เป็นหมอ ต้องเกณฑ์ทหารไหมครับ ? #Dek62 [ยินดีให้แชร์]

วิว
#แพทย์ #เกณฑ์ทหาร #ร.ด #TCAS62
เป็นหมอ ต้องเกณฑ์ทหารไหมครับ ? #Dek62

แล้วการเกณฑ์ทหารยังมีผลต่อคะแนน หรือ ปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมาอีกแค่ไหนครับ แชร์ความรู้กันครับ 

แก้ไข : พอดีได้ไปอ่าน Pantip มาครับ ประกาศจากกระทรวงกลาโหม แจ้งว่า ถ้าเรียน รด ปี 1 และ 2 สามารถยื่นขอลาพักกลับไปใช้ทุนที่สังกัดเดิมได้ ขอทราบข้อเท็จจริงหน่อยนะครับ 
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

5 ความคิดเห็น

  • ถูกลบเนื่องจาก:
   ครับ
   Guest IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ต้องครับ เท่าที่จำได้มีแค่อาชีพครูที่ได้รับการยกเว้นครับ

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   นิ้วโป้อง
   Guest IP
   #2
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ต้อง 1000% ครับ นอกจากคุณจะเรียนแพทย์พระมงกุฎแล้วสมัครเป็นทหารเลย ก็ไม่ต้องเกณฑ์

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   A armynurse
   Guest IP
   #3
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   เป็นผู้อยู่ในแวดวงแพทย์ทหาร ขอส่งข้อมูลมาให้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องเกณฑ์ค่ะ


   การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารเพื่อศึกษาภายในประเทศ

   การผ่อนผันเนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาภายในประเทศ เป็นการผ่อนผันให้เนื่องจากมีจำนวนคนมากกว่าจำนวนคนที่หน่วยทหารต้องการ ซึ่งได้แก่

   ๔.๑ นักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ( ม.๖ ) หรือเทียบเท่า จะได้รับ การผ่อนผันจนสำเร็จระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า แต่อายุไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์

   ๔.๒ นิสิตหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะผ่อนผันให้ศึกษาที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาโท และจนถึงอายุครบ ๒๖ ปีบริบูรณ์แต่สำหรับการศึกษาภาคนอกเวลาหรือภาคสมทบ หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ทุกภาคติดต่อกัน

   ให้ผู้ที่ต้องการขอผ่อนผันดำเนินการดังนี้

   ๑. ยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่

   ๒. ไปเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อใช้สิทธิ์การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารในวันตรวจเลือก

   ๓. หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอผ่อนผัน คือ

   ๓.๑ ใบสำคัญ ( แบบ สด.๙ )

   ๓.๒ หมายเรียก ( แบบ สด.๓๕ )

   ๓.๓ บัตรประจำตัวประชาชน   นิสิต/นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารไว้แล้วให้ดำเนินการดังนี้

   1.ทุกนายต้องไปรายงานตัวตามวัน,เวลาและสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียกฯ(สด.35)ห้ามขาดโดยเด็ดขาด

   2.ถ้ายังไม่พร้อมต้องการผ่อนผันต่อไปอีกหลักฐานที่นำไปแสดงคือ

   - บัตรประชาชน

   - ใบสำคัญทหารกองเกิน

   (สด.9)

   - หมายเรียกฯ(สด.35)

   กรรมการตรวจเลือกฯจะมอบหมายเรียก(สด.35)ของปีต่อๆไปทุกครั้งเพื่อให้มารายงานตัวใหม่อีกทีปีหน้า

   3.ทางราชการผ่อนผันให้จนถึงสำเร็จการศึกษาหรืออายุ

   26 ปี(อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนก็ถือว่าหมดเหตุผ่อนผัน)

   4.การนับอายุให้เอา พศ.เกิด+26 ได้เท่าไรก็คือผ่อนผันได้ถึง พ.ศ.นั้นเช่น เกิดพ.ศ.2540+26=2566 ก็ผ่อนผันได้ถึงพ.ศ.2566 กรณีที่สำเร็จการศึกษาก่อนอายุ26ปี(ก่อนพ.ศ.2566)ก็ถือว่าหมดเหตุผ่อนผัน หรือกรณีเมื่อถึง พ.ศ.2567ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ แม้ว่ายังไม่สำเร็จศึกษาก็หมดเหตุผ่อนผันเช่นกันต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯเหมือนคนทั่วๆไป...สำหรับนักศึกษาแพทย์ผ่อนผันเพิ่มได้อีก 1ปีคือผ่อนผันได้จนถึงอายุ 27ปี

   5.ถ้าต้องการสละสิทธิ์ผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกต้องเขียนคำร้องขอสละสิทธิ์ฯให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1200 น.โดยให้นำหลักฐานไปแสดงเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2.คือ

   - คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

   - หลักฐานทางการแพทย์ เช่นฟิล์มเอ็กซเรย์,ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น (ถ้ามี)

   - อื่นๆเช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)

   6.นิสิต/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิดต้องมีผลการศึกษาภาคละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจทุกภาคการศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ผ่อนผันได้

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   คนเสือก 2018
   Guest IP
   #4
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   รุ่นพี่เรา คนในรุ่นเดียวกับเราที่เค้าจะเรียนหมอ ส่วนใหญ่ลง นศท. ม.ปลาย กันหมดนะคะ แบบไปออกค่ายกัน 4-5 วันนี่ ในห้องอย่างกะ รร. ญ. ล้วนค่ะ 555 เป็นไงมาไง คุณถึงไม่ได้เรียน นศท. ละคะ?

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   สอบ รด ไม่ติด
   Guest IP
   #5
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   เสียดายครับ สอบ รด ไม่ติดแต่อยากเรียน วพมมากครับ

   ตอบกลับ

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป