/>

สาขาการเงิน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนคร [ยินดีให้แชร์]

PUN
Guest IP
วิว
#การเงินม.เกษตรสกล #FINเกษตรสกล #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดสกลนคร
สวัสดีค่ะ วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ ในการเรียน "สาขาการเงิน" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกีรยติ จังหวัดสกลคร เจ้าของกระทู้เรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 นะคะ บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจสำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่เรียน เเละกำลังมองหาสาขาที่ใช่คณะที่ชอบ

สำหรับสาขาการเงิน (FINANCE) หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า "FIN"
ในช่วงปี 1 จะเป็นการเรียนบวกกับการทำกิจกรรมเพื่อสะสมชั่วโมงกิจกรรมในด้านต่างๆ และเป็นช่วงที่ทำความรู้จักรุ่นพี่เพื่อนใหม่และอาจารย์ รายวิชาที่เรียนในตอนปีหนึ่งจะยังไม่ยากมากเป็นปีที่สามารถเก็บสะสมเกรดได้แบบสบายๆ เน้นต่อยอดความรู้จากมัธยมปลาย เช่นวิชาแคลคูลัสสำหรับธุรกิจ เนื้อหาจะไม่ต่างจากมัธยมปลายมากแค่ประยุกต์นิดหน่อย สำหรับวิชาที่เขาร่ำลือกันว่าเป็นวิชาหินของปี 1 คือ วิชาบัญชีการเงิน เป็นรายวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีขั้นต้นทำความรู้จักงบต่างๆในทางบัญชี เพราะในการเรียนสาขาการเงินต้องอาศัยข้อมูลทางบัญชีและต้องดูงบให้เป็น ในการเรียนวิชานี้ต้องจับจุดสำคัญๆให้ได้ถ้า เราสามารถจับจุดสำคัญของวิชานี้ได้เราก็สามารถผ่านมันมาได้เเบบสบายๆ โดยรวมแล้วปี 1 เป็นนปีที่สามารถคว้า A 5 ตัวได้สบายๆ (ถ้าได้ A ห้าตัวเราจะได้เรียนฟรีในเทอมนั้นสามารถทำเรื่องเบิกค่าหน่วยกิตคืนได้ )


ในช่วงปี 2 จะได้เรียนวิชาในสาขาบ้างแต่ยังเป็นตัวที่เป็นพื้นฐานอยู่ ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงิน การเงินบุคคล การเงินธุรกิจ ในรายวิชาการเงินธุรกิจจะได้เรียนเรื่องมูลค่าเงินตามเวลา เรียนเรื่องอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เรียนเรื่องการประเมินโครงการ ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนภายใน IRR NPV อะไรประมาณนี้ เป็นการคำนวณที่ยังไม่ซับซ้อนมากสามารถหาคำตอบด้วยเครื่องคิดเลขการเงินได้ วิชาปราบเซียนในปีนี้คือ วิชาเศรฐศาสตรืมหภาค เป็นวิชาที่ค่อนข้างหิน ต้องเข้าใจในเนื้อหาวิชาจริงๆ ไม่สารถที่จะท่องเพื่อไปสอบได้ ในปีสองเนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นมากกว่าปี 1

ในปี 3 เทอม 1 เป็นเทอมที่เข้ารายวิชาในสาขาเกือบทั้งหมด เช่น วิชาการเงินระหว่างประเทศ เน้นไปในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน วิชาการวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการคำนวณแล้วตีความหมายของผลการทำนวณที่ได้ ในรายวิชานี้จะเรียนจากการทำเคลสมีทั้งเคลสที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการนำความรู้ที่เรียนผ่านมาเกือบทั้งหมดมาใช้เพื่อหาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละเคลส เเละวิชาที่รุ่นพี่ร่ำลือกันมาว่ายากและหินคือวิชา ระบบภาษีอากร โดยรวมของวิชานี้ต้องอาศัยความเข้าใจและความจำเพราะเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้ควรจัดอยู่ในประเภทไหน หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ อันไหนหักได้อันไหนห้ามหัก วิชานี้จะมีรุ่นพี่มาเรียนด้วยค่อนข้างเยอะ เเต่ไม่ต้องตกใจมันไม่ได้ยากจนเกินความสามารถของเราขนาดนั้น

ในส่วนของวิชาในปี 3 เทอม 2 (เป็นรายวิชาที่เจ้าของกระทู้จะไปเจอในเทอมหน้า) ชื่อรายวิชาคร่าวๆที่ต้องเจอเป็นวิชาที่เกี่ยวกับสาขาทั้งหมด เช่น การจัดการธนาคารพาณิช สินเชื่อ การจัดหาเงินทุน และ ระเบียบวิจัย

ในส่วนของปี 4 ก็จะไปเจอกับปัญหาพิเศษ สัมมนา การจัดการเชิงกลยุธ์ และถ้าเราเก็บรายวิชาที่ต้องเรียนจนครบแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะขอจบเลยหรือว่าไปสหกิจในปี 4 เทอมสอง สำหรับใครที่ยังเก็บไม่ครบก้ลงเรียนต่อไปปปปปป มีโควต้าให้ถึง 8 ปีสำหรับอาชีพเมื่อเราจบไปแล้วนั้นงานในสายการเงินนอกจากงานที่ธนาคารแล้วเรายังสามมารถทำงาน ในด้าน
***หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ส่วนใหญ่ผู้ที่เรียนจบด้านการเงินจะเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst) และเป็นวาณิชธนากร (Investment Banker) ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการจัดโครงสร้างทางการเงิน
*** งานธนาคาร (Banking) งานด้าน นี้จะเน้นหน้าที่หลักคือปล่อยสินเชื่อ การวิเคราะห์เครดิต การวิเคราะห์ธุรกิจและโครงการ รวมถึงการจัดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า หรืออาจเน้นทางด้านการบริหารเงิน ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลต่างประเทศ การเป็นดีลเลอร์ เทรดเดอร์ เหมาะกับคนที่คิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว เพราะมีโอกาสทำกำไร หรืออาจขาดทุนได้พอ ๆ กัน
*** งานการเงินของบริษัท (Corporate Finance) คือเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทหรือหน่วยงาน ทำหน้าที่จัดหาเงินมาใช้ในการดำเนินกิจการอาทิ ใช้ส่วนของทุน (Equity) ใช้เงินกู้ยืม (Debt) ใช้เครดิตทางการค้า (Supplier’s Credit) ใช้ตราสาร เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ก็เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ก็เป็นอนุพันธ์ของตราสารทุน เป็นต้น นอกจากการจัดหาเงินแล้วก็ต้องดูแลการใช้เงิน และจ่ายเงิน เช่น การซื้อวัตถุดิบ การควบคุมจำนวนสินค้าระหว่างผลิต การควบคุมลูกหนี้การค้าในกรณีที่มีการให้เทอมเครดิตกับผู้ซื้อ และการจัดเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพตำแหน่งสูงสุดในสายงานนี้ ได้แก่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO
*** งานจัดการลงทุน งานของนักการเงินในสายจัดการลงทุนจะเป็นงานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและวิเคราะห์ หลักทรัพย์ บริหารเงินให้ลูกค้า จัดการลงทุนในหลักทรัพย์ และสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ตามนโยบายที่ตั้งไว้ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ตามที่ลูกค้ามุ่งหวัง


***ขอบคุณข้อมูลด้านอาชีพจากhttps://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3จากที่ได้เรียนการเงินในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สกลนคร ตลอด2ปีกับอีก 1 เทอม บรรยากาศของมหาวิทยาลัยค่อนข้างสงบไม่วุ่นวายต้นไม้เยอะ ร่มรื่นอากาศค่อนข้างดี บรรยากาศการเรียนการสอนมีการเรียนการสอนแบบเป็นกันเองไม่ไปเร็วจนเกินไปไม่เข้าใจสามารถสอบถามอาจารย์ได้ตลอด ส่วนบรรยากาศในสาขาเป็นบรรยากาศอารมณ์เหมือนครอบครัวปรึกษากันได้ตลอดทั้งรุ่นพี่และอาจารย์ในสาขา ซึ่งในช่วงก่อนสอบจะมีการจัดติวซึ่งจะเป็นการติวแบบเพื่อนติวให้เพื่อนโดยเป้นการทบทวนความรู้ที่เรียนมาก่อนสอบซึ่งเป็นประโยชน์มากๆๆๆๆๆๆๆๆ หวังว่ากระทู้นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจได้ไม่น้อยสำหรับน้องๆที่กำลังมองหาสาขาที่ใช่มหาลัยที่ชอบ


********หากมีความผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย (เด็ก FIN อินดี้ Toy มก.ฉกส.)**********

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป