เนื้อเพลง BTS - 전하지 못한 진심 (The Truth Untold) [ยินดีให้แชร์]

วิว

เนื้อเพลง BTS – 전하지 못한 진심 (The Truth Untold)


[Verse 1: V]
วี โร อุม มี กา ดึก กี
พี ออ อิซ นึน อี gardan
กา ชี ทู ซอง อี
อี โม แร ซอง เอ นัน นัล แม ออซ ซอ


[Verse 2: Jungkook]
นอ อึย อี รึม มึน มวอน จี
กัล กซ ชี อิซ กิน ฮัน จี 
Oh could you tell me?
อี ชอง วอน เอ ซุม มอ ดึน นอล บวัซ ซอ


[Pre-Chorus: Jin]
And I know นอ อึย อน กิน โม ดู ดา ชิน จา รัน กอล
พู รึน กซ ชึล กอก นึน ซน
ชัพ โก ชิพ จี มัน


[Chorus: Jimin]
แน อุน มยอง อิน กอล
Don’t smile on me
Light on me
นอ เอ เก ดา กา ซอล ซู ออบ ซือ นีกา
แน กอน บุล รอ จุล อี รึม มี ออบ ซอ


[Post-Chorus: Jungkook]
You know that I can’t
Show you ME
Give you ME
โช รา ฮัน โม ซืพ โบ ยอ จุล ซุน ออบ ซอ
โต กา มยอน อึน ซือ โก นอล มัน นา รอ กา
But I still want you


[Verse 3: Jin]

วี โร อุม อึย ชอง วอน เอ
พิน นอ รึล ดัล มึน กซ
ชู โก ชิบ พอซ จี
พา โบ กัท ทึน กา มยอน อึล บอซ โก ซอ


[Pre-Chorus: Jimin]
But I know
ยอง วอน ฮี กือ รอล ซู นึน ออบ นึน กอล
ซุม ออ ยา มัน ฮา นึน กอล
จู ฮัน นา นี กา


[Chorus: V]
นัน ดู รยอ อุน กอล
โช รา แฮ
I’m so afraid
กยอล กุก เอน นอ โด นัล โต ตอ นา บอ ริล กา
โต กา มยอน อึน ซือ โก นอล มัน นา รอ กา


[Post-Chorus: Jungkook]
ฮัล ซู อิซ นึน กอน
ชอง วอน เน
อี เซ ซัง เง
เย ปึน นอ รึล ดัล มึน กซ ซึล พี อุน ดา อึม
นี กา อา นึน นา โร ซุม ชวี นึน กอซ
But I still want you
I still want you


[Chorus: Jin]
ออ จอ มยอน กือ แต
โช กึม มัน
อี มัน คึม มัน
ยง กิล แน ซอ นอ อึย อัพ เพ ซอซ ดอ รา มยอน
ชี กึม โม ดึล กอน ดัล รา ชยอซ ซึล กา


[Hook: Jimin, Jungkook]
นัน อุล โก อิซ ซอ
ซา รัง ชิน
มู นอ ชิน
ฮล โร นัม กยอ จิน อี โม แร ซอง เอ ซอ
บู ซอ ชิน กา มยอน นึล บา รา โบ มยอน ซอ
And I still want you
But I still want you

But I still want you

And I still want you

 

cr. genius.com/Bts-the-truth-untold-lyrics

cr. ซับ by AvaTiTan 


ผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะค้าบบ >/\<

 

 

 

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป