Starset - Die For You sub thai แปลไทย [ยินดีให้แชร์]

วิว
#เพลง #เพลงสากล #เพลงอังกฤษ #เพลงแปลไทย #starset

 
I will run alone tonight
ผมจะวิ่งคนเดียวคืนนี้
Without you by my side
โดยไม่มีคุณอยู่ข้างกาย
I guess you had a place you had to get to
ผมเดาว่าคุณคงมีที่ ๆ เธอต้องไป
 
I know your eyes
ผมรู้จักดวงตาของคุณ
I know inside
ผมรู้สิ่งที่อยู่ในนั้น
The walls you hide behind
กำแพงที่คุณหลบอยู่ด้านหลัง
And I saw the truth inside the real you
และผมเห็นความจริงภายในตัวตนจริงๆของคุณ
 
Because I know you're lost when you run away
เพราะว่าผมรู้ว่าคุณนั้นหลงทางเมื่อคุณวิ่งออกไป
Into the same black holes and black mistakes
หลงไปในหลุมดำหลุมและความผิดพลาดเดิมๆ
Taking all my will just to run alone
เอาความต้องการของผมทั้งหมดไปแค่เพื่อวิ่งอย่างโดดเดี่ยว
When are you coming home?
คุณจะกลับมาตอนไหน?
 
Even if the sky does fall
แม้ว่าท้องฟ้าจะถล่ม
Even if they take it all
แม้ว่าพวกมันจะเอาไปทั้งหมด
There's no pain that I won't go through
ไม่มีความเจ็บปวดไหนที่ผมผ่านไปไม่ได้
Even if I have to die for you
แม้ว่าผมต้องตายเพื่อคุณ
 
And when all the fires burn
และเมื่อไฟทั้งหมดเผาไหม้
When everything is overturning
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพลิกผัน
There's no thing that I won't go through
ไม่มีอะไรที่ผมผ่านไปไม่ได้
Even if I have to die for you
แม้ว่าผมต้องตายเพื่อคุณ
 
One day the earth will open wide
วันหนึ่งโลกจะเปิดกว้าง
And I'll follow you inside
และผมจะตามคุณเข้าไปด้านใน
Cause the only hell I know is without you
เพราะนรกที่ผมรู้จักมีแค่อย่างเดียวคือ ไม่มีคุณ
 
Some day when galaxies collide
วันใดที่กาแล็กชี่ชนกัน
We'll be lost on different skies
เราจะต้องหลงไปในท้องฟ้าที่แตกต่างกัน
I will send my rocket ship to find you
ผมจะยานอวกาศของผมไปตามหาคุณ
 
Because I know you're lost when you run away
เพราะว่าผมรู้ว่าคุณนั้นหลงทางเมื่อคุณวิ่งออกไป
Into the same black holes and black mistakes
หลงไปในหลุมดำหลุมและความผิดพลาดเดิมๆ
Taking all my will just to run alone
เอาความต้องการของผมทั้งหมดไปแค่เพื่อวิ่งอย่างโดดเดี่ยว
Until I bring you home
จนกว่าผมจะพาคุณกลับมา
 
Even if the sky does fall
แม้ว่าฟ้าจะถล่ม
Even if they take it all
 แม้ว่าพวกมันจะเอาไปทั้งหมด
There's no pain that I won't go through
ไม่มีความเจ็บปวดใดที่ผมผ่านไปไม่ได้
Even if I have to die for you
แม้ว่าผมต้องตายเพื่อคุณ
 
And when all the fires burn
และเมื่อไฟทั้งหมดเผาไหม้
When everything is overturning
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพลิกผัน
There's no thing that I won't go through
ไม่มีอะไรที่ผมผ่านไปไม่ได้
Even if I have to die for you
แม้ว่าผมต้องตายเพื่อคุณ 

And if the sun grows cold along the way
และถ้าหากพระอาทิตย์เย็นขึ้นระหว่างทาง
And if the stars don't line to light the way
และถ้าดวงดาวไม่เรียงกันเพื่อส่องแสงนำทาง
And when you fall away and crash back down below
และเมื่อคุณตกลงไปและกระแทกกับด้านล่าง
I'll search the skies for you and I'll follow
ผมจะตามหาคุณทั่วท้องฟ้าและตามไป
I'll be in your afterglow
ผมจะเป็นแสงที่หลงเหลืออยู่ของคุณ
And I'll bring you home
และผมจะนำคุณกลับมา
 
Even if the sky does fall
แม้ว่าท้องฟ้าจะถล่ม
Even if they take it all
แม้ว่าพวกมันจะเอาไปทั้งหมด
I can't see but I'll follow you
ผมมองไม่เห็นหรอก แต่ผทจะตามคุณไป
Even if I'd die...
แม้ว่าผมต้องตาย...
 
And when all the fires burn
และเมื่อไฟทั้งหมดเผาไหม้
When everything is overturning
เมื่อทุกอย่างพลิกผัน
There's no thing that I won't go through
ไม่มีอะไรที่ผมผ่านไปไม่ได้
Even if I have to die for you
แม้ว่าผมต้องตายเพื่อคุณ
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป