/>

ชุมชนต้นแบบจังหวัดน่าน [ยินดีให้แชร์]

วิว
ท่านวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบจังหวัดน่าน” ภายใต้โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดย นายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนต้นแบบ และเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การอบรมให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกชุมชน 5 ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ชุมชนบ้านบ่อสวก หมู่ที่ 10 ตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
3. ชุมชนบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
4. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
5. ชุมชนบ้านดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากชุมชนบ้านน้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป