Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ชื่อ อักษรภาษาไทยสวยๆ [ยินดีให้แชร์]

วิว
ก = ∩  Ω  π  ந  ர  ମ                    ไทยสวยๆ
ข = খ  श  থ  ရျ   ရ∫  ဈ  ឧ  
ฃ = ଅ  ឌ  
ค = ຄ の  ମ 
ง = ஜ  এ  ق  ঐ  ও  ঞ  ଏ  ၅ ງ  ل   
จ = す ब  ন  ল  ম  অ  ज  त्र ຈ જિ  ને  નૈ
ฉ = પિ  વિ  યિ  યે  યૈ  સિ ષિ 
ช = જ  Ճ  ಶ  ឋ  
ด = இ  ஏ ஞ  
ต = თ  რ  დ ព  တ   ო  ຕ  ថា   ផា  ឲា  ឆា  
ฅ = ចា  ទា         
ถ = ଣ   ຄ  ଋ  ઢી  
ท =  מ   ŋ   ທ  ឋា មា ហ        
ธ =  চ  ន  
น = Њ  थ   ゆ  њ  થ  य   ਪ   યૃ  Ю
บ =  
ป =  ച  ປ
ผ = ಛ ಟ  ය  చ  ట  ຜ
ฝ =   ධ ඨ  ຝ  យ  
พ =  ω ಬ ധ ਘ  బ  ພ  ဃ  ឃ
ฟ =  ௰  ಚ  ಭ  ඩ   ຟ
ฬ = ង  ឯ 
ภ = ग  ກ சி  រា  
ม = ஆ ௮ ঋ भ ಖ  ఖ  ມ  ଐ  தூ  து  អ 
ย = ع  ઈ  ধ  ㄠ  ঘ ध  छ  ຍ ຢ  ઘ છ   اغ   اع   
ฒ= ឍ   
ร = ی  र  န  ਙ 丂  ຮ  ઙ હ  ន  រ វ  
ล = त  ਫ਼   බ  ລ  તિ  તે  તૈ  લિ  લે  લૈ   
ว = ಞ  Ձ  ວ
ส = さ ざ द ನ  న  ສ  ឥ  
ห = Ҩ  ण  യ  භ  ຫ ຫຼ
อ =  ਹ  ට   વિ  
ฮ =  ර  ອ
ษ = ម  ਖ 
ญ = ₪  വ  ഖ  ல  ស  ល  ભુ  /  ณ = ભ 
สระ โอ = ໂ ∫  ဌ  ၎  
สระ ไอ = ໄ ໃ  ဥ  ရ
สระ เอ = も L ζ l  ℓ  ١١  ແ ເ   ا  اا   រ  វ   ъ
สระ อะ = ະ း
สระ อิ =  ═हई   ईह═       ℜ       ஃ 
สระ อา = ণ  ד প গ  າ   ωี่  ஆี  ພื่  नี๊  さื ஆื  იิ๊  ചี  ধิ้  பิ иี่ ຮิ.     ູ ົ ູ ະ. ິ.   ຂ.  ນ. ຍ.   ່. ້. ັ.  ໌ ຳ. ໊.  ຼ. ໍ. 
 เลือกเลย
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

311 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป