/>

ึ นวัตกรรมแห่งอนาคต 2019 [ยินดีให้แชร์]

วิว 

พื้นที่อัจฉริยะ Smart Spaces ทวีความจำเป็นยิ่งขึ้น

สภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือดิจิทัล ที่ประกอบสร้างขึ้นมา เพื่อให้มนุษย์และเทคโนโลยีมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีแบบเปิด การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การทำงานร่วมกัน และระบบนิเวศอัจฉริยะ ทั้งหมดนี้เป็นนิยามของ พื้นที่อัจฉริยะ หรือ Smart Spaces ที่เราจะพบเห็นกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการ์ทเนอร์ฟันธงว่า แนวโน้มการเติบโตของ “พื้นที่อัจฉริยะ” เห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้ ห้องทำงานดิจิทัล สมาร์ทโฮม และโรงงาน โรงงานที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องจักร เซ็นเซอร์ และซอฟต์แวร์ เป็นต้น (Connected Factory) นี่เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ นับจากนี้ไป 

[การใช้พลังงานไฟฟ้า

เด็นโซ่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าสำหรับรถยนต์มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และเราก็กำลังพัฒนาวิธีการและโซลูชั่นใหม่ๆ สำหรับระบบการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ที่มีขอบเขตการใช้งานที่กว้าง ขึ้น ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน และดีเซล แล้วก็พัฒนาไปสู่รถยนต์ไฮบริด (HV), รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด (PHV), รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) และรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (FCV)

'

การขับขี่อัตโนมัติ

เพื่อที่จะไปให้ถึงคุณภาพของการขับเคลื่อน ในสังคมที่ไร้อุบัติเหตุทางการจราจร เด็นโซ่ได้พัฒนาเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์, ผู้เดินถนน รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

 


ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ของเด็นโซ่ มองดูผู้คน และสิ่งที่อยู่โดยรอบผู้คน แล้วก็ยังคิดและทำด้วยตัวของมันเองเพื่อประโยชน์ของผู้คน

 

 

การขับเคลื่อนเพื่อการบริการ

เด็นโซ่มีความภูมิใจที่จะประกาศเทคโนโลยีคลาวด์ด้วยการเชื่อมต่อโดยการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ของเราเอง เทคโนโลยีใหม่นี้จะบันทึกสิ่งแวดล้อมในเมืองและเงื่อนไขทางจราจรที่เป็นชีวิตจริงเอาไว้ในพื้นที่เสมือนจริง หลังจากนั้นก็จะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อที่จะคาดการณ์ประเด็นปัญหาทางจราจร ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นประสบการณ์ในการเดินทางที่ปลอดภัย, ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารได้มากขึ้น

 

 

โรงงานอัจฉริยะ Factory IoT

ที่เด็นโซ่, เราเชื่อว่าการเชื่อมต่อโดยการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตจากระบบโรงงานอัจฉริยะ หรือ Factory IoT จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้คน การเข้าถึงระบบสารสนเทศที่มากกว่าจะทำให้ผู้คนได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ พร้อมๆ กับการสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงยิ่งขึ้น

 

 

 

เกิดเมืองจำลอง 5G ขึ้นทั่วโลก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาระบบคลาวด์เพื่อเชื่อมต่อกับสถานีทดสอบคลื่น 5G การพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก 5G เช่น การแสดงโดรนในพิธีเปิดโอลิมปิกฤ[email][email][email][email]ดูหนาวที่เกาหลีใต้ และในปี 2562 นี้ จะเริ่มเห็นเมืองจำลองที่ใช้สำหรับดำเนินโครงการนำร่องเพื่อทดลองการใช้ประโยชน์จาก 5G ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียตะวันออกไกล

นอกจากนี้ ในปี 2562 จะเป็นปีที่ผู้คนในสังคมจะได้รับรู้และสัมผัสถึงความเป็นสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง ตัวอย่างที่เมืองคองสเบิร์ก ประเทศนอร์เวย์ ที่มีการนำร่องทดลอง 5G ในขณะนี้ หลังจากที่มีการพูดถึงสังคมดิจิทัลอย่างแพร่หลาย ทั้งในฝั่งผู้ให้บริการ หน่วยงานภาครัฐและธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา

 

 

#ธุรกิจดิจิทัล -มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์#

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป