/>

ช่วยแปลรามเกียรติ์หน่อยค่ะ [ยินดีให้แชร์]

์ืnnu
Guest IP
วิว
บัดนั้น สุครีพผู้ปรีชาหาญ
ซักไซ้ไล่เลียงนางมาร จนสิ้นการกังขาราคี
เห็นจริงแล้วสั่งวานร ให้แก้กรแก้เท้ายักษี
ก็เข้าไปเฝ้าพระจักรี ยังที่สุวรรณพลับพลา ฯ

ครั้นถึงน้อมเศียรกราบลง ทูลพระภุชพงศ์นาถา
เสร็จสิ้นตามคำอสุรา แล้วคอยบัญชาพระภูธร ฯ


เมื่อนั้น พระนารายณ์สุริย์วงศ์ทรงศร
ได้ฟังลูกพระทินกร วานรทูลคำให้การ
เห็นจริงว่าทศกัณฐ์ใช้ ภูวไนยจึ่งมีบรรหาร
อันซึ่งอี่เบญกายมาร สาธารณ์ทำได้ถึงเพียงนี้
ฝ่ายพญาพิเภกอสุรา ก็เป็นบิดาของยักษี
จงปรึกษาโทษอี่กาลี จะถึงที่สถานประการใด ฯ
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป