/>

การใช้ประโยค If clause ในสถานการณ์ต่างๆ [ยินดีให้แชร์]

วิว
https://movie-subeng.blogspot.com/2018/09/if-clause.html

การใช​้​ If​ clause

การ ใช้ ้ if clause :เพจสำนวนภาษาอังกฤษ

1.​ เป็นเงื่อนไขที่เหตุการณ์เป็นจริง​ พิสูจน์ได้​ (If​ + ประธาน+v1, ประธาน+v1)​

Ex.​ If​ we​ eat​ too much, we​ get  fat.
(ถ้าเรากินมากเกินไปเราก็จะอ้วน)

2.​ เงื่อนไขที่เป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน(If​ + ประธาน+ v1, ประธาน+will/be going to​ +v1

- If​ it​ rains, I​ won't go to​ the​ market.​(ถ้าฝนตกฉันจะไม่ไปตลาด)​

- If​ I​ see him, I​ will​ tell him.(ถ้าฉันเห็นเขาฉันจะบอกเขาให้)​

3.​ เงื่อนไขที่ตรงกันข้ามกับปัจจุบัน​ หรือ​ อนาคต​ หรือแทบไม่มีทางเป็นไปได้​ , พูดถึงความใฝ่ฝัน(If​ +ประธาน​+v2, would​ +v1)

-If​ I​ won the​ lottery, I​ would​ buy a​ new car.​ (ถ้าฉันถูกลอตตารี่ฉันจะซื้อรถคันใหม่​ )

-If​ I​ were you, I​ wouldn't go​ out with​ him.(ถ้าฉันเป็นเธอนะ​ ฉันจะไม่ไปกับเขา)​

4.​ เงื่อนไขที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีต​ แก้ไขอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไร(If+ประธาน+had+v3, would​ have​ +v3)​

- If​ I​ had taken a​ taxi, I​ wouldn't​ have​ missed the​ plane.
(ถ้าฉันขึ้นแท็กซี่ฉันคงไม่ตกเครื่องบิน)​ ในความเป็นจริงคือไม่ได้ขึ้นแท็กซี่และตกเครื่องบิน

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป