ซ่อน
แสดง

มีใครสละสิทธิ์ CMU-eTEGS รอบ 1-14 ธค.61มั๊ยคะ ขอสิทธิ์ต่อให้ลูกค่ะ [ยินดีให้แชร์]

วิว
#tcas61 #สอบรอบแรก #ภาษาอังกฤษ มช. #วัดระดับภาษา
ลูกอยากเรียนที่ มช.ค่ะ จะยื่นสมัครสอบรอบแรก คะแนนเรียน และ ผลงานได้เกณฑ์ แต่ สมัครสอบภาษาไม่ทัน เต็มยาวเลย 

คุณแม่ขอโอกาสให้ลูกด้วยนะคะ

สามารถโอนสิทธิ์ได้ก่อน 2 วันก่อนวันสอบ ผู้รับโอนเดินเรื่องต่อเองได้เลย ผู้โอนแค่ให้ใบเสร็จและสำเนายืนยันเท่านั้น  ค่าสมัครที่จ่ายไปจะคืนให้ค่ะ(คุยกันหลังไมค์) 

ขอบพระคุณมากค่ะ

เล็ก โทร.0826480142  
idline 0826480142
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

  • ความเห็นนี้ถูกลบ :(

   ซื้อขาย / แลกเปลี่ยน คอร์สกวดวิชา กรุณาไปที่ www.dek-d.com/education/tutorcenter

   ถูกลบเนื่องจาก:
   ซื้อขาย / แลกเปลี่ยน คอร์สกวดวิชา กรุณาไปที่ www.dek-d.com/education/tutorcenter
   IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   เดี๋ยวนี้ นศ. ที่จะจบมหาลัยจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษด้วย เช่น   MU GRAD TEST คือ ข้อสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรง และต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เพื่อให้ทางหลักสูตรมั่นใจได้ว่าผู้สมัครเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพียงพอต่อการเรียนตั้งแต่เริ่มต้น

   https://www.chulatutor.com/mu-grad/   MU-ELT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานตาม CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือ กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยข้อสอบนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งเน้นใช้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลัก ทั้งใช้ในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ใช้เพื่อสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัย

   https://www.chulatutor.com/mu-elt/   KU-EXITE คือ การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะสอบก่อนสำเร็จการศึกษา 1 ปีตามหลักสูตร ซึ่งข้อสอบนี้มีความสำคัญมากๆ เพราะหากไม่ได้เข้ารับการทดสอบ KU-EXITE หรือแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยรับรอง ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั่นเองค่ะ

   https://www.chulatutor.com/ku-exite/   KU-EPT คือ ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปีที่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I (01355111) และภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (01355112) แต่ยังไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน III (01355113) นอกจากนี้ยังใช้สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอกที่ต้องผ่านการทดสอบทางภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งถึงแม้ว่าจะสามารถลงทะเบียนเรียนและสอบให้ผ่านในรายวิชาภาษาอังกฤษ 01355501 ทดแทนได้ หรืออาจจะยื่นคะแนน TOEFL / IELTS เทียบเท่าการสอบ KU-EPT ได้ แต่หลายคนก็เลือกสอบ KU-EPT กันเสียมากกว่าเพราะหากเปรียบเทียบจากเนื้อหาและลักษณะการออกข้อสอบแล้ว KU-EPT จะดูเบากว่านั่นเองค่ะ แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็สามารถสอบได้เช่นเดียวกัน โดยข้อสอบ KU-EPT จะมีการจัดสอบเพียงปีละ 4-6 รอบเท่านั้น

   https://www.chulatutor.com/ku-ept/   TU-GET คือ ข้อสอบทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบจะมี 3 ส่วน คือ ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน , ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน และ การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน รวมทั้งหมด 100 ข้อ 1,000 คะแนน

   https://www.chulatutor.com/tu-get/   Burapha University Communicative English Test for University การสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการเรียนและในการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 59 เป็นต้นไป ต้องสอบ BUU-CET U จำนวน 2 ครั้ง ในระหว่างชั้นปีที่ 1 และก่อนสำเร็จการศึกษา แต่เนื่องจากเป็นการจัดสอบ ครั้งแรกดังนั้นนิสิตรหัส 59 60 61 ต้องสอบกันทุกคน โดยสถาบันภาษากำหนดจัดทดสอบวันละ 4 รอบ

   https://www.chulatutor.com/buu-cet-u/   BUU-CET ย่อมาจาก Burapha University Communicative English Test พัฒนาโดยสถาบันทางภาษามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นแบบทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ใช้ได้กับบริษัท องกรณ์ หน่วยงานราชการและบุคคลทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ โดยเน้นเฉพาะทักษะการฟัง และการอ่าน ความรู้ทางคำศัพท์และไวยากรณ์ ในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับทักษะการสื่อสารในการทำงานและในชีวิตประจำวัน และเพื่อพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานโดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเกณฑ์นี้เป็นมาตรฐานสากลที่ได้การยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะ

   https://www.chulatutor.com/buu-cet/   BUU-GET ย่อมาจาก BURAPHA UNIVERSITY GRADUATE ENGLISH TEST ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อวัดความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ โดยเน้นเฉพาะทักษะ การอ่าน ความรู้ทางคำศัพท์และไวยากรณ์ ในทางวิชาการ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และ การทำงานทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยเน้นทักษะการอ่าน คำศัพท์ และไวยากรณ์ และเพื่อเป็นการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

   https://www.chulatutor.com/buu-get/   ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ Modified Cloze (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์เชิงวิชาการและคำศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์เชิงวิชาการ และการอ่าน) จำนวน 10 ข้อ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่างที่กำหนด และส่วนที่ 2 Reading Complehension (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) จำนวน 40 ข้อ ลักษณะคำถามมุ่งเน้นเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหาวัตถุประสงค์และข้อสรุปของบทอ่านนั้นๆ การเดาคำศัพท์จากบริบท การอ่านตีความประโยค เป็นต้น เรื่องที่อ่านส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับคณะและสาขาต่างๆ ที่สถาบันฯ ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้นั้นเองค่ะ

   https://www.chulatutor.com/nida-teap/   CMU-eTEGS คือ การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานสากลและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบภาษาอังกฤษของตนเอง

   https://www.chulatutor.com/cmu-etegs/   KKU AELT สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการทดสอบคอมพิวเตอร์ (ระยะเวลาในการทำข้อสอบ จำนวน3ชั่วโมง)

   https://www.chulatutor.com/kku-aelt/

   ตอบกลับ
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป