/>

พิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ [ยินดีให้แชร์]

วิว
#สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ #พีไอเอ็ม #panyapiwat #รับปริญญา
     
          งานรับปริญญาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือเรียกว่า พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีนี้เป็นปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,386  คน ได้แก่ บริหารธุรกิจบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, ศิลปศาสตรบัณฑิต, นิเทศศาสตรบัณฑิต, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ซึ่งในรุ่น 8 นี้ มีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน, สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตรุ่นแรก พีไอเอ็ม

เก็บภาพบรรยายกาศบางส่วนมาฝากกันค่ะ
        พีไอเอ็ม สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง" หรือ Work-based Education  ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและองค์กรธุรกิจ เพราะโลกของการทำงานจริงคือห้องเรียนที่สร้างประสบการณ์ได้สมบูรณ์ที่สุด  โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบ PIM The Networking University พีไอเอ็มพร้อมเชื่อมต่อโลกธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน  

นอกจากบูธที่รุ่นน้องมาสร้างให้พี่ๆ ถ่ายรูปแล้ว ยังมีเครือข่ายพันธมิตรมาออกบูธแจกของและแสดงความยินดีอีกด้วย

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป