ซ่อน
แสดง

Raffles American School Bangkok มอบส่วนลดถึง 70% ให้กับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2019/2020 [ยินดีให้แชร์]

วิว
#international school #โรงเรียนอินเตอร์ #โรงเรียนนานาชาติ #ภาษาอังกฤษ #เด็กต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์


Raffles American School (RAS) มอบส่วนลดค่าสมัคร (Enrollment Fees) มากถึง 70% ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2019/2020 นี้ โดยโรงเรียนเปิดรับสมัครตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (N1) จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (G12) 

ทำการนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชม

+66 (0) 2 034 0700

E-mail: admission@ras.ac.th

www.ras.ac.th


 

*********
เกี่ยวกับโรงเรียนราฟเฟิลส์ อเมริกัน

โรงเรียนราฟเฟิลส์ อเมริกัน Raffles American School (RAS) เป็นโรงเรียนนานาชาติที่จัดระบบการเรียนการสอนตามแบบหลักสูตรอเมริกัน ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Preschool) จนถึงมัธยมการศึกษาปีที 6 (G12) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอนทั้งหมด และมีการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นการศึกษา

ราฟเฟิลส์เป็นผู้นําทางด้านการศึกษา 

 • ราฟเฟิลส์เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง และประสบความสําเร็จทางด้านการจัดการศึกษาในเอเชีย มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
 • เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วโลกว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

เป็นเส้นทางในการเรียนรู้ และศึกษาวัฒนธรรมของต่างชาติ

 • ราฟเฟิลส์ใช้หลักสูตรของอเมริกันในการเรียนการสอน ซึ่งทําให้มั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับความรู้ที่สามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อในต่างประเทศได้ทั่วโลก
 • นักเรียนสามารถสอบเทียบไปเรียนต่อในระดับต่างๆ ได้ เช่น IELTS TOEIC TOEFL ISAT
 • ราฟเฟิลส์จะหล่อหลอมให้เด็กๆ มีความเป็นผู้นําที่ดีมีคุณภาพ และมีความสามารถเฉพาะด้าน

เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวก

 • สนามเด็กเล่นที่ทันสมัย สวยงาม ทั้งภายในห้องปรับอากาศ และภายนอกที่สามารถรับอากาศที่สดชื่นจากธรรมชาติ 
 • ห้อง Digital whiteboards 
 • ห้องสมุดที่ทันสมัย พร้อมหนังสือมากมายท่ีสามารถเรียนได้โดยไม่จํากัด 

สิ่งที่จะได้รับจากราฟเฟิลส์ 

 • มีบุคลิกภาพที่ดี 
 • เด็กๆ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
 • ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 • เด็กๆ ได้เรียนรู้กิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ทางวิชาการ เช่น เทควันโด กอล์ฟ เป็นต้น 
 • เด็กๆ ทุกคนจะได้รับการส่งเสริมในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีอิสระในการพัฒนาผลงานของตนเองให้มีคุณค่าได้อย่างหลากหลาย
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป