/>

รบกวนช่วยทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต 'e-filing' [ยินดีให้แชร์]

วิว
#แบบสอบถาม #กรมสรรพากร #ภาษี #วิจัย #นิติบุคคล

เรียน พนักงานบัญชีในสำนักงานบัญชี,สถานประกอบการนิติบุคคลและทุกๆท่าน
 

       รบกวนทุกท่านที่รู้จักหรือเคยยื่นแบบภาษีผ่านทาง 'ระบบ e-filing' ที่ใช้ในการยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต ของกรมสรรพากร ได้โปรดสละเวลาในการช่วยทำแบบสอบถามในหัวข้อ 'ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องมือการบริหารจัดเก็บภาษีอากรในรูปแบบการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (E-FILING) ของภาษีเงินได้นิติบุคคล' หน่อยนะคะ ซึ่งแบบสอบถามนี้จะเก็บข้อมูลที่ได้รับไว้เป็นความลับและนำไปวิเคราะห์ในการทำวิจัยต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGAj_nX9c_Qt7PEkGO6LOWNnWUUaiCyVEhv4BSJ2FyfXB2iQ/viewform

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป