เพลง Rhoesians Never Die Subthai แปลไทย [ยินดีให้แชร์]

วิว
#Rhodesia #เพลงเก่า #เพลงแปลไทย #เพลงอังกฤษ #เพลง


Here's the story of Rhodesia
นี่คือเรื่องราวของโรดีเชีย
A land both fair and great
ดินแดนที่ทั้งยุติธรรมและยอดเยี่ยม
On 11th of November
ในวันที่ 11 พฤษจิกายน
An independent state
ได้เป็น รัฐอิสระ

 
This was much against the wishes
สิ่งนี้มากมายต่อความปรารถนา
Of certain governments
ของบางรัฐบาล
Whose leaders tried to break us down
ที่ผู้นำของเขาพยายามจะทำลายพวกเราลง
To make us all repent
เพื่อทำให้พวกเราทั้งหมดเสียใจ

 
But we're all Rhodesians
แต่ว่าพวกเราคือ ชาวโรดีเซีย
And we'll fight through thick and thin
และเราจะสู้ผ่านทั้งอุปสรรคที่หนาและเบาบาง
We'll keep our land a free land
เราจะรักษาแผ่นดินของเราให้เป็นแผ่นดินเสรี
Stop the enemy coming in
หยุดยั้งพวกศัตรูที่กำลังเข้ามา

 
We'll keep them north of the Zambezi
เราจะดันพวกมันไว้ที่ทางเหนือของแม่น้ำแซมบีชี
Till that river's running dry
จนกว่าแม่น้ำจะเหือดแห้ง
This mighty land will prosper
แผ่นดินอันยิ่งไหญ่นี้จะเจริญรุ่งเรือง
For Rhodesians never die
สำหรับชาวโรดีเชียที่ไม่มีวันตาย

 
They can send their men to murder
พวกมันสามารถส่งคนมาฆาตรกรรมได้
And they can shout their words of hate
และพวกมันสามารถตะโกนคำพูดแห่งความเกลียดชังได้
But the cost of keeping this land free
แต่ราคาที่รักษาแผ่นดินนี้ให้เสรี
Can never be too great
ไม่เคยที่จะแพงเลย

 
For our men and boys are fighting
สำหรับผู้ไหญ่และเด็กของเรากำลังต่อสู้
For the things that they hold dear
เพื่อสิ่งที่พวกเขารัก
That this land and all its people
คือแผ่นดินนี้และประชาชน
Will never disappear
จะไม่มีทางหายไป

 
'Cause we're all Rhodesians
เพราะเราคือชาวโรดีเชีย
And we'll fight through thick and thin
และเราจะสู้ผ่านทั้งอุปสรรคที่หนาและเบาบาง
We'll keep our land a free land
เราจะรักษาแผ่นดินของเราให้เป็นดินแดนเสรี
Stop the enemy coming in
หยุดยั้งศัตรูที่กำลังเข้า

 
We'll keep them north of the Zambezi
เราจะดันพวกมันไว้ที่ทางเหนือของแม่น้ำแซมบีชี
Till that river's running dry
จนกว่าแม่น้ำจะเหือดแห้ง
This mighty land will prosper
แผ่นดินอันยิ่งไหญ่นี้จะเจริญรุ่งเรือง
For Rhodesians never die
สำหรับชาวโรดีเชียที่ไม่มีวันตาย

 
We'll preserve this little nation
เราจะปกปักรักษาชาติเล็กๆชาตินี้
For our children's children too
เพื่อลูกของลูกของพวกเราด้วย
For once you're a Rhodesian
สำหรับเมื่อคุณคือชาวโรดีเชียแล้ว
No other land will do
ไม่มีแผ่นดินอื่นใดที่จะทำ

 
We will stand tall in the sunshine
เราจะยืนเด่นในแสงอาทิตย์
With the truth upon our side
กับความจริงที่อยู่กับฝ่ายเรา
And if we have to go alone
และถ้าเราต้องไปคนเดียว
We'll go alone with pride
เราจะไปคนเดียวด้วยความภาคภูมิใจ

 
But we're all Rhodesians
แต่พวกเราคือชาวโรดีเชีย
And we'll fight through thick and thin
และเราจะสู้ผ่านทั้งอุปสรรคที่หนาและเบาบาง
We'll keep our land a free land
เราจะรักษาแผ่นดินของเราให้เป็นแผ่นดินเสรี
Stop the enemy coming in
หยุดยั้งศัตรูที่กำลังเข้ามา

 
We'll keep them north of the Zambezi
เราจะดันพวกมันไว้ที่ทางเหนือของแม่น้ำแซมบีชี
Till that river's running dry
จนกว่าแม่น้ำจะเหือดแห้ง
This mighty land will prosper
แผ่นดินอันยิ่งไหญ่นี้จะเจริญรุ่งเรือง
For Rhodesians never die
สำหรับชาวโรดีเชียที่ไม่มีวันตาย

 
Yes we're all Rhodesians
ไช่แล้ว พวกเราคือชาวโรดีเชีย
And we'll fight through thick and thin
และเราจะสู้ผ่านทั้งอุปสรรคที่หนาและเบาบาง
We'll keep our land a free land
เราจะรักษาแผ่นดินของเราให้เป็นแผ่นดินเสรี
Stop the enemy coming in
หยุดยั้งศัตรูที่กำลังเข้ามา

 
We'll keep them north of the Zambezi
เราจะดันพวกมันไว้ที่ทางเหนือของแม่น้ำแซมบีชี
Till that river's running dry
จนกว่าแม่น้ำจะเหือดแห้ง
This mighty land will prosper
แผ่นดินอันยิ่งไหญ่นี้จะเจริญรุ่งเรือง
For Rhodesians never die
สำหรับชาวโรดีเชียที่ไม่มีวันตาย

 
Because we're all Rhodesians
เพราะว่าพวกเราคือชาวโรดีเชีย
And we'll fight through thick and thin
และเราจะสู้ผ่านทั้งอุปสรรคที่หนาและเบาบาง
We'll keep our land a free land
เราจะรักษาแผ่นดินของเราให้เป็นแผ่นดินเสรี
Stop the enemy coming in
หยุดยั้งศัตรูที่กำลังเข้ามา
 
 
We'll keep them north of the Zambezi
เราจะดันพวกมันไว้ที่ทางเหนือของแม่น้ำแซมบีชี
Till that river's running dry
จนกว่าแม่น้ำจะเหือดแห้ง
This mighty land will prosper
แผ่นดินอันยิ่งไหญ่นี้จะเจริญรุ่งเรือง
For Rhodesians never die
สำหรับชาวโรดีเชียที่ไม่มีวันตาย 
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป