ซ่อน
แสดง

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร จัดโครงการ "ฝึกปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์" ให้กับโรงเรียนมัธยมฐานบิน [ยินดีให้แชร์]

วิว
#วิศวกรรมวัสดุ #ศิลปากร #ปิโตรเคมี #วิศวะ

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการฝึกปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์" ให้กับโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.4-5) ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ผ่านการฝึกปฏิบัติการทางด้านนาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์  ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมืิอง จ.นครปฐม

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป