/>

รบกวนทำแบบสอบถามสำหรับคนที่เคยขึ้นสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส งานวิจัย ป. โท นิด้าด้วยค่ะ Please.... [ยินดีให้แชร์]

วิว
#สายการบิน #bangkokairways #ปริญญาโท #นิด้า #วิจัย
สวัสดีค่ะ รบกวนคนที่เคยเดินทางไปกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สทำแบบสอบถามงานวิจัยปริญญาโท 
หัวข้อวิจัยเรื่อง "ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้า กรณีศึกษา สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส"

ตามลิงค์นี้เลยค่ะ >>>>https://goo.gl/forms/zo8EJTjJh5SzOF1h1

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระในการศึกษาระดับปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านในการตอบคำถามให้ครบถ้วนทุกข้อและตรงกับความเป็นจริง เพื่อผู้วิจัยสามารถนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป โดยข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ตอบในแบบสอบถามครั้งนี้จะถือเป็นความลับและถูกนำเสนอในภาพรวมเท่านั้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถามฉบับนี้เป็นอย่างดี

เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างดี
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป