ซ่อน
แสดง

ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์” ทุน 50% (โรงเรียนละ 1 ทุน) ม.รังสิต [ยินดีให้แชร์]

Kun_Stak
Guest IP
วิว
สวัสดีครับ ผมอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนนี้ คือมันเป็นทุนรร.ละ1ทุนอะครับ แล้วผมลงคนเดียวในรร. ผมพอมีสิได้มั้ยครับ รายละเอียดทุนด้านล่างครับ
1. ทุนนี้ให้เฉพาะผู้ที่รามานถจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี การศึกษา 2561 และ
จะเข้าศึกษาในปี การศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่า กว่า 2.50 โดยเป็น
นักกิจรมดีเด่น มีจิตอาสาเป็นเลิศ ประพฤติดีหรือ เป็นนักเรียนในดวงใจ..ของคุณครู
โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลยักา หนด
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้น
ค่าหน่วยกิต และค่าบา รุงการศึกษา
เฉพาะการศึกษาภายในประเทศ ตลอดหลักสูตร 50%
............
ผมGPA2.7 เป็นเด็กโครงงานวิทยาศาสตร์ทดลองของรร. เป็นเด็กทุนกิจกรรมของรร. คือทุนมันโรงเรียนละทุน มันได้เลยหรือว่ายังต้องพิจารณาอีกมั้ยครับ ผมสมัครคนเดียวในรร.

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป