กฎหมายเปลี่ยนเพศในประเทศไทย [ยินดีให้แชร์]

วิว
#ส่วนลด big c #บัตรกำนัล big c #เพศ #เพศศึกษา
ในปัจจุบันมีตัวเลือกการรักษาจำนวนมากสำหรับการดำเนินการเปลี่ยนเพศอย่างถาวรโดยไม่มีกฎมาตรฐานและแนวทางการรักษาที่ชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้การคุ้มครองประชาชนที่ประสงค์จะรับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศสภาการแพทย์ในบทบาทขององค์กรวิชาชีพที่ควบคุมและดูแลมาตรฐานการรักษาพยาบาลมืออาชีพจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 21 (3) และ (chor) และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิเศษตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์ พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับข้อ จำกัด ด้านสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย 2550 (2007 A.D. ) มาตรา 29 รวมถึงมาตรา 43 และมาตรา 80 (2) อนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คณะกรรมการการแพทย์จึงได้ออกข้อบังคับดังนี้​

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ ข้อบังคับของสภาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในกฎการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการปฏิบัติงานในการเปลี่ยนเพศปี พ.ศ. 2552 (ค. 2009) "สภาการแพทย์บอกให้คนอื่นอย่าขายตัวภรรยาของคุณเพราะมีเพศสัมพันธ์หรือถ้าคุณทั้งคู่สนใจที่จะทำเช่นนั้น มี porducts พร้อมใช้งานออนไลน์มากมายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นฉันหมายความว่าคุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ได้ในราคาถูกมากโดยการสมัคร​ ส่วนลด​ big c.
ข้อ 2 ระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากพ้นระยะเวลา 180 วันนับตั้งแต่การประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 3 หลังจากระเบียบของคณะแพทยศาสตร์เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานในการเปลี่ยนเพศ พ.ศ. 2552 (2009 A.D. ) สำหรับการรักษาจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์มีผลบังคับใช้กฎและข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้หรือใด ๆ ที่ขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับระเบียบนี้จะถูกเพิกถอนและกฎนี้จะใช้ในสถานที่ของมัน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้:
การรักษาขั้นตอนการเปลี่ยนเพศหมายถึงการรักษาความเจ็บป่วยหรือสภาวะผิดปกติของจิตใจโดยดำเนินการเปลี่ยน (ลักษณะทางกายภาพ) จากผู้ชายเป็นหญิงหรือหญิงเป็นชาย มันรวมถึงการผ่าตัดหรือการรักษาอื่น ๆ ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพหรือฮอร์โมนเพศอย่างถาวรเช่นผ่านการกำจัดลูกอัณฑะอย่างครบถ้วน

จิตแพทย์” หมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตแสดงความรู้และความสามารถในวิชาชีพแพทย์สาขาจิตวิทยาจิตวิทยาเด็กหรือจิตวิทยาวัยรุ่นจากสภาการแพทย์
“ ผู้ที่มีอาชีพแพทย์ที่มีสิทธิ์ทำการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ) คือ:
ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยนเพศโดยได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์
แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในระบบต่อมไร้ท่อ” หมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตแสดงความรู้และความสามารถในวิชาชีพแพทย์ในสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมกุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม จากสภาการแพทย์
ข้อ 5 การอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเพศสัมพันธ์ตามระเบียบนี้จะได้รับอนุญาตในเหตุการณ์:
1. ผู้เจ็บป่วยคืออายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 20 ปีและต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจ
2. คนที่ป่วยเป็น 20 ปี
 
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำการผ่าตัดเปลี่ยนเพศเพื่อปฏิบัติต่อผู้ที่มีพฤติกรรมแสดงความสับสนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนและประสงค์จะรับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามแนวทางที่ตีพิมพ์ของสภาการแพทย์และบุคคลจะต้องผ่านการประเมินและรับรองจากจิตแพทย์สองคนที่ต้องดำเนินการ
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

คอลัมน์ NUGIRL

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป