ซ่อน
แสดง

รวม link ข้อสอบ + เฉลย gat /pat1,2,3, / 9 วิชา [ยินดีให้แชร์]

123
Guest IP
วิว
#dek62 #dek63 #gatpat #9วิชาสามัญ #tcas
-- GAT เชื่อมโยง (มีเฉลย)
http://p-dome.com/all-gat-by-ajklui/-- GAT ENG
มี.ค. 54 http://www.admissionpremium.com/uploads/contents/2017111052352.pdf
+ เฉลย https://bit.ly/2eXfPXr
ต.ค. 54 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-54-54742178
+ เฉลย https://theenglish.files.wordpress.com/2014/07/016-gat2-october-2554-answer.pdf
มี.ค. 55 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-55-54782686
+ เฉลยhttps://theenglish.files.wordpress.com/2014/07/018-gat2-march-2555-answer.pdf

ต.ค. 55 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-55-65655721
มี.ค. 56 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-56
มี.ค. 57 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-57-54824665
เม.ย. 57 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-57-75344291
พ.ย. 57 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-57-75383119
มี.ค. 58 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-58
ต.ค. 58 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-58-75623189
+ เฉลย ต.ค. 55 - ต.ค. 58 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-55-58

มี.ค. 59 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-59
มี.ค. 60 https://www.slideshare.net/9gatpat/gat2-60
+ เฉลย https://bit.ly/2K2i7Eo
-- PAT 1 (มีเฉลย)
http://rathcenter.com/pat1.html


-- pat 2
ปี 52-59 https://www.admissionpremium.com/content/3118


-- pat 3
ปี 52-59 https://www.admissionpremium.com/content/3126
เฉลย ต.ค. 59 https://www.facebook.com/pg/Thegmtutor/photos/?tab=album&album_id=282306752203241-- 9 วิชา
> เลข (มีเฉลย) http://www.rathcenter.com/ctms.html
>เคมี
ปี 55- ปี 58 + เฉลย http://www.chem-ou.com/page/test
ปี 59 https://www.slideshare.net/9gatpat/2559-69959451
+ เฉลย https://www.youtube.com/playlist?list=PLDLNsAoi7RI0vGzZKG5GmVXecNnSiT0cR>ชีวะ
ปี 55 https://www.slideshare.net/9gatpat/2555-54738026
ปี 56 https://www.slideshare.net/9gatpat/2556-54740445
ปี 57 https://www.slideshare.net/9gatpat/2557-54740881
ปี 58 https://www.slideshare.net/9gatpat/2558-65655442
+ เฉลย https://www.slideshare.net/9gatpat/2558-54826633
ปี 59 https://www.slideshare.net/9gatpat/2559-70357478
+ เฉลย https://www.slideshare.net/9gatpat/2559-70357545>ฟิสิกส์
ปี 55 https://bit.ly/2tiaHTh
+ เฉลย https://www.youtube.com/playlist?list=PL6o4SnzAQzR4F_id8uBGgbUFDE_HcE9LB
ปี 56 https://www.slideshare.net/9gatpat/2556-54740493
+ เฉลย https://drive.google.com/file/d/0B0dTFCsluhKLWThlNXdMNml4Rms/edit
ปี 57 https://www.slideshare.net/9gatpat/2557-54741460
+ เฉลย https://www.youtube.com/playlist?list=PLCTQo8TZZ66lARk7aEHYHnfo3FW7k6Ofc
ปี 58 https://www.slideshare.net/9gatpat/2558-65655485
+ เฉลย https://www.youtube.com/playlist?list=PLrEFzH81p36hR3Y-5UX_cOflhtbj7E6iw
ปี 59 https://www.slideshare.net/9gatpat/2559-70357761
+ เฉลย http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,6526.0.html
ปี 60 https://www.slideshare.net/9gatpat/2560-85397024
+ เฉลย http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,6584.msg43307.html#msg43307


>ไทย
ปี 55 https://bit.ly/2HXWu2Y
ปี 56 https://www.slideshare.net/9gatpat/2556-54740520
ปี 57 https://www.slideshare.net/9gatpat/2557-54741525
ปี 58 https://www.slideshare.net/9gatpat/2558-61043065
+ เฉลย https://bit.ly/2JWsGJr
ปี 59 https://www.slideshare.net/9gatpat/2559-70290808
ปี 60 https://www.slideshare.net/9gatpat/2560-75465368
+ เฉลย https://bit.ly/2t42P8q


>สังคม
ปี 55 https://bit.ly/2ynVZjo
+ เฉลย https://bit.ly/2MCPPif
ปี 56 https://www.slideshare.net/9gatpat/2556-54740493
+ เฉลย https://bit.ly/2JXdCrF
ปี 57 https://www.slideshare.net/9gatpat/2557-54741633
ปี 58 https://www.slideshare.net/9gatpat/2558-65655646
+ เฉลย https://bit.ly/2JYnpO2
ปี 59 https://www.slideshare.net/9gatpat/2559-70388285
+ เฉลย https://bit.ly/2I08wcj
ปี 60 https://www.slideshare.net/9gatpat/2560-75465540>อังกฤษ
ปี 55 https://bit.ly/2LZCkrT
+ เฉลย https://www.slideshare.net/9gatpat/2555-54738404
ปี 56 https://www.slideshare.net/9gatpat/2556-54740552
+ เฉลย https://drive.google.com/file/d/0B0dTFCsluhKLTFZCdlFfVzRJdnM/edit
ปี 57 https://www.slideshare.net/9gatpat/2557-54741588
+ เฉลย https://bit.ly/2M2TR2t
ปี 58 https://www.slideshare.net/9gatpat/2558-54827239
+ เฉลย https://www.youtube.com/watch?v=3-8hunfdb_Q&feature=youtu.be
ปี 59 https://www.slideshare.net/9gatpat/2559-70302901
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป