/>

5 เหตุผลที่ควรเรียน ธุรกิจดิจิทัล [ยินดีให้แชร์]

วิว
#นักสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล #สาขาธุรกิจดิจิทัล #โลกดิจิทัล #สื่อดิจิดัล #ธุรกิจดิจิทัล
5 เหตุผลที่ควรเรียน ธุรกิจดิจิทัล
ในยุคที่ทุกสิ่งเข้าสู่โลกของดิจิทัล (Digital) ทั้งเรื่องของการตลาด สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ธุรกิจ จึงทำให้สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต และในปัจจุบันสื่อดิจิทัล มีการพัฒนาและแข่งขันกันมากขึ้น ทั้งในด้านเนื้อหา เทคโนโลยี รูปแบบ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพัฒนาการของสื่อดิจิทัลนี้ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล และเราจะมาแนะนำอีกสาขาหนึ่งที่กำลังมาแรงเหมาะกับยุคธุจกิจดิจิทัลนี้มากที่สุด นั่นคือ สาขาธุรกิจดิจิทัล ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะสื่อดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
http://www.depa.or.th
              ยุคที่กระแสของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ ใช้เวลาอยู่กับสื่อต่างๆ รอบตัวมากกว่าการทำกิจกรรมอื่นๆ สื่อจึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงอิทธิพลและยอดนิยมที่สามารถถ่ายทอดสิ่งต่างๆ สู่นักศึกษาโดยตรง ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ที่สามารถเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถในการผลิตสื่อที่ดีเพื่อขับเคลื่อนสังคม อย่างสร้างสรรค์ อย่างที่บอกไว้ว่าสื่อดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะถ้าเราจะรอเรียนรู้ด้วยตัวเองมันอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสในการนำพัฒนาธุรกิจของเรา และการที่เราเรียนรู้กับมืออาชีพ มันจะทำให้เราพัฒนาได้ไวยิ่งขึ้น

2.สื่อ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจ
http://www.ihdigital.co.th
          สื่อมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทาง การตลาดออนไลน์ และการโฆษณาออนไลน์ แต่สื่อสังคมออนไลน์ก็ยังคงมีบทบาทอื่นๆที่สำคัญมากกว่าช่องทางการสื่อสาร คือการเป็นสื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม วัฒนธรรม และสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทใหญ่ๆหันมาให้ความสำคัญกับสื่อดิจิทัลมากขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพราะถ้าหากไม่เรียนรู้ก็อาจจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ช้า และองค์กรที่ต้องการความเจริญเติบโตจึงมีความต้องการบุคลากรด้านสื่อดิจิทัลเข้าสู่องค์กรอย่างมาก

3.เป็นอาชีพอิสระ ทำได้ทั้งงานประจำและงานอิสระได้ในเวลาเดียวกัน
           นักสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เลือกที่จะทำงานประจำก็ได้ หรือจะเลือกที่จะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ ชีวิตทั้ง 2 แบบมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน หลายคนอยากออกจากงานประจำเพราะอิสระดี รายได้เยอะ แต่หลายคนที่ทำฟรีแลนซ์ก็มองว่าการทำงานประจำมีเงินเดือนให้ตลอด ซึ่งทั้ง 2 แบบเป็นอาชีพที่มีอิสระในการทำงาน เพราะผลงานเป็นรูปธรรม

4.เป็นที่ต้องการของทุกบริษัทและทุกองค์กร
https://www.bloggang.com
            ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างก็ต้องการนักสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เพื่อมาพัฒนาส่วนงานต่าง ๆ เพื่อทำให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทันท่วงที เพราะฉะนั้นแล้วเรียนสาขาธุรกิจดิจิทัลแล้ว จึงมีงานรองรับแน่นอน

5.รายได้ดี
https://pt.pngtree.com
             เมื่อทุกคนเรียนจบมาแล้ว ก็อยากได้ทำงานดีๆ รายได้เยอะๆ และการเป็นนักสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี เพราะบริษัทต่างๆ ก็ต้องการคนที่สามารถสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ จึงมีฐานรายได้สูง การสร้างรายได้มีหลายวิธีด้วยกัน เช่นเดียวกับการสร้างรายได้ทางออนไลน์ หรือการสร้างรายได้เพิ่มจากสื่อด้วย มีรายได้สูงถึงเดือนละ 30,000 บาท จนถึงหลายแสนบาทต่อเดือน

 ที่มา: https://pantip.com/topic/37480807

รับสมัครนักศึกษา
แจ้งทุกท่านทราบ.. รอบ 3 รับตรงร่วมกัน เริ่มรับสมัครวันที่ 9 พ.ค. เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 13 พ.ค. 61 และชำระเงินได้ถึงวันที่ 14 พ.ค. 61 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขา (ไม่เรียงลำดับ) ค่าสมัคร สาขาแรก 300 สาขาที่ 2-4 สาขาละ 200 บาท ถ้าเลือก ทั้ง 4 สาขา จ่ายค่าสมัคร 900 บาท

สาขาธุรกิจดิจิทัล เปิดรับรอบสามรับตรงร่วมกันดังข้อความข้างต้น
อีกอัน/ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร TCAS รอบ 3 ได้ตามลิงค์นี้
http://tcas.cupt.net/src/TCAS_R3_Manual.pdf

ขั้นตอน(แบบย่อ)
1.ศึกษาระเบียบการคัดเลือก
2.ลงทะเบียนก่อนการสมัคร
3.ทำการเข้าสู่ระบบรับสมัคร เลือกคณะ/สาขาที่ต้องการ
4.ส่งเอกสารประกอบการสมัคร
5.พิมพ์ใบสมัครเพื่อชำระค่าสมัคร
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป