัคร ไม่จำกัดทุนด้วยแต่ก็ต้องสอบชิงทุนเช่นกัน และอื่นๆแีกหลายอย่างลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ เหมือนมีข่าวออกมาว่ามีโครงการ แพทย์ new track ซึ่งรับคนที่จบจากสายวิทย์สุขภาพเข้ามาเรียนต่ออีก 5 ปีแต่ก็ต้องสอบเข้าเหมือนเดิมซึ่งรายละเอียดน้องต้องไปหาเพิ่มเอาเองนะ 
        เรียนสาขานี้สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้มั๊ย ได้ แต่ต้องสอบ ก.พ ซึ่งแต่ละปีก็รับในอัตราไม่มาก สถานะเราก็จะยังคงเป็นเพียงลูกจ้าง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่มารองรับเราด้วย เงินเดือนก็อัพขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ก็เพิ่มขึ้นทุกปี
        อัตราค่าจ้างเงินเดือนแล้วแต่พื้นที่และสถานที่ ส่วนใหญ่เอกชนจะให้ค่าตอบแทนสูงกว่า เงินเดือนบางที่จะเริ่มที่ 15000 บางที่ เริ่มที่ 19000 ถึง 20000 หรือ 20000 อัพก็มี น้อยกว่า 15000 ก็มี หรือ 10000 ต้นๆก็มี แต่บางที่ก็จะมีค่าเคลสค่าใบประกอบเราเพิ่มมาอีก ทำงานไปเรื่อยๆ เงินเดือนเราก็จะอัพขึ้นเป็น 20000 - 30000 ได้ ถ้าใครไปเป็นอาจารย์เงินเดือนก็ตามวุฒิที่เราใช้สมัครถ้าเรียนต่อได้วุฒิสูงขึ้นเงินเดือนก็จะอัพสูงขึ้น และส่วนมากก็จะเป็นการสอบเข้าทำงาน ไม่ใช่ยื่นใบสมัครแล้วเขารับเลย 
        #โอกาสตกงานน้อยมากหรือเป็นศูนย์สำหรับคนที่ไม่เลือกงานไม่เลือกเงินเดือน ความมั่นคงในอาชีพมันขึ้นกับแต่ละคนด้วยนะ ถ้าไม่ทนงานไม่ชอบงานก็อาจจะได้เปลี่ยนงานบ่อย

หลักสูตร / รูแปบบการเรียน / ค่าเทอม ของมหาสารคาม
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเฉพาะหลักสูตร ปริญญาตรี ชื่อปริญญา คือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ)  bachelor of applied thai traditional medicine (B.ATM) เรียน 4 ปี 143 หน่วยกิต
        ค่าเทอมเทอมละ 20000 เริ่มปีการศึกษา 2561 ค่าเทอมขึ้น T^T เป็นแบบเหมาจ่ายเรียนกี่วิชาก็ได้ จ่ายแค่ 20000 แต่เรียนเทอมนึงไม่เกิน 22 หน่วยกิต = = หวังว่าค่าเทอมขึ้นเราอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ดีๆใน มมส มากขึ้นนะคร้าบบบ ฮ่าๆ 
        ในการเรียนมีเรียนทฤษฎีและมีการปฏิบัติจริงในทุกด้าน การฝึกงานก็จะได้ฝึกในหลายๆแบบทั้งในโรงพยาบาลและโรงงานผลิตยา เพื่อที่จะได้ฝึกตัวเองและรู้ความถนัดตัวเองว่าจบไปจะไปทำด้านไหน สถานที่ฝึกงานทางคณะจะเป็นคนหาที่ให้ไม่ต้องไปหาฝึกเอง สถานที่ฝึกงานส่วนใหญ่จะเป็นภาคอีสาน
       การเรียน 4 ปี แบ่งเป็น สองช่วง ปี1-ปี3 เทอม1 จะเป็นการเรียนชั้นปรีคลีนิก  ปี3 เทอม2 จนจบปี 4 จะเป็นชั้นคลีนิก ปี1 เรียนด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณิตสถิติ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ อนาโนมี่ ชีวเคมี วิชาจะอัพlevel จากมอปลายมาในระดับหนึ่ง ปี2 เรียนวิชาเอกของสาขาเช่น เวช1-2 เภสัช1-2 หัต1-2 พฤศาสตร์ เป็นต้น และวิชาปรีคลีนิกเช่น Physiology pathology micrology เภสัชเวท การตรวจร่างกาย อาการวิทยา เป็นต้น โดยรวมในชั้นปีนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพก่อนเข้าสู่ระดับคลีนิกที่จะได้ลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้นปี 3 ก็จะเป็นวิชาที่เน้นปฏิบัติมากขึ้นเช่น การทำยา เรียนเทคนิคการรักษาต่างๆในวิชาเภสัช3-4 เวช 3-4 หัต3-4 มีเรียนศัลกรรมพื้นฐาน มีเก็บเคส เรียนวิชาแพทย์ทางเลือก เป็นต้น พอจบปี 3 ปิดเทอมจะสั้นไม่ถึงสัปดาห์ก็ขึ้นปี 4 เลย ฮ่าๆ เตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงาน และโดนจับแยกเพื่อนสนิทไปฝึกต่างที่ต่างถิ่น ในปี 4 จะเน้นไปทางเรื่องของการฝึกงานจะไม่ค่อยได้กลับมาเรียนคณะตลอด ต้องเตรียมทำวิจัยจบและจะได้เรียนทำคลอดในชั้นปีนี้ได้ไปฝึกของจริงในโรงพยาบาล มีเข้าเวรอยู่เวรด้วยนะ 
      ในเรื่องความยาก ของการเรียน ถามว่ายากมั๊ยก็ยากนะ 555 และจะยากขึ้นทุกปี เป็นการเรียนที่ต้องใช้ความจำและความเข้าใจมากๆ ใช้ความอดทน และต้องมีความขยันพอสมควรถึงจะผ่านมันไปได้ แต่บางครั้งเราผ่านไปได้เพราะมีอาจารย์ รุ่นพี่และเพื่อนคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ ^^ สาขานี้ไม่จำกัดความสามารถ ศาสนา และเชื้อชาติ ไม่ว่าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนหากมีความตั้งใจที่จะเรียนก็สามารถเรียนสาขานี้ได้ เพราะความรู้ไม่เลือกคนเรียน กัมพูชา ลาว มุสลิม ก็มีคนมาเรียนนะ จบออกไปแล้วและที่กำลังจะจบก็มี
      แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการรับรองจากสภาแพทย์แผนไทยแล้ว สามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพได้ การสอบจะสอบทั้งหมด 3 ขั้นตอน(3 ครั้ง) ขั้นตอนที่ 1 เริ่มสอบหลังเรียนจบปี 3 ขั้นตอนที่ 2 สอบหลังจบปี 4 และขั้นตอนที่ 3 สอบหลังจบปี 4 เช่นกันแต่ต้องสอบผ่านทั้ง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จึงจะสอบได้ ถ้าได้ใบที่ 3 จะได้คำนำหน้าเป็น พทป. และเป็นใบประกอบวิชาชีพที่ทำให้เราปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกกฎหมาย

ช่องทางการรับเข้าศึกษาและการสมัคร
     เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://acad.msu.ac.th/th/ คะแนนที่ใช้ยื่นคือ GAT วิชาความถนดัทวั่ ไป 40%, PAT 1 วิชาความถนดัทางคณิตศาสตร์10%, PAT 2 วิชาความถนดัทางวิทยาศาสตร์ 50% ส่วนเรื่องคะแนนและโอกาสสอบติด ดูจากสถิติจากปีก่อนๆ ช่วงคะแนนที่มีโอกาสติดคือ 14000 - 14500 ขึ้นไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยของเด็ก 61 ทั้งประเทศด้วยถ้าโดยรวมคะแนนสูงและสมัครมากอัตราการแข็งก็จะก็จะมีผลต่อการสอบติดด้วย ตอนรับมาสัมภาษณ์อาจารย์จะรับมาเกินจำนวนรับจริงตลอด เผื่อมีคนไม่มา และส่วนมากถ้ามีชื่อสัมภาษณ์เท่าที่พี่เห็นแต่ละปีก็ผ่านทุกคนเว้นแต่น้องจะไม่เอาเอง ขอให้น้องๆทุกคนที่อยากเรียนโชคดีนะคร้าบบบ

เข้มสอบสัมภาษณ์
      สำหรับน้องๆที่ มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ในสาขานี้ ของมมส มากันว่าจะต้องทำยังไงบ้าง
      1.การเตรียมตัว
         ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพนี้ ยกตัวอย่างอ่านกระทู้นี้เป็นต้น และถามใจตัวเองว่ามันน่าสนใจหรือชอบรูปแบบการงานการเรียนแบบนี้หรือไม่ หากน่าสนใจและน้องอยากลองมาสัมภาษณ์ อยากให้เตรียมทำพอร์ตโฟลิโอ้ไว้ก่อนมาสำภาษณ์สัก 1 วันเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม หากน้องเป็นคนที่ไม่ค่อยมีผลงานหรือเกียรติบัติไม่ต้องกังวลหลักๆแล้วอาจารย์ท่านจะดูเพียงแค่ว่าเราทำอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างเท่านั้นเอง ทำใจให้สบายอาจารย์เราใจดีทุกคน ^^
ไม่ต้องมาเช้ามากก็ได้นะมาตามเวลานัดตามประกาศเลยเพราะรับสัมภาษณ์แต่ละครั้งจำนวนคนมาไม่ค่อยเย๊อะเลยใช้เวลาไม่นานในการสัมภาษณ์ และพี่อยากแนะนำให้ไปไหว้รูปปั้นหมอชีวกะที่อยู่หน้าตึกสถานผลิตยาตึกด้านหน้าตึกเก่าคณะแพทย์ จะได้เป็นสิริมงคลก่อนสอบ 
      2.ต้องใช้อะไรบ้าง
         เตรียมเอกสารตามที่ระบบมหาลัยหรือตามที่ระบบประกาศผลแจ้งมา ทำ port ไปด้วยจะดีมาก
      3.คำถามที่น้องอาจจะโดนถาม
         สำคัญเข้าไปอย่าลืมสวัสดีอาจารย์นะ แล้วก็แนะนำตัวคร่าวๆว่าชื่ออะไรมาจากไหนแค่นั้นพอ คำถามมักเป็นคำถามง่ายๆเช่น ทำไมถึงเลือกมาสาขานี้ ทำไมถึงอยากเรียนที่นี้ ได้คิดไว้มั๊ยถ้าจบไปจะทำอะไร รู้จักสาขานี้ยังไงบ้างแล้วรู้มั๊ยแต่ละอย่างเป็นอย่างไร ยิ่งเรามีข้อมูลไปตอบอาจารย์ได้ยิ่งดีบ่งบอกถึงการเตรียมตัวมาดี และส่วนใหญ่อาจารย์จะชวนคุยมากกว่า อาจจะถามเรื่องครอบครัวการเป็นอยู่ จองหอพักหรือยังถ้าจองแล้วอยู่แถวไหน อะไรอย่างนี้เป็นต้น           อาจจะมีให้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษบ้างก็พูดเท่าที่พูดได้แต่ละตื่นเต้นจนพูดไม่ออก 555 แต่ละคนเจอคำถามไม่เหมือนกันนะ อาจารย์ใจดีไม่ต้องเกร็ง lสบายๆ แต่ก็อย่าสบายจนดูบุคลิกไม่ดีนะคร้าบบ ฮ่าๆ และใช้เวลาสัมภาษณ์ 10-15 นาที เท่านั้น ในการสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ต่ออาจารย์ 2-3 คน
      4.การเดินทางมาสัมภาษณ์ทุกรอบและทุกปีจะมีเด็กหลงทางไปมอใหม่ ซึ่งเราสัมภาษณ์อยู่คณะที่มอเก่านะ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ตามภาพเลยย
ภาพที่ 1 ตึกเก่าคณะแพทย์ มี 4 ชั้น อักษณย่อ ME
ภาพที่ 2 ด้านซ้านมือตึกใหม่คณะแพทย์ ไม่มั่นใจว่าจะเปิดใช้ปี 61 หรือ 62 ด้านขวาเป็นตึกโรงพยาบาล อักษรย่อ ME1 และถัดจากตักโรงพยาบาลลงไปจะเป็นสถานผลิตยามีรูปปั้นหมอชีวกะอยู่ข้างหน้า ถัดไปอีกจะเป็นตึกเก่า ME
ภาพที่ 3 แผนที่มอเก่า
   
ข้อมูลอ้างอิง
http://acad.msu.ac.th/file_uploads/news_files/file_09-2018-04-04182904.pdf
http://www.thaimed.or.th/?page_id=820
http://www.med.msu.ac.th/web/?page_id=1228&lang=th
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

14 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป