ประกวดเรื่องสั้น วารสารชายคาเรื่องสั้นม.อุบล (หมดเขต 13 ธ.ค.) [ยินดีให้แชร์]

วิว
#ประกวด #เรื่องสั้น
ช่วยแชร์ค่ะ


ประกาศ เปิดรับต้นฉบับชายคาเรื่องสั้น ลำดับที่ 12
.
วารสารชายคาเรื่องสั้น เปิดรับต้นฉบับเรื่องสั้นเพื่อประกวดและตีพิมพ์ในชายคาเรื่องสั้น ลำดับที่ 12 ผู้สนใจกรุณาส่งต้นฉบับเรื่องสั้นของท่านมาเพื่อชายคาเรื่องสั้น 12 ซึ่งมีกำหนดวางแผงในปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2019 โดยยึดกรอบกติกาเหมือนเดิมทุกประการและขอย้ำเพิ่มเติม ดังนี้
.
1. เรื่องสั้นจะมีแก่น (theme) / แนว(genre) ใดก็ได้ ซึ่งไม่เคยเผยแพร่ทางสื่อใดๆ ของสนามประกวดอื่นใดมาก่อน พร้อมทั้งเปิดรับพิจารณาเรื่องสั้นที่ใช้ภาษาถิ่นทุกชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

2. ต้นฉบับต้องยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร Cordia new ขนาด 16 point และตัวเลขในเรื่องต้องใช้ตัวเลขอารบิค

3. ต้องส่งต้นฉบับโดยใช้โปรแกรม Microsoft WORD เท่านั้น 

4. กรุณาแจ้งชื่อ/ที่อยู่/เลขบัญชีธนาคาร/หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ในตอนท้ายของต้นฉบับด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
.
โปรดส่งต้นฉบับเรื่องสั้นที่ดีที่สุดเพียง 1 เรื่อง มายังเราที่ e - mail : chaika2015@yahoo.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2018

 มาโนช  พรหมสิงห์
     บรรณาธิการ
.
หมายเหตุ - ตั้งแต่ชายคาเรื่องสั้น 12 นี้เป็นต้นไป เราจะร่นเวลาในการเปิดรับต้นฉบับและวางแผงให้เร็วกว่ากำหนดเวลาที่เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้ทันกับกำหนดการสรุป/รายงานผลของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทุกโครงการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป